Nr. 241-27 27.12.2004

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1048. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 2151-III, 24 decembrie 2004).

1049. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 396-XV, 2 decembrie 2004).

1050. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unor membri ai Curții de Conturi (nr. 439-XV, 24 decembrie 2004) nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1051. Hotărîre privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului (nr. 444-XV, 24 decembrie 2004).

1052. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2152-III, 24 decembrie 2004).

1053. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Ecaterina MURGEA (nr. 2153-III, 24 decembrie 2004).

1054. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Andrei PORUBIN (nr. 2154-III, 24 decembrie 2004).

1055. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2155-III, 24 decembrie 2004).

1056. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2156-III, 24 decembrie 2004).

1057. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2157-III, 24 decembrie 2004).

1058. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2158-III, 24 decembrie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

29. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 și Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 (nr. 28, 14 decembrie 2004).

30. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 508 din 17 mai 2004 Despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate (nr. 4, 9 decembrie 2004).

31. Decizie asupra sesizării avocatului parlamentar Iurie Perevoznic (20 decembrie 2004).

32. Aviz asupra proiectului de lege pentru completarea art. 135 și modificarea art. 136 din Constituția Republicii Moldova (nr. 1, 16 decembrie 2004).nbsp;nbsp;