Nr. 242-245 31.12.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1059. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 2164-III, 28 decembrie 2004).

1060. Lege privind modificarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 422-XV, 16 decembrie 2004).

1061. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (nr. 2168-III, 29 decembrie 2004)

1062. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (nr. 438-XV, 24 decembrie 2004)

1063. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului penal (nr. 429-XV, 24 decembrie 2004).

1064. Hotărîre cu privire la raportul comisiei de anchetă privind elucidarea faptelor expuse în interpelările deputatului Semion DRAGAN (nr. 442-XV, 24 decembrie 2004).

1065. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de actori de la Teatrul Dramatic Rus de Stat A.P. Cehov (nr. 2159-III, 27 decembrie 2004).

1066. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Pavel POPA și Ion B+LTEANU (nr. 2160-III, 27 decembrie 2004).

1067. Decret privind numirea domnului Valeriu PLEȘCA în funcția de ministru al apărării (nr. 2167-III,
28 decembrie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

36. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității Departamentului Control Financiar și Revizie pe lîngă Ministerul Finanțelor în perioada a. 2002-2003 (nr. 72, 15 noiembrie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1617. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1414, 20 decembrie 2004).

1618. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1415, 21 decembrie 2004).

1619. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea hotarelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 1416, 21 decembrie 2004).

1620. Hotărîre cu privire la atribuirea unor terenuri (nr. 1417, 21 decembrie 2004).

1621. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1418, 21 decembrie 2004).

1622. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 34 din Legea cu privire la Procuratură nr. 118-XV din 14 martie 2003 (nr. 1420, 21 decembrie 2004).

1623. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1421, 21 decembrie 2004).

1624. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 1422, 22 decembrie 2004).

1625. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind călătoriile reciproce fără vize ale cetățenilor Republicii Moldova și cetățenilor Federației Ruse din 30 noiembrie 2000 (nr. 1423, 22 decembrie 2004).

1626. Hotărîre cu privire la realizarea Programului prezidențial SALT (nr. 1424, 22 decembrie 2004).

1627. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru susținerea sectorului agrar (nr. 1425, 22 decembrie 2004).

1628. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1426, 22 decembrie 2004).

1629. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităților administrației publice locale și utilizarea mijloacelor acestora (nr. 1427, 22 decembrie 2004).

1630. Hotărîre cu privire la transmiterea obiectivului Conus de la balanța Оntreprinderii de Stat Radiocomunicații în proprietatea publică a Primăriei s. Coșernița, r-nul Criuleni (nr. 1428, 22 decembrie 2004).

1631. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului Adițional la Acordul de Parteneriat și Cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, luînd în considerație aderarea Republicii Cehe, Republicii Cipru, Republicii Estone, Republicii Letone, Republicii Lituania, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovace, Republicii Slovene și Republicii Ungare la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles, la 30 aprilie 2004 (nr. 1432, 23 decembrie 2004).

1632. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Călărași și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1433, 23 decembrie 2004).

1633. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la stabilirea taxei de salvgardare provizorie la importul unor produse cosmetice și de parfumerie (nr. 1434, 23 decembrie 2004).

1634. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 1435, 23 decembrie 2004).

1635. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1436, 23 decembrie 2004).

1636. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind anularea penalităților la bugetul asigurărilor sociale de stat unor contribuabili care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (nr. 1437, 23 decembrie 2004).

1637. Hotărîre cu privire la construcția unei centrale electrice în apropierea municipiului Bălți (nr. 1440, 24 decembrie 2004).

1638. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea
nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 1442, 24 decembrie 2004).

1639. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 1443, 24 decembrie 2004).

1640. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii serviciului în organele vamale (nr. 1444, 24 decembrie 2004).

1641. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 1445, 24 decembrie 2004).

1642. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Ierusalim la 22 noiembrie 2004 (nr. 1446, 24 decembrie 2004).

1643. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1447, 24 decembrie 2004).

1644. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 226 din 9 martie 2004 (nr. 1448, 24 decembrie 2004).

1645. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind Curtea de Conturi (nr. 1449, 24 decembrie 2004).

1646. Hotărîre privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 151 din 23 februarie 2001 (nr. 1450, 24 decembrie 2004).

1647. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1451, 24 decembrie 2004).

1648. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul I al anului 2005 (nr. 1458, 28 decembrie 2004).

1649. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei DURLEȘTEANU Mariana (nr. 1463, 29 decembrie 2004)

1650. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1464, 29 decembrie 2004)

1651. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1243 din 11 noiembrie 2004 (nr. 1465, 29 decembrie 2004)

1652. Dispoziție (nr. 192-d, 23 decembrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

511. Modul de încasare și evidență a veniturilor bugetului în anul 2005 prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (nr. 07/1-3-220, 23 decembrie 2004).

512. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului privind practica de audit
(nr. 90, 29 decembrie 2004).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

513. Lista avocaților din Republica Moldova ce dețin licență pentru exercitarea profesiei de avocat

514. Informație privind învestirea cu împuterniciri a notarilor de stat (nr. 594, 24 decembrie 2004).

515. Informație privind învestirea cu împuterniciri a notarilor de stat (nr. 595, 24 decembrie 2004).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal

al Republicii Moldova

nbsp;516. Ordin (nr. 212, 26 noiembrie 2004).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

517. Hotărîre cu privire la aprobarea Ofertei de Interconectare de Referință a S.A. MOLDTELECOM pentru anul 2005 (nr. 37, 28 decembrie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

518. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Companiei ITA-VEST SRL (nr. 40/3-1, 17 decembrie 2004).

519. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni Fincom (nr. 40/3-2, 17 decembrie 2004).

520. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni de tip închis Compania Real-Registr (nr. 40/3-3, 17 decembrie 2004).

521. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății cu răspundere limitată Grupa Financiară (nr. 40/3-4, 17 decembrie 2004).

522. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Concom-Victoria (nr. 40/4-1, 17 decembrie 2004).

523. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Zorile - la Vasile (nr. 40/4-2, 17 decembrie 2004).

524. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind transferul dispoziției de ținere a registrului acționarilor/registrului posesorilor de obligații al societăților pe acțiuni unui alt registrator independent (nr. 40/8, 17 decembrie 2004).

525. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Contractului-tip de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare (nr. 40/9, 17 decembrie 2004).

526. Ordonanță cu privire la prezentarea dărilor de seamă privind tranzacțiile înregistrate (nr. 41/4-O, 23 decembrie 2004).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

527. Decizie cu privire la măsurile suplimentare în vederea contracarării pornografiei și a violenței în programele canalelor TV, difuzate pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 66, 9 noiembrie 2004).

528. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și canalelor TV, anunțat la 14.09.2004 (nr. 70, 9 noiembrie 2004).

529. Decizie despre necesitatea corespunderii condițiilor de difuzare a publicității, teleshopping-ului și sponsorzării cu prevederile actelor normative în vigoare (nr. 74, 22 decembrie 2004).

530. Decizie cu privire la bilanțul concursurilor pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV, anunțate de CCA la 12.10.04 și 16.11.04 (nr. 79, 22 decembrie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

531. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 324, 22 decembrie 2004).

532. Hotărîre privind modificarea și completarea hotărîrii Consiliului de administrație al BNM nr. 248 Cu privire la modificarea și completarea Normelor privind operațiunile de casă în băncile Republicii Moldova din 29.09.2004 (nr. 332, 24 decembrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte