Nr. 106-113 22.04.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

206. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 2022-VII,13 aprilie 2016)

207. Lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 26, 4 martie 2016)

208. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 2031-VII,15 aprilie 2016)

209. Lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 52, 1 aprilie 2016)

210. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 2023-VII, 13 aprilie 2016)

211. Lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 53, 1 aprilie 2016)

212. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 68 din 9 aprilie 2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 67, 8 aprilie 2016)

213. Decret pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Modificare nr.1 la Acordul de Împrumut între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitarea drumurilor în Republica Moldova (nr. 2024-VII,13 aprilie 2016)

214. Decret pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Subcomitetului vamal Republica Moldova – Uniunea Europeană de substituire a Protocolului II la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (nr. 2025-VII, 13 aprilie 2016)

215. Decret pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reunit în configurația comerț cu privire la actualizarea Anexei XVI la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (nr. 2026-VII,13 aprilie 2016)

216. Decret privind iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Subcomitetului Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru măsuri sanitare și fitosanitare cu privire la modificarea Anexei XXIV-B la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (nr. 2027-VII,13 aprilie 2016)

217. Decret privind desemnarea domnului Vladimir ȘARBAN în calitate de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 2028-VII,14 aprilie 2016)

218. Decret privind destituirea domnului Igor GORGAN din funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 2029-VII,14 aprilie 2016)

219. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I domnului Victor ŢĂRNĂ (nr. 2030-VII, 15 aprilie 2016)

220. Decret pentru modificarea și completarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1916-VII din 21 ianuarie 2016 (nr. 2032-VII,15 aprilie 2016)

221. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 219-VII din 6 august 2012 (nr. 2033-VII, 18 aprilie 2016)

222. Decret pentru modificarea articolului 23 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 47-VII din 27 aprilie 2012 (nr. 2037-VII, 20 aprilie 2016)

223. Decret pentru aprobarea semnării Convenției Europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal (nr. 2038-VII, 20 aprilie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

31. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2015 (nr. 1, 19 ianuarie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curţii de Conturi pe anul 2015 (nr. 5, 21 martie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

500. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 314, 21 martie 2016)

501. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul internaţional combinat de mărfuri (nr. 427, 8 aprilie 2016)

502. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii (nr. 435, 12 aprilie 2016)

503. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 146 din 9 iulie 2015 cu privire la Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele-membre ale acestora, pe de altă parte, pentru anii 2015-2016 (nr. 436, 12 aprilie 2016)

504. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice (nr. 437, 12 aprilie 2016)

505. Hotărîre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 2 iulie 2013 (nr. 451, 15 aprilie 2016)

506. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025 (nr. 452, 15 aprilie 2016)

507. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 453, 15 aprilie 2016)

508. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină pentru anul 2016 (nr. 454, 15 aprilie 2016)

509. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea art. 57 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 455, 15 aprilie 2016)

510. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul prevenirii şi lichidării situaţiilor excepţionale, întocmit la Burabai la 16 octombrie 2015 (nr. 456, 15 aprilie 2016)

511. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la declararea anului 2016 Anul Mihai Grecu (nr. 457, 15 aprilie 2016)

512. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXV-a de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova (nr. 458, 15 aprilie 2016)

513. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 459, 15 aprilie 2016)

514. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator al anului 2015 (nr. 460, 15 aprilie 2016)

515. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea art.23 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr. 461, 15 aprilie 2016)

516. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 462, 15 aprilie 2016)

517. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 463, 15 aprilie 2016)

518. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Anexei nr.4 Formulele de calcul ale pensiei pentru limită de vîrstă în condițiile art.53 alin.(1) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 464, 15 aprilie 2016)

519. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la implementarea fazei a treia a Proiectului „Apă și sanitație (ApaSan) în Republica Moldova” (nr. 465, 15 aprilie 2016)

520. Hotărîre cu privire la completarea Listei substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora (nr. 466, 15 aprilie 2016)

521. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind aplicabilitatea, în relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Polonă, a acordurilor internaţionale bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Polonă (Republica Populară Polonă) în anii 1944-1991, întocmit la Varşovia la 9 octombrie 2015 (nr. 467, 15 aprilie 2016)

522. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 468, 15 aprilie 2016)

523. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru abrogarea articolului 108 din Legea cooperației de consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000 (nr. 469, 15 aprilie 2016)

524. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Norvegiei privind contribuţia Norvegiei la consolidarea statului de drept în Republica Moldova (nr. 470, 15 aprilie 2016)

525. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr. 140 din 14 iunie 2013 (nr. 471, 18 aprilie 2016)

526. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (nr. 472, 19 aprilie 2016)

527. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 473, 19 aprilie 2016)

528. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 477, 20 aprilie 2016)

529. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Efim CHILARI (nr. 478, 20 aprilie 2016)

530. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Anna HARLAMENCO (nr. 479, 20 aprilie 2016)

531. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Oleg BABIN (nr. 480, 20 aprilie 2016)

532. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Olga PAȘCANEAN (nr. 481, 20 aprilie 2016)

533. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Larisa CROITORU (nr. 482, 20 aprilie 2016)

534. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Victor RUSU (nr. 483, 20 aprilie 2016)

535. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dumitru MUNTEANU (nr. 484, 20 aprilie 2016)

536. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolae IVAS (nr. 485, 20 aprilie 2016)

537. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion BOUROȘ (nr. 486, 20 aprilie 2016)

538. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 487, 20 aprilie 2016)

539. Dispoziţie (nr. 50-d, 13 aprilie 2016)

540. Dispoziţie (nr. 51-d, 15 aprilie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

615. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 111 din 26.06.2013 (nr. 62, 14 aprilie 2016)

616. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 51 din 08.04.2013 (nr. 63, 14 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

617. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea Clasificației bugetare (nr. 40, 8 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

618. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Cîlcic Nicolai (nr. 418, 14 aprilie 2016)

619. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Dușcov Valentin (nr. 419, 14 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

620. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 293-T-03, 6 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

621. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 9 din 10.02.2015 cu privire la elaborarea Programelor de formare profesională continuă (nr. 81, 8 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

622. Ordin cu privire la modernizarea şi reorganizarea serviciului de laborator al SSSSP (nr. 184, 25 martie 2016)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

623. Ordin cu privire la aprobarea Indicatorului pentru lucrările topografo-geodezice şi cartografice (nr. 48, 7 aprilie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

624. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 17/5, 15 aprilie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

625. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir (nr. 4541, 4 martie 2016)

626. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Buda, raionul Călărași (nr. 4542, 4 martie 2016)

627. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Meleșeni, raionul Călărași (nr. 4543, 4 martie 2016)

628. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul sătesc Pitușca, raionul Călărași (nr. 4544, 4 martie 2016)

629. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Plop-Știubei, raionul Căușeni (nr. 4545, 4 martie 2016)

630. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hrușova, raionul Criuleni (nr. 4546, 4 martie 2016)

631. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni (nr. 4547, 4 martie 2016)

632. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Parcova, raionul Edineț (nr. 4548, 4 martie 2016)

633. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Fălești, raionul Fălești (nr. 4549, 4 martie 2016)

634. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Fălești (nr. 4550, 4 martie 2016)

635. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Risipeni, raionul Fălești (nr. 4551, 4 martie 2016)

636. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciutulești, raionul Florești (nr. 4552, 4 martie 2016)

637. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Balatina, raionul Glodeni (nr. 4553, 4 martie 2016)

638. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Boghiceni, raionul Hîncești (nr. 4554, 4 martie 2016)

639. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Leușeni, raionul Hîncești (nr. 4555, 4 martie 2016)

640. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mereșeni, raionul Hîncești (nr. 4556, 4 martie 2016)

641. Hotărîre cu privire la sesizarea privind starea de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 4557, 4 martie 2016)

642. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni (nr. 4558, 4 martie 2016)

643. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Tochile-Răducani, raionul Leova (nr. 4559, 4 martie 2016)

644. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vozneseni, raionul Leova (nr. 4560, 4 martie 2016)

645. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni (nr. 4561, 4 martie 2016)

646. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Grozești, raionul Nisporeni (nr. 4562, 4 martie 2016)

647. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni (nr. 4563, 4 martie 2016.)

648. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Naslavcea, raionul Ocnița (nr. 4564, 4 martie 2016)

649. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Unguri, raionul Ocnița (nr. 4565, 4 martie 2016)

650. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 4566, 4 martie 2016)

651. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bulăiești, raionul Orhei (nr. 4567, 4 martie 2016)

652. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Clișova, raionul Orhei (nr. 4568, 4 martie 2016)

653. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei (nr. 4569, 4 martie 2016)

654. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bușăuca, raionul Rezina (nr. 4570, 4 martie 2016)

655. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndreni, raionul Sîngerei (nr. 4571, 4 martie 2016)

656. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei (nr. 4572, 4 martie 2016)

657. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădoaia, raionul Sîngerei (nr. 4573, 4 martie 2016)

658. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 4574, 4 martie 2016)

659. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stoicani, raionul Soroca (nr. 4575, 4 martie 2016)

660. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni (nr. 4576, 4 martie 2016)

661. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești (nr. 4577, 4 martie 2016)

662. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești (nr. 4578, 4 martie 2016)

663. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Semionovca, raionul Ștefan-Vodă (nr. 4579, 4 martie 2016)

664. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 4580, 4 martie 2016)

665 Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Balabanu, raionul Taraclia (nr. 4581, 4 martie 2016)

666. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia (nr. 4582, 4 martie 2016)

667. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia (nr. 4583, 4 martie 2016)

668. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Agronomovca, raionul Ungheni (nr. 4584, 4 martie 2016)

669. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 4585, 4 martie 2016)

670. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Congazcicul de Sus, UTA Găgăuzia (nr. 4586, 4 martie 2016)

671. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 4587, 15 martie 2016)

672. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 4588, 15 martie 2016)

673. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 4589, 15 martie 2016)

674. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Geamăna, raionul Anenii Noi (nr. 4590, 15 martie 2016)

675. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 4591, 15 martie 2016)

676. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nișcani, raionul Călărași (nr. 4592, 15 martie 2016)

677. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rîșcova, raionul Criuleni (nr. 4593, 15 martie 2016)

678. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul Fălești (nr. 4594, 15 martie 2016)

679. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Neculăieuca, raionul Orhei (nr. 4595, 15 martie 2016)

680. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei (nr. 4596, 15 martie 2016)

681. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pripiceni-Răzeși, raionul Rezina (nr. 4597, 15 martie 2016)

682. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Egoreni, raionul Soroca (nr. 4598, 15 martie 2016)

683. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Volovița, raionul Soroca (nr. 4599, 15 martie 2016)

684. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Tudora, raionul Ștefan-Vodă (nr. 4600, 15 martie 2016)

685. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărătenii Vechi, raionul Telenești (nr. 4601, 15 martie 2016)

686. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boghenii Noi, raionul Ungheni (nr. 4602, 15 martie 2016)

687. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hîrcești, raionul Ungheni (nr. 4603, 15 martie 2016)

688. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădenii Vechi, raionul Ungheni (nr. 4604, 15 martie 2016)

689. Hotărîre cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-9/818 din 24 februarie 2016 depusă de domnul Trofim Vladimir (nr. 4605, 15 martie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

690. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru suplinirea capacității disponibile a Multiplexului A, anunțat prin Decizia CCA nr. 2/8 din 28 ianuarie 2016 (nr. 10/54, 1 aprilie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte