Nr. 1-4 07.01.2005

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la cinematografie (nr. 2169-III, 30 decembrie 2004).

2. Lege cu privire la cinematografie (nr. 386-XV, 25 noiembrie 2004).

3. Decret pentru promulgarea Legii Serviciului de Stat de Curieri Speciali (nr. 2162-III, 28 decembrie 2004).

4. Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali (nr. 402-XV, 2 decembrie 2004).

5. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător și a Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 2171-III, 30 decembrie 2004).

6. Lege pentru completarea Legii nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător și a Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 409-XV, 2 decembrie 2004).

7. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la statistica oficială (nr. 2172-III, 30 decembrie 2004).

8. Lege cu privire la statistica oficială (nr. 412-XV, 9 decembrie 2004).

9. Decret pentru promulgarea Legii privind interpretarea articolului 24 alineatul (3) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 2163-III, 28 decembrie 2004).

10. Lege privind interpretarea articolului 24 alineatul (3) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 414-XV, 9 decembrie 2004).

11. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 53 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 2173-III, 30 decembrie 2004).

12. Lege privind completarea articolului 53 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 418-XV, 16 decembrie 2004).

13. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul Rom`niei și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei rom`nești (nr. 2177-III, 30 decembrie 2004).

14. Lege cu privire la ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul Rom`niei și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei rom`nești (nr. 423-XV, 16 decembrie 2004).

15. Decret pentru promulgarea Legii privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 2165-III, 28 decembrie 2004).

16. Lege privind revizuireanbsp; și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 424-XV, 16 decembrie 2004).

17. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2178-III, 30 decembrie 2004).

18. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 427-XV, 24 decembrie 2004).

19. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 2174-III, 30 decembrie 2004).

20. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 430-XV, 24 decembrie 2004).

21. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Оntreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor pentru construcția liniei de cale ferată Revaca - Căinari (nr. 2175-III, 30 decembrie 2004).

22. Lege privind scutirea Оntreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor pentru construcția liniei de cale ferată Revaca - Căinari (nr. 431-XV, 24 decembrie 2004).

23. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2183-III, 31 decembrie 2004).

24. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 432-XV, 24 decembrie 2004).

25. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr. 2184-III, 31 decembrie 2004).

26. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr. 434-XV, 24 decembrie 2004).

27. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 2179-III, 30 decembrie 2004).

28. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 436-XV, 24 decembrie 2004).

29. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la importul unor ambulanțe (nr. 2176-III, 30 decembrie 2004).

30. Lege cu privire la importul unor ambulanțe (nr. 440-XV, 24 decembrie 2004).

31. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 435-XV, 24 decembrie 2004).

32. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 437-XV, 24 decembrie 2004).

33. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 453-XV, 30 decembrie 2004).

34. Decret privind aprobarea unei grațieri individuale (nr. 2166-III, 28 decembrie 2004).

35. Decret privind numirea domnului Efim CHILARI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova și Republica India (nr. 2180-III, 30 decembrie 2004).

36. Decret privind conferirea gradelor de calificare funcționarilor din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 2181-III, 30 decembrie 2004).

37. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al serviciului vamal domnului Nicolae VОLCU (nr. 2182-III, 30 decembrie 2004).

38. Decret privind comemorarea victimelor calamităților naturale din Asia de Sud și de Sud-Est
(nr. 2185-III, 3 ianuarie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a Departamentului Tehnologii Informaționale și a unor structuri subordonate în perioada anului 2003 (nr. 74, 18 noiembrie 2004).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a cinematografiei Republicii Moldova în perioada anilor 2004-2007 (nr. 1322, 30 noiembrie 2004).

2. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1438, 23 decembrie 2004).

3. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la importul unor ambulanțe (nr. 1439, 23 decembrie 2004).

4. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 560 din 2 iunie 2001 (nr. 1454, 28 decembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

5. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1455, 28 decembrie 2004).

6. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 octombrie 2003 (nr. 1456, 28 decembrie 2004).

7. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1457, 28 decembrie 2004).

8. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal (nr. 1459, 28 decembrie 2004).

9. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1460, 28 decembrie 2004).

10. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului investițional între Guvernul Republicii Moldova și Azpetrol S.R.L., Azpetrol Refinery S.R.L. și Azertrans S.R.L. (nr. 1461, 28 decembrie 2004).

11. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Statul Israel (Tel Aviv, 21 - 23 noiembrie 2004) (nr. 1462, 28 decembrie 2004).

12. Hotărîre cu privire la crearea Оntreprinderii de Stat EnergoCom (nr. 1467, 30 decembrie 2004).

13. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind atribuirea statutului de monument de arhitectură peisageră Parcului de cultură și odihnă Valea Morilor din mun. Chișinău și a proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 1468, 30 decembrie 2004).

14. Hotărîre privind aprobarea Nomenclatorului produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformității obligatorii (nr. 1469, 30 decembrie 2004).

15. Hotărîre privind ratele dobînzilor la soldurile mijloacelor bănești aflate la conturile bancare trezoreriale (nr. 1470, 30 decembrie 2004).

16. Hotărîre cu privire la schimbul unor acțiuni ale statului (nr. 1471, 30 decembrie 2004).

17. Hotărîre cu privire la conferirea gradului special al serviciului vamal (nr. 1472, 30 decembrie 2004).

18. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal (nr. 1473, 30 decembrie 2004).

19. Hotărîre pentru aprobarea proiectului titlului VIII Taxele pentru resursele naturale al Codului fiscal (nr. 1474, 30 decembrie 2004).

20. Hotărîre privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară și majorarea salariilor pentru unele categorii de angajați din sectorul bugetar (nr. 1475, 30 decembrie 2004).

21. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul combaterii traficului de ființe umane în cadrul Acordului privind lupta împotriva traficului ilicit de droguri, terorismului internațional și altor crime organizate, semnat la Chișinău la 3 iunie 1994 (nr. 1476, 30 decembrie 2004).

22. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 1477, 31 decembrie 2004).

23. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir |URCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 1481, 31 decembrie 2004).

24. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru anul 2005 referitor la perfecționarea profesională a personalului din administrația publică în Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1486, 31 decembrie 2004).

25. Hotărîre cu privire la Comisia guvernamentală permanentă pentru organizarea executării hotărîrilor definitive ale Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova (nr. 1488, 31 decembrie 2004).

26. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile IOVV, prim-viceprim-ministru
(nr. 1491, 31 decembrie 2004).

27. Hotărîre cu privire la transmitereanbsp;nbsp; patrimoniului public al statului în proprietatea publică a unității teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) (nr. 1496, 31 decembrie 2004).

28. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GON|A Gheorghe (nr. 1, 5 ianuarie 2005)

29. Dispoziție (nr. 190-d, 22 decembrie 2004).

30. Dispoziție (nr. 191-d, 22 decembrie 2004).

31. Dispoziție (nr. 193-d, 24 decembrie 2004).

32. Dispoziție (nr. 194-d, 27 decembrie 2004).

33. Dispoziție (nr. 195-d, 30 decembrie 2004).

34. Dispoziție (nr. 196-d, 31 decembrie 2004).

35. Dispoziție (nr. 197-d, 31 decembrie 2004).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1. Ordin cu privire la modul de contabilizare a cheltuielilor aferente schimbului anvelopelor și acumulatoarelor la mijloacele de transport (nr. 87, 23 decembrie 2004).

2. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor nr. 3 la Standardul Național de Contabilitate 4 Particularitățile contabilității la întreprinderile micului business, nr. 4 la Standardul Național de Contabilitate 5 Prezentarea rapoartelor financiare și nr. 1 la Standardul Național de Contabilitate 7 Raportul privind fluxul mijloacelor bănești (nr. 92, 29 decembrie 2004).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

3. Informație privind schimbarea numelui de familie a notarului privat Ursu Adelina, mun. Chișinău
(nr. 605, 29 decembrie 2004).

4. Informație privind schimbarea numelui de familie a notarului de stat Mînzararu Valentina, r-nul Ungheni (nr. 606, 29 decembrie 2004).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

5. Ordin privind aprobarea formularului Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
(nr. 236, 24 decembrie 2004).

6. Ordin privind aprobarea formularului-tip a Declarației cu privire la impozitul pe venit (nr. 240,
30 decembrie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

7. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 41/1, 23 decembrie 2004).

8. Hotărîre privind confirmarea Ordinului Președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 41/2, 23 decembrie 2004).

9. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/1, 28 decembrie 2004).

10. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Оntreprinderii cu Capital Străin Agenția de Оnregistrare Sconta SRL (nr. 42/2-1, 28 decembrie 2004).

11. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe Acțiuni Banca de Economii (nr. 42/2-2, 28 decembrie 2004).

12. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Оntreprinderii cu Capital Străin Organizația de Administrare a Investițiilor - Managerul Fondului AD-Manager SRL (nr. 42/2-3, 28 decembrie 2004).

13. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe Acțiuni Compania Registru (nr. 42/2-4, 28 decembrie 20004).

14. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe Acțiuni Registrator-Centru (nr. 42/2-5, 28 decembrie 2004).

15. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale SA D-Broker (nr. 41/3-O, 23 decembrie 2004).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte