Nr. 5-12 14.01.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

39. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la implementarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (nr. 2161-III, 28 decembrie 2004).

40. Lege cu privire la implementarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (nr. 358-XV, 5 noiembrie 2004).

41. Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea valorilor mobiliare și a cotelor de participare nesolicitate în condițiile Legii nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (nr. 2186-III, 3 ianuarie 2005).

42. Lege privind transmiterea valorilor mobiliare și a cotelor de participare nesolicitate în condițiile Legii nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (nr. 387-XV, 25 noiembrie 2004).

43. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (2004-2006) (nr. 2170-III, 30 decembrie 2004).

44. Lege privind aprobarea Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (2004-2006)
(nr. 398-XV, 2 decembrie 2004).

45. Hotărîre privind constituirea unei comisii de anchetă (nr. 441-XV, 24 decembrie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

1. Decizie privind neacceptarea sesizării unui grup de deputați în Parlament (6 ianuarie 2005)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

2. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței gestionării patrimoniului de stat la О.S. Moldsuinhibrid în perioada anilor 2002-2003 și I semestru al anului 2004 (nr. 75, 18 noiembrie 2004).

3. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității gospodărești-financiare a О.M. Gospodăria Comunală Locativă Cahul în perioada a. 2002 - I semestru al a. 2004 (nr. 76, 23 noiembrie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

36. Hotărîre cu privire la crearea sistemului informațional automatizat Registrul de stat al documentelor, mărcilor de acciz și blanchetelor de strictă evidență (nr. 1392, 16 decembrie 2004).

37. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1419, 21 decembrie 2004).

38. Hotărîre cu privire la proiectul Memorandumului de colaborare interdepartamentală în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită (nr. 1478, 31 decembrie 2004).

39. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 1479, 31 decembrie 2004).

40. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan privind protecția reciprocă a informațiilor secrete, semnat la Chișinău la 19 noiembrie 2004 (nr. 1480, 31 decembrie 2004).

41. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului privind colaborarea și asistența reciprocă în problemele respectării legislației fiscale (nr. 1482, 31 decembrie 2004).

42. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea titlului III al Codului fiscal (nr. 1483, 31 decembrie 2004).

43. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1484, 31 decembrie 2004).

44. Hotărîre privind transmiterea unor bunuri imobile (nr. 1485, 31 decembrie 2004).

45. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei - tip a lucrărilor și locurilor de muncă cu condiții grele și deosebit de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare pentru care salariaților li se stabilesc sporuri de compensare (nr. 1487, 31 decembrie 2004).

46. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene în anul 2005 (nr. 1492, 31 decembrie 2004).

47. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1493, 31 decembrie 2004).

48. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1494, 31 decembrie 2004).

49. Hotărîre privind aprobarea modificării ce se operează în punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 398 din 6 iunie 2001 (nr. 1495, 31 decembrie 2004).

50. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la colaborarea în domeniul informatizării și tehnologiilor informaționale (nr. 1497, 31 decembrie 2004).

51. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la privatizare (nr. 1498, 31 decembrie 2004).

52. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1499, 31 decembrie 2004).

53. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 933 din
12 septembrie 2000 (nr. 2, 5 ianuarie 2005).

54. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 3, 6 ianuarie 2005).

55. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 5, 6 ianuarie 2005).

56. Hotărîre privind acordarea unui ajutor umanitar (nr. 6, 6 ianuarie 2005).

57. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 9, 10 ianuarie 2005).

58. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal (nr. 10, 10 ianuarie 2005).

59. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea economică de lungă durată, semnat la Baku, la 26 octombrie 2004
(nr. 11, 10 ianuarie 2005).

60. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir |URCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 12, 10 ianuarie 2005).

61. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ilie VANCEA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus (nr. 13, 10 ianuarie 2005).

62. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii aparatului administrativ al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (nr. 14, 10 ianuarie 2005).

63. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 15, 10 ianuarie 2005).

64. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1455 din 28 decembrie 2004 (nr. 21,
12 ianuarie 2005)

65. Dispoziție (nr. 198-d, 31 decembrie 2004).

66. Dispoziție (nr. 1-d, 4 ianuarie 2005).

67. Dispoziție (nr. 2-d, 6 ianuarie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

16. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Academiei de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 9.6.2, 9 decembrie 2004).

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

17. Indicii prețurilor de consum al populației

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

18. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRTI nr. 02/1 din 04.02.2004 cu privire la aprobarea Formularului-tip Raportul anual al titularului de licență în domeniul telecomunicațiilor și informaticii (nr. 1, 6 ianuarie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

19. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea funcționarilor publici ai Direcției Executive a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 42/3, 28 decembrie 2004).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte