Nr. 13-16 21.01.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

46. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 2191-III, 14 ianuarie 2005).

47. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani
(nr. 433-XV, 24 decembrie 2004).

48. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, luîndu-se în considerare aderarea Republicii Cehe, Republicii Cipru, Republicii Estonia, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovace, Republicii Slovenia și Republicii Ungare la Uniunea Europeană (nr. 2187-III, 11 ianuarie 2005).

49. Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, luîndu-se în considerare aderarea Republicii Cehe, Republicii Cipru, Republicii Estonia, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovace, Republicii Slovenia și Republicii Ungare la Uniunea Europeană (nr. 445-XV, 30 decembrie 2004).

50. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 27 al Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 2192-III, 14 ianuarie 2005).

51. Lege pentru modificarea articolului 27 al Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 449-XV, 30 decembrie 2004).

52. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la importul unor instalații de cogenerare a energiei electrice și termice în anul 2005 (nr. 2193-III, 14 ianuarie 2005).

53. Lege cu privire la importul unor instalații de cogenerare a energiei electrice și termice în anul 2005 (nr. 450-XV, 30 decembrie 2004).

54. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului la Convenția dintre Republica Moldova și Republica Cehă pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 2188-III, 11 ianuarie 2005).

55. Lege privind ratificarea Protocolului la Convenția dintre Republica Moldova și Republica Cehă pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 451-XV, 30 decembrie 2004).

56. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2194-III, 14 ianuarie 2005).

57. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 452-XV, 30 decembrie 2004).

58. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției (nr. 421-XV, 16 decembrie 2004).

59. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Timofei |APORDEI (nr. 2189-III, 11 ianuarie 2005).

60. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ion SOLONENCO (nr. 2190-III, 12 ianuarie 2005).

61. Decret privind înființarea unor ambasade ale Republicii Moldova (nr. 2195-III, 14 ianuarie 2005).

62. Decret privind conferirea titlului onorific Meșter-Faur domnului Valentin COLIN (nr. 2196-III,
14 ianuarie 2005).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

2. Hotărîre cu privire la exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2004 (nr. 1, 13 ianuarie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

4. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței utilizării investițiilor capitale alocate din bugetul național în anii 2000-2002 (nr. 54, 11 iulie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

68. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcționarea azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu disabilități (nr. 1500, 31 decembrie 2004).

69. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1440 din 11 noiembrie 2002 (nr. 16, 11 ianuarie 2005).

70. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea capitolului VI din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 (nr. 17, 11 ianuarie 2005).

71. Hotărîre privind aprobarea nomenclatoarelor mărfurilor pasibile de pază și însoțire specială la transportul pe cale ferată (nr. 19, 12 ianuarie 2005).

72. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 20, 12 ianuarie 2005).

73. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (nr. 23, 13 ianuarie 2005).

74. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 24, 13 ianuarie 2005).

75. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a Academiei de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova în perioada anilor 2005-2008 (nr. 25, 14 ianuarie 2005).

76. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei în domeniul învățămîntului, culturii, științei și inovării (nr. 26, 14 ianuarie 2005).

77. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Mihail LAUR din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, precum și din funcțiile deținute prin cumul (nr. 27, 14 ianuarie 2005).

78. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Eugen CARPOV din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonă (nr. 28, 14 ianuarie 2005).

79. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu BOBU|AC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară (nr. 29, 14 ianuarie 2005).

80. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Nicolae CERNOMAZ din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, precum și din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan și Georgia, prin cumul, cu reședința la Kiev (nr. 30, 14 ianuarie 2005).

81. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihail LAUR în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, precum și în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan și Georgia, prin cumul, cu reședința la Kiev (nr. 31, 14 ianuarie 2005).

82. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind anularea dobînzii și penalităților calculate S.A. Combustibil-Solid (nr. 32, 14 ianuarie 2005).

83. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații (nr. 33, 14 ianuarie 2005).

84. Hotărîre cu privire la conferirea Diplomei de onoare a Guvernului (nr. 34, 14 ianuarie 2005).

85. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 264 din Codul penal (nr. 35, 14 ianuarie 2005).

86. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Vamal al Republicii Moldova și Autoritatea Națională a Vămilor din Rom`nia cu privire la procedura de acordare a asistenței administrative reciproce (nr. 36, 14 ianuarie 2005).

87. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind colaborarea în domeniul muncii și protecției sociale a populației între Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale a Populației al Republicii Azerbaidjan, semnat la 26 octombrie 2004 la Baku (nr. 37, 14 ianuarie 2005).

88. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului, sistemelor geografice informaționale și teledetecției asupra Pămîntului (nr. 38, 14 ianuarie 2005).

89. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor GAICIUC în funcțiile de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei și Ăef al Misiunii Republicii Moldova la NATO (nr. 39, 17 ianuarie 2005).

90. Hotărîre cu privire la numirea domnului Eugen CARPOV în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Ăef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 40, 17 ianuarie 2005).

91. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 8-XV din 5 februarie 2004 privind aplicarea unei măsuri de salvgardare provizorii (nr. 41, 17 ianuarie 2005).

92. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1217 din 31 decembrie 1997 (nr. 42, 17 ianuarie 2005).

93. Hotărîre cu privire la Planul de înmatriculare în anul 2005 a studenților și elevilor în instituțiile de învățămînt superior universitar și mediu de specialitate de stat cu finanțare bugetară (nr. 43, 17 ianuarie 2005).

94. Hotărîre cu privire la fuziunea unor subdiviziuni ale Aparatului Guvernului (nr. 44, 17 ianuarie 2005).

95. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 21 din 16 ianuarie 2003 (nr. 45, 19 ianuarie 2005)

96. Dispoziție (nr. 3-d, 11 ianuarie 2005).

97. Dispoziție (nr. 4-d, 13 ianuarie 2005).

98. Dispoziție (nr. 6-d, 17 ianuarie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

20. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Institutului Național de Educație Fizică și Sport (nr. 9.6.1, 9 decembrie 2004).

21. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Pedagogic V. Lupu din Orhei (nr. 9.6.3, 9 decembrie 2004).

22. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Medicină din Orhei (nr. 9.6.4, 9 decembrie 2004).

23. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Medicină din Ungheni (nr. 9.6.5, 9 decembrie 2004).

24. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Agroindustrial din Rîșcani (nr. 9.6.6, 9 decembrie 2004).

Acte ale Departamentului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

25. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de agenții economici care activează în domeniile standardizării, metrologiei, evaluării conformității produselor și securității industriale și a Nomenclatorului serviciilor prestate de agenții economici care activează în domeniile standardizării, metrologiei, evaluării conformității produselor și securității industriale (nr. 1609-ST, 11 noiembrie 2004).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

26. Hotărîre cu privire la procedura verificării reglementare a contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici (nr. 171, 4 ianuarie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în

Telecomunicații și Informatică

27. Informație privind licențele eliberate de ANRTI în semestrul II al anului 2004

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

28. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Băncii Comerciale VICTORIABANK S.A. (nr. 1/1, 6 ianuarie 2005).

29. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Companiei Financiare DAACINVEST S.R.L. (nr. 1/2, 6 ianuarie 2005).

30. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Organizației de Depozitare - Depozitarul Fondului de Investiții Soliditate SRL (nr. 1/3, 6 ianuarie 2005).

31. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății cu Răspundere Limitată Proajioc (nr. 1/4, 6 ianuarie 2005).

32. Ordonanță cu privire la Regulile Bursei de Valori a Moldovei (nr. 40/7-O, 17 decembrie 2004).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

33. Informație (nr. (17-13-02/1-60)1, 6 ianuarie 2005)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

34. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii Cu privire la procedura de formare, distribuire și arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc (nr. 14, 13 ianuarie 2005).

35. Hotărîre privind modificarea și completarea Planului de conturi nr. 55/11-01 al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova (nr. 15, 13 ianuarie 2005).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte