Nr. 17-19 28.01.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

63. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 2197-III, 18 ianuarie 2005).

64. Lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 446-XV, 30 decembrie 2004).

65. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Alexei TULBURE, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 2198-III, 21 ianuarie 2005).

66. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 2199-III, 21 ianuarie 2005).

67. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Valeriu |ARAN (nr. 2200-III, 21 ianuarie 2005).

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra gestionării patrimoniului, corectitudinii și legalității formării tarifelor la serviciile prestate de Оntreprinderile municipale (ОM)Ș Apă-Canal Ungheni, Regia Apă-Canal Orhei, Anmen-Ver Hîncești, Gospodăria locativ-comunală Căușeni și О.S. Direcția de producție Apă-Canal Ătefan Vodă în perioada anilor 2002-2003 (nr. 80, 2 decembrie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

99. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave (nr. 48, 20 ianuarie 2005).

100. Hotărîre privind instalarea în or. Leova a monumentului lui Ion și Petrea Teodorovici (nr. 49, 20 ianuarie 2005).

101. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului anual al Guvernului pentru cel mai dotat inventator al anului 2004 (nr. 50, 20 ianuarie 2005).

102. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 51, 20 ianuarie 2005).

103. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 52, 20 ianuarie 2005).

104. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, director general al Departamentului Vamal (nr. 53, 20 ianuarie 2005).

105. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la importul unor instalații de congenerare a energiei electrice și termice (nr. 54, 20 ianuarie 2005).

106. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1590 din 29 decembrie 2003 (nr. 56, 20 ianuarie 2005).

107. Hotărîre cu privire la asigurarea cu spațiu locativ a persoanelor intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova (nr. 57, 20 ianuarie 2005).

108. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 58, 21 ianuarie 2005).

109. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe narcotice, psihotrope și precursori (nr. 59, 24 ianuarie 2005).

110. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 14 al Legii nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 60, 24 ianuarie 2005).

111. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 61, 24 ianuarie 2005).

112. Hotărîre cu privire la achitarea, din bugetul de stat pe anul 2005, a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale (nr. 62, 24 ianuarie 2005).

113. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind reprezentantul plenipotențiar al Republicii Moldova în Comisia mixtă de lucru a statelor-membre la Acordul de colaborare pentru combaterea încălcărilor drepturilor în domeniul proprietății intelectuale, semnat la Moscova la 6 martie 1998 (nr. 63, 24 ianuarie 2005).

114. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 64, 25 ianuarie 2005).

115. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale (nr. 65, 25 ianuarie 2005).

116. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale (nr. 66, 25 ianuarie 2005).

117. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 619 din 16 august 1994 (nr. 67, 25 ianuarie 2005).

118. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz (nr. 68, 25 ianuarie 2005).

119. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a consilierilor principali de stat ai Prim-ministrului (nr. 69, 25 ianuarie 2005)

120. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a unor colaboratori ai Aparatului Guvernului (nr. 74, 26 ianuarie 2005).

121. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a consilierilor principali de stat ai Prim-ministrului, consilierilor prim-viceprim-ministrului și viceprim-ministrului (nr. 75, 26 ianuarie 2005)

122. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a unor colaboratori ai Cancelariei de Stat (nr. 76, 26 ianuarie 2005).

123. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a unor colaboratori ai Cancelariei de Stat (nr. 77, 26 ianuarie 2005).

124. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MUNTEAN Feodor (nr. 78, 26 ianuarie 2005).

125. Dispoziție (nr. 7-d, 19 ianuarie 2005).

126. Dispoziție (nr. 8-d, 20 ianuarie 2005).

127. Dispoziție (nr. 9-d, 20 ianuarie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

36. Comunicat privind anularea comunicatului IFPS nr. 17-2-09/1-563-2270/10 din 27 mai 2004 Privind aplicarea prevederilor lit. y) art. 20 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (nr. 17-2-09/1-91-227/2, 21 ianuarie 2005).

37. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal (nr. 19, 24 ianuarie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

38. Hotărîre privind reglementarea difuzării informației emise de roboții centralelor telefonice și a serviciului mesagerie vocală (nr. 02, 20 ianuarie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

39. Hotărîre privind completarea Regulamentului cu privire la activitatea de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele (nr. 1/5, 6 ianuarie 2005).

40. Hotărîre cu privire la certificarea programului pentru ținerea registrului Sistemul automatizat de ținere a registrelor acționarilor SA|RA V.5 prezentat de registratorul independent Registrul-F SA (nr. 3/1, 13 ianuarie 2005).

41. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Băncii Comerciale MOBIASBANC+ S.A. (nr. 3/2-1, 13 ianuarie 2005).

42. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Băncii Comerciale ENERGBANK S.A. (nr. 3/2-2, 13 ianuarie 2005).

43. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe Acțiuni Registrul-F (nr. 3/2-3, 13 ianuarie 2005).

44. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Organizației de Depozitare, Registratorul D-Nica - Depozitarul Fondului SA (nr. 3/2-4, 13 ianuarie 2005).

45. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Organizației de Depozitare - Depozitarul Fondului de Investiții Registratorul Depozitarul Fondului Registru-Ind SRL (nr. 3/2-5, 13 ianuarie 2005).

46. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Organizației de Depozitare, Registratorul - Sibila - Depozitarul Fondului SA (nr. 3/2-6, 13 ianuarie 2005).

47. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Organizației de administrare a investițiilor Managerul Fondului AD-Manager SRL (nr. 3/3-1, 13 ianuarie 2005).

48. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Organizației de administrare a investițiilor Gest-Capital - Managerul Fondului SRL (nr. 3/3-2, 13 ianuarie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

49. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei Cu privire la condițiile de emitere a Certificatelor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 18, 20 ianuarie 2005).