Nr. 26-28 18.02.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

95. Lege privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 451-XV, 30 iulie 2001).

96. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador doamnei Eugenia KISTRUGA (nr. 2226-III, 9 februarie 2005).

97. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Ecaterina BUZIL+ (nr. 2227-III, 9 februarie 2005).

98. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Constantin MOSCOVICI (nr. 2228-III, 9 februarie 2005).

99. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari ai Armatei Naționale (nr. 2229-III, 11 februarie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

182. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 129, 8 februarie 2005).

183. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 8 iulie 2004 (nr. 131, 8 februarie 2005).

184. Hotărîre cu privire la atribuirea unor surse alternative de aprovizionare cu apă tehnologică a societăților pe acțiuni CET-1, CET-2 și Termocom (nr. 133, 8 februarie 2005).

185. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la sistemul de control dublu la exportul/importul unor produse de importanță majoră (nr. 134, 8 februarie 2005).

186. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de Investiții Cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești dintre Guvernul Republicii Moldova și Azpetrol S.R.L., Azertrans S.R.L., Azpetrol Refinery S.R.L., semnat la Chișinău, la 29 decembrie 2004 (nr. 138, 9 februarie 2005).

187. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 558-XIII din 21 iulie 1995 Despre Acordul de concesiune privind construcția și exploatarea terminalului petrolier din preajma satului Giurgiulești (nr. 139, 9 februarie 2005).

188. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Reglare a Raporturilor cu privire la Terminal S.A. dintre Republica Moldova, Technovax S.A., Elliniki Technodomiki Teb A.E., Jamp;P Avax S.A., Intertask S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Chișinău, la 21 ianuarie 2005 (nr. 140, 9 februarie 2005).

189. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (nr. 143, 10 februarie 2005).

190. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la leasing (în redacție nouă) (nr. 145, 10 februarie 2005).

191. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 146, 10 februarie 2005).

192. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1324 din
30 noiembrie 2004 (nr. 147, 10 februarie 2005).

193. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele ce distrug stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a Reuniune a Părților (15-17 septembrie 1997) (nr. 148, 10 februarie 2005).

194. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 octombrie 2003 Privind aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 (nr. 149, 10 februarie 2005).

195. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 150, 10 februarie 2005).

196. Hotărîre cu privire la îmbunătățirea situației în domeniul comerțului exterior și diminuarea deficitului balanței comerciale (nr. 151, 10 februarie 2005).

197. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 152, 10 februarie 2005).

198. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 153, 10 februarie 2005).

199. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Industriei al Republicii Tadjikistan privind livrările reciproce prin cooperare a producției de menire tehnico-științifică, semnat la Chișinău, la 19 noiembrie 2004 (nr. 154, 10 februarie 2005).

200. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind călătoriile reciproce fără de vize ale cetățenilor, semnat la 24 decembrie 2004, la Minsk (nr. 155, 10 februarie 2005). ................................

201. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku, la 26 octombrie 2004 (nr. 156, 10 februarie 2005).

202. Hotărîre cu privire la pregătirea și desfășurarea activităților consacrate aniversării a 16-a de la retragerea trupelor militare din Afganistan (nr. 157, 10 februarie 2005).

203. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 12 la Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 (nr. 158, 10 februarie 2005).

204. Hotărîre cu privire la alimentarea cu apă potabilă a or. Fălești (nr. 159, 10 februarie 2005).

205. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului financiar (nr. 160, 10 februarie 2005).

206. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la ceremonia de inaugurare a Președintelui Ucrainei (Kiev, 23 ianuarie 2005) (nr. 161, 10 februarie 2005).

207. Hotărîre cu privire la instituirea Comitetului Național pentru Adopții (nr. 162, 10 februarie 2005).

208. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 163, 11 februarie 2005).

209. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 164, 11 februarie 2005).

210. Hotărîre despre executarea actelor legislative și normative, decretelor și deciziilor Președintelui Republicii Moldova de către autoritățile administrației publice centrale în anul 2004 și măsurile de redresare a situației (nr. 165, 11 februarie 2005).

211. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne (nr. 168, 15 februarie 2005).

212. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței Colegiului Ministerului Justiției (nr. 170, 15 februarie 2005).

213. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 173, 15 februarie 2005).

214. Hotărîre privind conferirea titlului Cel mai bun contribuabil al anului 2004 (nr. 175, 15 februarie 2005).

215. Dispoziție (nr. 21-d, 8 februarie 2005).

216. Dispoziție (nr. 23-d, 10 februarie 2005).

217. Dispoziție (nr. 24-d, 10 februarie 2005).

218. Dispoziție (nr. 25-d, 11 februarie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

83. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale (nr. 49, 4 februarie 2005).

84. Ordin cu privire la modificarea și completarea ordinului Ministerului Justiției nr. 267 din 2 iulie 2003 Privind aprobarea registrelor necesare pentru desfășurarea activității notariale, forma și conținutul acestora (nr. 51, 7 februarie 2005).

85. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de susținere a examenului de calificare pentru admitere la activitate notarială (nr. 61, 16 februarie 2005).

86. Informație privind suspendarea activității notarului Brihuneț Svetlana.

Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

87. Informație cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe țară pentru anul 2004 (nr. 08/215, 9 februarie 2005).

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

88. Ordin privind aprobarea completărilor și modificărilor la Ordinul Departamentului Vamal nr. 15-O din 09.02.2001 (M.O. nr. 57-58 din 31.05.2001 (nr. 16-O, 1 februarie 2005).

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

89. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

90. Ordin cu privire la aprobarea Anexei 9D la declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN04) (nr. 29, 9 februarie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

91. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică nr. 11 din 02.03.2001 cu privire la reglementarea serviciilor de IP-telefonie și aprobarea tarifului pentru deficitul de acces la prestarea acestor servicii (nr. 5, 9 februarie 2005).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

92. Decizie despre modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie de către studiourile de televiziune prin cablu: TV SAT, TIMPUL, ORIZONT TV, LUCASAR din mun. Bălți, TV CUPCINI, din or. Cupcini, OTV din or. Ocnița, EUGEN din or. Edineț, SILIVIVAD TV din s. Șuri, TV GRADJ din or. Edineț și TV OTACI din or. Otaci, postul de radio VANOLES din mun. Bălți și studioul TV prin eter Almaz din or. Drochia (nr. 6, 8 februarie 2005).

93. Decizie despre anunțarea concursului pentru utilizarea canalului TV 21 din mun. Bălți (nr. 8, 8 februarie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

94. Hotărîre cu privire la tranzacțiile cu acțiunile SA Carmez din 29 decembrie 2004 (nr. 5/1, 21 ianuarie 2005).

95. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Organizației de administrare a investițiilor Managerul Fondului Direct-General SRL (nr. 5/2, 21 ianuarie 2005).

96. Hotărîre cu privire la lichidarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de ținere a registrului desfășurate anterior de SRL Intermedia-Grup și SA RIA (nr. 6/2, 27 ianuarie 2005).

97. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Băncii Comerciale Investprivatbank SA (nr. 7/2-1, 3 februarie 2005).

98. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Băncii Comerciale Banca Socială S.A. (nr. 7/2-2, 3 februarie 2005).

99. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor Băncii Comerciale Moldova Agroindbank SA pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj, de dealer și de depozitare (nr. 7/2-3, 3 februarie 2005).

100. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Zbir SA (nr. 7/3, 3 februarie 2005).

101. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare eliberată anterior Societății cu Răspundere Limitată Mabrok (nr. 7/4, 3 februarie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

102. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 47, 10 februarie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte