Nr. 29-18 18.02.2005

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

100. Hotărîre privind numirea în funcție a unor membri ai Curții de Conturi (nr. 3-XV, 17 februarie 2005).

101. Hotărîre privind eliberarea din funcția de membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
(nr.nbsp; 4-XV, 17 februarie 2005).

102. Hotărîre privind modificarea componenței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 22-XV, 17 februarie 2005).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

219. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1355 din 13 noiembrie 2003 (nr. 190, 17 februarie 2005).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

103. Ordin despre modificarea ordinului ministrului finanțelor nr. 13 din 13 februarie 2004 (nr.78, 9 decembrie 2004).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

104. Informație privind încetarea și suspendarea activității notariale.nbsp;nbsp;