Nr. 30-33 25.02.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

103. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr.2233-III, 21 februarie 2005).

104. Lege pentru modificarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 12-XV, 17 februarie 2005).

105. Hotărîre privind structura, numărul de personal al Curții de Conturi și condițiile de salarizare a membrilor și angajaților ei (nr. 1-XV, 17 februarie 2005).

106. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 558-XIII din 21 iulie 1995 despre Acordul de concesiune privind construcția și exploatarea terminalului petrolier din preajma satului Giurgiulești (nr. 6-XV, 17 februarie 2005).

107. Hotărîre de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru susținerea sectorului agrar (nr. 19-XV, 17 februarie 2005).

108. Decret privind constituirea Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și a Planului de acțiuni pentru realizarea ei (nr. 2231-III, 17 februarie 2005).

109. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Leonid MANEA (nr. 2232-III, 18 februarie 2005).

110. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Constantin DADU (nr. 2234-III, 21 februarie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

220. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești (nr. 141, 9 februarie 2005).

221. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 142, 9 februarie 2005).

222. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 167, 15 februarie 2005).

223. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 521 din
24 aprilie 2002 (nr. 169, 15 februarie 2005).

224. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 171, 15 februarie 2005).

225. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 172, 15 februarie 2005).

226. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea aplicării Legii pentru anularea majorărilor de întîrziere și amenzilor (nr. 174, 15 februarie 2005).

227. Hotărîre cu privire la modificarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova (nr. 176, 15 februarie 2005).

228. Hotărîre cu privire la transmiterea echipamentului tehnic (nr. 177, 15 februarie 2005).

229. Hotărîre pentru aprobarea Planului național de acțiuni privind realizarea Proiectului de facilitare a comerțului și transportului în cadrul GUUAM (nr. 178, 15 februarie 2005).

230. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind convertirea în acțiuni a datoriilor Societății pe Acțiuni Cereale-Flor (nr. 179, 15 februarie 2005).

231. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 180, 16 februarie 2005).

232. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei nr. 3 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 181, 16 februarie 2005).

233. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție (nr. 184, 16 februarie 2005).

234. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 185, 16 februarie 2005).

235. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului Privind structura, numărul de personal al Curții de Conturi și condițiile de salarizare a membrilor și angajaților ei (nr. 186, 16 februarie 2005).

236. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 187, 16 februarie 2005).

237. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului de stat pentru realizări în domeniul calității, productivității și competitivității pentru anul 2004 (nr. 191, 18 februarie 2005).

238. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 193, 18 februarie 2005).

239. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 195, 18 februarie 2005).

240. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 199, 18 februarie 2005).

241. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind adopția unui copil - cetățean al Republicii Moldova (nr. 201, 18 februarie 2005).

242. Hotărîre privind instalarea în s. Chirianca a monumentului celor căzuți în al doilea război mondial (nr. 202, 18 februarie 2005).

243. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 203, 18 februarie 2005).

244. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 204, 18 februarie 2005).

245. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 205, 18 februarie 2005).

246. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 206, 18 februarie 2005).

247. Hotărîre cu privire la măsurile de realizare a Legii privatizării întreprinderilor din localitățile din stînga Nistrului și din municipiul Bender (nr. 210, 18 februarie 2005).

248. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui AFANASIEV Veaceslav (nr. 214, 23 februarie 2005).

249. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui COJOCARI Gheorghe (nr. 215, 23 februarie 2005).

250. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 216, 23 februarie 2005)

251. Dispoziție (nr. 26-d, 16 februarie 2005).

252. Hotărîre cu privire la dezvoltarea sectorului financiar al Republicii Moldova în perioada 2005-2010 (nr. 135, 8 februarie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

105. Ordin privind efectuarea transporturilor auto de călători la comandă (nr. 17, 16 februarie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

106. Ordin cu privire la aprobarea formularului MED Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 30, 11 februarie 2005), (24-A, 11 februarie 2005)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

107. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRTI nr. 10 din 09.08.2002 (nr. 06, 18 februarie 2005).

108. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRTI nr. 37 din 28.12.2004 cu privire la aprobarea Ofertei de Interconectare de Referință a S.A. MOLDTELECOM pentru anul 2005 (nr. 07, 22 februarie 2005).

Acte ale Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitarănbsp;

109. Standardul Internațional privind măsurile fitosanitare nr. 15 Оndrumar privind reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerțul internațional.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

110. Ordonanță privind controlul legalității tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale BC Businessbank SA (nr. 9/1-O, 21 februarie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

111. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (nr. 52, 17 februarie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;