Nr. 36-38 04.03.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

113. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului de investiții «Cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești» dintre Guvernul Republicii Moldova și Azpetrol - S.R.L., Azertrans - S.R.L., Azpetrol Refinery - S.R.L. (nr. 2235-III, 24 februarie 2005).

114. Lege pentru aprobarea Acordului de investiții «Cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești» dintre Guvernul Republicii Moldova și Azpetrol - S.R.L., Azertrans - S.R.L., Azpetrol Refinery - S.R.L. (nr. 7-XV, 17 februarie 2005).

115. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești (nr. 2236-III, 24 februarie 2005).

116. Lege cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești (nr. 8-XV, 17 februarie 2005).

117. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de reglare a raporturilor cu privire la Terminal - S.A. dintre Republica Moldova, Technovax - S.A., Eliniki Technodomiki Teb A.E., Jamp;P Avax - S.A., Intertask - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 2240-III, 24 februarie 2005).

118. Lege pentru ratificarea Acordului de reglare a raporturilor cu privire la Terminal - S.A. dintre Republica Moldova, Technovax - S.A., Eliniki Technodomiki Teb A.E., Jamp;P Avax - S.A., Intertask - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 9-XV, 17 februarie 2005).

119. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2241-III, 24 februarie 2005).

120. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 10-XV, 17 februarie 2005).

121. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (nr. 2237-III, 24 februarie 2005).

122. Lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (nr. 15-XV, 17 februarie 2005).

123. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (nr. 2238-III, 24 februarie 2005).

124. Lege pentru ratificarea Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (nr. 16-XV, 17 februarie 2005).

125. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (nr. 2239-III, 24 februarie 2005).

126. Lege pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (nr. 17-XV, 17 februarie 2005).

127. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 8-XV din 5 februarie 2004 privind aplicarea unei măsuri de salvgardare provizorii (nr. 2242-III, 24 februarie 2005).

128. Lege pentru modificarea Legii nr. 8-XV din 5 februarie 2004 privind aplicarea unei măsuri de salvgardare provizorii (nr. 21-XV, 17 februarie 2005).

129. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic unui grup de lucrători de la Societatea pe Acțiuni Alimentarmaș (nr. 2243-III, 24 februarie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

253. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 504 din 15 mai 1998 (nr. 188, 16 februarie 2005).

254. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului privind cooperarea în domeniile securității sociale a populației și pieței muncii între Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Albania, semnat la Chișinău la 1 noiembrie 2004 (nr. 192, 18 februarie 2005).

255. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la activitatea catedrelor militare în cadrul instituțiilor de învățămînt superior universitar de stat (nr. 194, 18 februarie 2005).

256. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 157 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (nr. 196, 18 februarie 2005).

257. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la învățămîntul postuniversitar specializat (nr. 197, 18 februarie 2005).

258. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 291 din 25 mai 1993 (nr. 198, 18 februarie 2005).

259. Hotărîre pentru aprobarea componenței nominale a Colegiului Departamentului Dezvoltarea Turismului (nr. 200, 18 februarie 2005).

260. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la cooperarea organelor operative (nr. 207, 18 februarie 2005).

261. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului între Republica Moldova și Republica Azerbaidjan cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, semnat la 26 octombrie 2004 la Baku (nr. 208, 18 februarie 2005).

262. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul 2005 (nr. 209, 18 februarie 2005).

263. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 211, 18 februarie 2005).

264. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de facilitare a activității de investiții ProInvest pentru anii 2005-2006 (nr. 212, 18 februarie 2005).

265. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 213, 21 februarie 2005).

266. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 218, 24 februarie 2005).

267. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 219, 24 februarie 2005).

268. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 45 din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 220, 24 februarie 2005).

269. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 222, 24 februarie 2005).

270. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 223, 24 februarie 2005).

271. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 225, 24 februarie 2005).

272. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului Executiv al Acordului de cooperare în domeniul învățămîntului între Ministerul Оnvățămîntului al Republicii Moldova șinbsp; Ministerul Educației Naționale al Republicii Turcia, semnat la 22 mai 1996 (nr. 226, 24 februarie 2005).

273. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor CORMAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, în funcțiile de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei și Regatul Norvegiei, prin cumul, cu reședința la Berlin (nr. 227, 24 februarie 2005).

274. Hotărîre cu privire la Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare (nr. 228, 24 februarie 2005).

275. Hotărîre privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 902 din 29 august 2001 (nr. 229, 24 februarie 2005).

276. Hotărîre pentru modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 230, 24 februarie 2005).

277. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna martie 2005 (nr. 231, 24 februarie 2005).

278. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 232, 25 februarie 2005).

279. Hotărîre cu privire la alimentarea elevilor (nr. 234, 25 februarie 2005).

280. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 235, 25 februarie 2005).

281. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la grădinile botanice (nr. 236, 25 februarie 2005).

282. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 237, 25 februarie 2005).

283. Hotărîre privind depunerea în gaj a pachetelor de acțiuni ale statului în unele societăți pe acțiuni (nr. 239, 25 februarie 2005).

284. Hotărîre cu privire la transmiterea bazei auto de la balanța Societății pe Acțiuni Moldova Tur la balanța Оntreprinderii de Stat Servicii Transport Auto (nr. 240, 1 martie 2005).

285. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 241, 1 martie 2005).

286. Dispoziție (nr. 27-d, 18 februarie 2005).

287. Dispoziție (nr. 28-d, 25 februarie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

112. Ordin cu privire la aprobarea modelului de Cerere privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenților economici în baza alin. (17) art. 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24.04.1997 (nr. 12, 31 ianuarie 2005).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

113. Ordin Cu privire la modificarea și completarea punctului 10 din Regulamentul cu privire la condițiile de efectuare a stagiului în biroul notarului, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 286 din 11 iulie 2003 (nr. 82, 25 februarie 2005).

Acte ale Departamentului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

114. Hotărîre (nr. 1651-ST, 1 februarie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

115. Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe impozitul privat, dividende și pe impozitele funciar și pe bunurile imobiliare (nr. 34, 21 februarie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

116. Hotărîre privind atribuirea și utilizarea numerelor scurte 9X/9XX din vechiul Plan de Numerotare în raioanele Republicii Moldova (nr. 08, 23 februarie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

117. Hotărîre cu privire la adoptarea Instrucțiunii provizorii cu privire la ținerea registrului de către deținătorul nominal al hîrtiilor de valoare (nr. 36-4, 16 mai 1996).

118. Hotărîre cu privire la completarea și modificarea Hotărîrii CSPHV nr. 36-4 din 16.05.96 (nr. 74/14, 18 decembrie 1997).

119. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății de Valori Mobiliare Iuventus-DS S.R.L. (nr. 10/3-2, 24 februarie 2005).

120. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative (nr. 10/12, 24 februarie 2005).

121. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor pe piața valorilor mobiliare (nr. 11/1, 28 februarie 2005)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

122. Instrucțiune cu privire la modul de întocmire a raportului privind operațiunile de cumpărare și vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piața valutară, și soldurile în conturile în valută străină ale clienților băncii

123. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind operațiunile de casă în băncile Republicii Moldova (nr. 61, 24 februarie 2005).

124. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la cardurile bancare (nr. 62, 24 februarie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte