Nr. 114-122 29.04.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

224. Decret privind promulgarea Legii comunicațiilor poștale (nr. 2034-VII, 19 aprilie 2016)

225. Legea comunicațiilor poștale (nr. 36, 17 martie 2016)

226. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 2020-VII, 11 aprilie 2016)

227. Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 49, 31 martie 2016)

228. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 771 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 2036-VII, 20 aprilie 2016)

229. Lege pentru modificarea articolului 771 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 51, 31 martie 2016)

230. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (nr. 2035-VII, 19 aprilie 2016)

231. Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană (nr. 58, 7 aprilie 2016)

232. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri materiale (nr. 2039-VII, 21 aprilie 2016)

233. Lege privind importul unor bunuri materiale (nr. 73, 14 aprilie 2016)

234. Hotărîre privind numirea în funcţia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (nr. 61, 8 aprilie 2016)

235. Hotărîre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru verificarea activității Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii a transportării ilegale în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise (nr. 74, 21 aprilie 2016)

236. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl (nr. 2040-VII, 22 aprilie 2016)

237. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Ion PATIC (nr. 2041 -VII, 22 aprilie 2016)

238. Decret privind aprobarea semnării Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea drumurilor locale” (nr. 2042-VII, 25 aprilie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

32. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 49b/2015 privind interpretarea articolelor 137 și 138 din Constituția Republicii Moldova (libertatea de exprimare a judecătorilor) (nr. 20, 23 martie 2016)

33. Aviz la proiectul de lege pentru completarea Constituției Republicii Moldova cu articolul 591 (Avocatul Poporului) (Sesizarea nr. 32c/2016) (nr. 3, 18 aprilie 2016)

34. Aviz asupra iniţiativei de revizuire a articolului 70 din Constituţia Republicii Moldova (imunitatea deputatului) (Sesizarea nr. 38c/2016) (nr. 4, 18 aprilie 2016)

35. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (instituția procuraturii) (Sesizarea nr. 40c/2016) (nr. 5, 19 aprilie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărîre privind Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță, cu tematica „Generează impact benefic sistemul de management și control intern asupra gestiunii economice a Agenției „Moldsilva”?” (nr. 9, 29 martie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

541. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială (nr. 474, 20 aprilie 2016)

542. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză (nr. 475, 20 aprilie 2016)

543. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană (nr. 476, 20 aprilie 2016)

544. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 (nr. 488, 20 aprilie 2016)

545. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului V din Legea nr.147 din 17 iulie 2014 (nr. 489, 21 aprilie 2016)

546. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (nr. 490, 22 aprilie 2016)

547. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 491, 22 aprilie 2016)

548. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 492, 22 aprilie 2016)

549. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la Programul „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova” (nr. 493, 22 aprilie 2016)

550. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 494, 22 aprilie 2016)

551. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 495, 22 aprilie 2016)

552. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind statutul municipiului Chişinău (nr. 496, 22 aprilie 2016)

553. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi piese care pot fi montate şi/sau pot fi utilizate pe vehiculele cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea omologărilor pe baza acestor prescripţii, întocmit la Geneva la 20 martie 1958 (nr. 497, 22 aprilie 2016)

554. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 498, 22 aprilie 2016)

555. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind serviciile aeriene (nr. 499, 22 aprilie 2016)

556. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 501, 22 aprilie 2016)

557. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 900 din 30 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2016” (nr. 502, 22 aprilie 2016)

558. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 503, 22 aprilie 2016)

559. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 30 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24 decembrie 2007 (nr. 504, 25 aprilie 2016)

560. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind protecţia reciprocă a informaţiilor secrete din 23 aprilie 2003, încheiat la Chişinău, 21 decembrie 2015 şi Moscova, 3 februarie 2016 (nr. 505, 25 aprilie 2016)

561. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 506, 25 aprilie 2016)

562. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea Departamentului Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 508, 25 aprilie 2016)

563. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 154 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 (nr. 509, 25 aprilie 2016)

564. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 510, 25 aprilie 2016)

565. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (nr. 511, 25 aprilie 2016)

566. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 514, 26 aprilie 2016)

567. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2016 (nr. 515, 26 aprilie 2016)

568. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Maria BORTA (nr. 520, 27 aprilie 2016)

569. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Marin CIOBANU (nr. 521, 27 aprilie 2016)

570. Dispoziţie (nr. 52-d, 19 aprilie 2016)

571. Dispoziţie (nr. 53-d, 19 aprilie 2016)

572. Dispoziţie (nr. 55-d, 25 aprilie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

691. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 68, 20 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

692. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 36, 1 aprilie 2016)

693. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 48, 13 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

694. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Eșanu Angela, teritoriul de activitate mun. Comrat (nr. 431, 19 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

695. Ordin cu privire la aprobarea Catalogului documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru anul 2016 (nr. 52, 21 aprilie 2016)

696. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.22:2016 „Regulament privind lucrările de stabilizare a pămînturilor cu stabilizatori de pămînt pe bază de compuși organici naturali polienzimici” (nr. 53, 21 aprilie 2016)

697. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM A.08.01:2016 „Organizarea Construcțiilor” (nr. 54, 21 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

698. Ordin cu privire la aprobarea Normativului privind volumul necesar de manoperă şi cheltuieli financiare pentru gestionarea drumurilor publice şi îndeplinirea funcţiilor de beneficiar de către Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” (nr. 40, 23 februarie 2016)

699. Ordin cu privire la aprobarea Normativului de cheltuieli pentru întreţinerea Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, beneficiar la obiectele finanţate din contul surselor financiare ale instituţiilor internaţionale (credite, granturi) (nr. 41, 23 februarie 2016)

700. Raport privind utilizarea fondului rutier în anul 2015.

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

701. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 35, 22 aprilie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

702. Ordin сu privire la clasificarea motocultoarelor şi maşinilor autopropulsate agricole (nr. 127-O, 18 aprilie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

703. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul birourilor istoriilor de credit de către Întreprinderea Mixtă „BIROUL DE CREDIT” S.R.L. (nr. 17/1, 15 aprilie 2016)

704. Hotărîre cu privire la rezultatele analizei din oficiu a respectării legislației în domeniul asigurărilor de către unii brokeri de asigurare-reasigurare (nr. 17/4, 15 aprilie 2016)

705. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 18/8, 22 aprilie 2016)

706. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 18/9, 22 aprilie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

707. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Sărata-Galbenă nr. 20/34, raionul Hîncești (nr. 4606, 30 martie 2016)

708. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ochiul Roș nr. 4/18, raionul Anenii Noi (nr. 4607, 30 martie 2016)

709. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării listelor de subscripție prezentate de grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican constituțional (nr. 4608, 30 martie 2016)

710. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 4528 din 4 martie 2016 ”Cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Astana, Republica Kazahstan” (nr. 4609, 31 martie 2016)

711. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău (nr. 4610, 31 martie 2016)

712. Hotărîre cu privire la sesizarea privind starea de incompatibilitate a unui consilier din cadrul Consiliului orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău (nr. 4611, 31 martie 2016)

713. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Bălți (nr. 4612, 31 martie 2016)

714. Hotărîre cu privire la sesizarea privind starea de incompatibilitate a unor consilieri din cadrul Consiliului orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 4613, 31 martie 2016)

715. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi (nr. 4614, 31 martie 2016)

716. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țînțăreni, raionul Anenii Noi (nr. 4615, 31 martie 2016)

717. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Sus, raionul Cahul (nr. 4616, 31 martie 2016)

718. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Slobozia Mare, raionul Cahul (nr. 4617, 31 martie 2016)

719. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lingura, raionul Cantemir (nr. 4618, 31 martie 2016)

720. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pitușca, raionul Călărași (nr. 4619, 31 martie 2016)

721. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul Călărași (nr. 4620, 31 martie 2016)

722. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaisc, raionul Căușeni (nr. 4621, 31 martie 2016)

723. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia (nr. 4622, 31 martie 2016)

724. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Roșietici, raionul Florești (nr. 4623, 31 martie 2016)

725. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Hîncești, raionul Hîncești (nr. 4624, 31 martie 2016)

726. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Leușeni, raionul Hîncești (nr. 4625, 31 martie 2016)

727. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nemțeni, raionul Hîncești (nr. 4626, 31 martie 2016)

728. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 4627, 31 martie 2016)

729. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul Ialoveni (nr. 4628, 31 martie 2016)

730. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tomai, raionul Leova (nr. 4629, 31 martie 2016)

731. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bolțun, raionul Nisporeni (nr. 4630, 31 martie 2016)

732. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Trestieni, raionul Nisporeni (nr. 4631, 31 martie 2016)

733. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița (nr. 4632, 31 martie 2016)

734. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 4633, 31 martie 2016)

735. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răcăria, raionul Rîșcani (nr. 4634, 31 martie 2016)

736. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Bucovăț, raionul Strășeni (nr. 4635, 31 martie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

737. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA M. ONCEANU-HADÎRCĂ (nr. 9/44, 29 martie 2016)

738. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 9/45, 29 martie 2016)

739. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 9/46, 29 martie 2016)

740. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 9/47, 29 martie 2016)

741. Decizie cu privire la cesiunea unor licenţe de emisie (nr. 9/48, 29 martie 2016)

742. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 9/52, 29 martie 2016)

743. Decizie cu privire la examinarea unui proiect de hotărîre de Guvern (nr. 9/53, 29 martie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

744. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de președinte la Judecătoria Sîngerei și funcției vacante de vicepreședinte la Judecătoriile Hîncești și Strășeni (nr. 251/11, 12 aprilie 2016)

745. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 252/11, 12 aprilie 2016)

746. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 241/11 din 12 aprilie 2016.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

747. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Chimie (nr. AC-2/1.1, 31 martie 2016)

748. Hotărîre cu privire la acreditarea Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic (nr. AC-2/1.2, 31 martie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

749. Ordin cu privire la abrogarea unor acte normative (nr. 388, 21 aprilie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte