Nr. 46-50 25.03.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

164. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2269-III, 16 martie 2005).

165. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 11-XV, 17 februarie 2005).

166. Hotărîre privind formarea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului (nr. 1-XVI, 24 martie 2005).

167. Hotărîre privind aprobarea procesului-verbal nr. 1 al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului (nr. 2-XVI, 24 martie 2005).

168. Hotărîre pentru alegerea Președintelui Parlamentului (nr. 3-XVI, 24 martie 2005).

169. Hotărîre privind stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului (nr. 4-XVI, 24 martie 2005).

170. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 5-XVI, 24 martie 2005).

171. Hotărîre cu privire la comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 6-XVI, 24 martie 2005).

172. Hotărîre privind demisia Guvernului (nr. 7-XVI, 24 martie 2005).

173. Decret privind aprobarea uniformei militare și a însemnelor distinctivenbsp; ale militarilor Forțelor Armate ale Republicii Moldova și a Regulilor de purtare a uniformei militare de către militarii Forțelor Armate ale Republicii Moldova (nr. 2254-III, 4 martie 2005)

174. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2274-III, 19 martie 2005).

175. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" doamnei Ludmila LAȘCIONOVA (nr. 2275-III, 20 martie 2005).

176. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iurie STOICOV (nr. 2276-III, 22 martie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

332. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 25 alin. (3) din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 127, 7 februarie 2005).

333. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participare la cea de-a șaptea reuniune a Consiliului de Cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană (Bruxelles, 20-22 februarie 2005) (nr. 189, 17 februarie 2005).

334. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Statutului Provizoriu al Oficiului Informațional GUUAM la Kiev, semnat la Ialta, la 20 iulie 2002 (nr. 221, 24 februarie 2005).

335. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea concursului "Cel mai bun antreprenor din micul business" (nr. 250, 9 martie 2005).

336. Hotărîre privind Strategia Națională de edificare a societății informaționale - "Moldova electronică" (nr. 255, 9 martie 2005).

337. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vasile Tarlev, Prim-ministru, la lucrările Summit-ului Europei de Sud-Est (10-11 martie 2005, Skopje, Macedonia) (nr. 258, 9 martie 2005).

338. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile (nr. 282, 14 martie 2005).

339. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 249 din 11 aprilie 2001 (nr. 284, 14 martie 2005).

340. Hotărîre cu privire la aprobarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova pînă în 2015 și a Primului Raport Național "Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova" (nr. 288, 15 martie 2005).

341. Hotărîre cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat (nr. 291, 17 martie 2005).

342. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 293, 18 martie 2005).

343. Hotărîre pentru aprobarea completării ce se operează în Regulamentul cu privire la importul și exportul de semințe și material săditor (nr. 294, 18 martie 2005).

344. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 295, 18 martie 2005).

345. Hotărîre cu privire la Comisia interdepartamentală de management al spațiului aerian al Republicii Moldova (nr. 296, 18 martie 2005).

346. Hotărîre cu privire la utilizarea benzii de frecvențe 450 MHz pentru serviciile de telefonie mobilă celulară în standardul CDMA și stabilirea taxei pentru eliberarea licenței (nr. 298, 18 martie 2005).

347. Hotărîre cu privire la totalurile Concursului Republican "Cea mai verde, mai salubră și amenajată localitate" (ediția 2004) (nr. 299, 21 martie 2005).

348. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Igor Colenov, șef al Departamentului Trupelor de Grăniceri (nr. 300, 21 martie 2005).

349. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului transportului feroviar (nr. 301, 21 martie 2005).

350. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 305, 21 martie 2005).

351. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 306, 21 martie 2005).

352. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 307, 22 martie 2005).

353. Hotărîre cu privire la demisia Guvernului (nr. 311, 24 martie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

152. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Standardului Național de Contabilitate 26 "Contabilitatea planurilor de pensii" (nr. 9, 27 ianuarie 2005).

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

153. Regulamentul privind eliberarea, completarea și controlul utilizării Carnetului Foii de Parcurs (CFP) pentru transporturile internaționale ocazionale de călători.

154. Regulamentul privind modul de eliberare și evidență a autorizațiilor pentru traficul auto internațional.

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

155. Dispoziție "Cu privire la modificarea punctului 1 al Dispoziției "Cu privire la procedura declarării periodice a publicațiilor cotidiene sau periodice" nr. 609-d din 28.10.2002.

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

156. Decizie cu privire la delegarea unor prerogative suplimentare președintelui CCA (nr. 16, 15 martie 2005).

157. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie de către întreprinderile "BAD-COM" SRL, "ART-CLUB" SRL, "KVANT 4" SRL, "MEGAN TV" SA (nr. 17, 15 martie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

158. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 13/1, 17 martie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova

159. Modificări la Instrucțiunea cu privire la administrarea accizelor nr. 188 din 21.10.2004.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

160. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind operațiunile de casă în băncile din Republica Moldova (nr. 80, 21 martie 2005).

Partea Iv

Publicații ale agenților economici

Partea v

nbsp;Avize pierderi de acte