Nr. 51-54 01.04.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

177. Decret privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2277-III, 22 martie 2005).

178. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic unui grup de cadre didactice (nr. 2278-III, 22 martie 2005).

179. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Ion TIGHINEANU (nr. 2279-III, 22 martie 2005).

180. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne și securității de stat (nr. 2280-III, 23 martie 2005).

181. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic unui grup de donatori de sînge (nr. 2281-III, 24 martie 2005).

182. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Larisa ISTOMINA (nr. 2282-III, 24 martie 2005).

183. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Eugenia ALEXA (nr. 2283-III, 24 martie 2005).

184. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului (nr. 2284-III, 25 martie 2005).

185. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Iacov COPANSCHI (nr. 2285-III, 28 martie 2005).

186. Decret privind acordarea gradului special de general-locotenent de poliție domnului Gheorghe PAPUC (nr. 2286-III, 30 martie 2005).

187. Decret privind acordarea gradului militar de general de divizie domnului Ion URSU (nr. 2287-III, 30 martie 2005).

188. Decret privind acordarea gradului special de general-maior domnului Valentin MEJINSCHII (nr. 2288-III, 30 martie 2005).

189. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 2289-III, 30 martie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

354. Hotărîre pentru aprobarea Procedurii de stimulare a mobilității forței de muncă (nr. 243, 2 martie 2005).

355. Hotărîre cu privire la aprobarea Modului de formare a prețurilor pentru proiectarea și construcția sistemelor de alimentare cu gaze naturale și apă potabilă (nr. 268, 9 martie 2005).

356. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public (nr. 283, 14 martie 2005).

357. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice în anul 2005 (nr. 292, 18 martie 2005).

358. Hotărîre cu privire la Programul național de asistență tehnică pentru anii 2005-2006 (nr. 302, 21 martie 2005).

359. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea conservării și utilizării eficiente a rezervațiilor peisagistice Saharna și |ipova (nr. 303, 21 martie 2005).

360. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 308, 22 martie 2005).

361. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 309, 23 martie 2005).

362. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 310, 23 martie 2005).

363. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 24 iunie 2002 (nr. 314, 23 martie 2005).

364. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 175 din 15 februarie 2005 (nr. 315, 23 martie 2005).

365. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 316, 23 martie 2005).

366. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 317, 23 martie 2005).

367. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 318, 23 martie 2005).

368. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998 (nr. 319, 23 martie 2005).

369. Hotărîre cu privire la stabilirea riscurilor și obiectelor supuse asigurării subvenționate în agricultură în anul 2005 (nr. 320, 23 martie 2005).

370. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 321, 23 martie 2005).

371. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării și completării ce se operează în anexa nr. 1 la Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale (nr. 322, 23 martie 2005).

372. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania cu privire la colaborarea în domeniul sanitar veterinar, semnat la Chișinău la 1 noiembrie 2004 (nr. 323, 23 martie 2005).

373. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Economiei al Republicii Croația (nr. 324, 23 martie 2005).

374. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor CORMAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, prin cumul, cu reședința la Berlin (nr. 325, 23 martie 2005).

375. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Japoniei și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea tehnică (nr. 326, 23 martie 2005).

376. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 327, 23 martie 2005).

377. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri mobile (nr. 328, 23 martie 2005).

378. Hotărîre cu privire la eliberarea din serviciul militar și cel civil și trecerea în rezervă a cetățenilor durata serviciului cărora a expirat, la rezultatele încorporării cetățenilor în serviciul militar în toamna anului 2004 și la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și serviciul civil (alternativ) în primăvara anului 2005 (nr. 329, 23 martie 2005).

379. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni cu privire la protecția socială și îmbunătățirea condițiilor locative ale militarilor Armatei Naționale (nr. 330, 23 martie 2005).

380. Hotărîre cu privire la Planul de înmatriculare în anul 2005 a elevilor în instituțiile de învățămînt secundar profesional de stat cu finanțare bugetară (nr. 331, 23 martie 2005).

381. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea art. 12 al Legii cu privire la cultura fizică și sport nr. 330-XIV din 25 martie 1999 (nr. 332, 23 martie 2005).

382. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 333, 23 martie 2005).

383. Hotărîre cu privire la asigurarea cu locuințe a unor categorii de populație (nr. 334, 23 martie 2005).

384. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 335, 23 martie 2005).

385. Dispoziție (nr. 34-d, 22 martie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

161. Ordin cu privire la aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare și instituțiile de tip internat.

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

161a. Ordin cu privire la aprobarea tarifelor pentru lucrările și serviciile acordate de către О.S. Serviciul Național pentru Securitatea Navigației (nr. 82, 22 aprilie 2003).

Acte ale Departamentului Agroindustrial Moldova-Vin

162. Ordin privind modificarea Ordinului nr. 16 din 10 martie 2004.

Acte ale Academiei de Științe a Moldovei

163. Lista proiectelor aprobate prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei nr. 2 din 28 ianuarie 2005 și înscrise în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării în anul 2005.

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

164. Regulament privind eliberarea certificatului ce atestă evenimentul de forță majoră

Acte ale Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova

165. Convenție colectivă de muncă (nivel de ramură) pe anii 2005-2006.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

166. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor Băncii Comerciale pentru Industrie și Construcții Moldindconbank SA pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 13/2-1, 17 martie 2005).

167. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății pe acțiuni Asito-Broker pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 13/2-2, 17 martie 2005).

168. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Hidropompa (nr. 13/3, 17 martie 2005).

169. Hotărîrenbsp; privind modificarea și completarea formei - tip a dispoziției de transmitere șinbsp; a Regulamentului cu privire la activitatea de brokeraj și de dealer pe piața valorilor mobiliare (nr. 13/5, 17 martie 2005)

170.nbsp; Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentrunbsp; dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe аcțiuninbsp; Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldoveinbsp; (nr. 14/2, 21 martie 2005)

171. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului provizoriu cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața secundară (nr. 14/3, 21 martie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

172. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 84, 24 martie 2005).

173. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăților fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 89, 24 martie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte