Nr. 55-58 08.04.2005

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

190. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 9-XVI, 31 martie 2005).

191. Hotărîre privind componența numerică și nominală a Biroului Permanent al Parlamentului (nr. 10-XVI, 31 martie 2005).

192. Hotărîre privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 11-XVI, 31 martie 2005).

193. Hotărîre privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 12-XVI, 31 martie 2005).

194. Hotărîre cu privire la confirmarea alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 13-XVI, 4 aprilie 2005).

195. Hotărîre privind instituirea Comisiei pentru învestitura Președintelui Republicii Moldova (nr. 14-XVI, 4 aprilie 2005).

196. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Alexei GLIGOR (nr. 2290-III, 31 martie 2005).

197. Decret privind numirea domnului Igor CORMAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei, în Regatul Norvegiei și în Regatul Suediei (nr. 2291-III, 31 martie 2005).

198. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa I regretatului Sergiu COIPAN (nr. 2292-III, 1 aprilie 2005).

199. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria BOICO (nr. 2293-III, 1 aprilie 2005).

nbsp;Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

6. Hotăîre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 1286-XV din 25 iulie 2002 Cu privire la statutul refugiaților (nr. 7, 29 martie 2005).

7. Hotăîre cu privire la confirmarea rezultatelor alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 8, 6 aprilie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

386. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 336, 23 martie 2005).

387. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 337, 23 martie 2005).

388. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 338, 23 martie 2005).

389. Hotărîre cu privire la aprobarea Indicatorului de prețuri la serviciile cu plată prestate de către arhivele de stat și Listei serviciilor fără plată prestate de către arhivele de stat (nr. 339, 23 martie 2005).

390. Hotărîre cu privire la atribuirea, modificarea destinației, schimbul terenurilor și autorizarea unor lucrări de proiectare (nr. 340, 23 martie 2005).

391. Hotărîre privind stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină (nr. 341, 23 martie 2005).

392. Hotărîre cu privire la retribuirea muncii și asigurarea materială a personalului Aparatului Guvernului (nr. 342, 23 martie 2005).

393. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 343, 23 martie 2005).

394. Hotărîre cu privire la contractul-model individual de muncă în serviciul public (nr. 345, 23 martie 2005).

395. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului Copii dotați (nr. 347, 23 martie 2005).

396. Dispoziție (nr. 35-d, 23 martie 2005).

397. Dispoziție (nr. 36-d, 31 martie 2005).

398. Dispoziție (nr. 37-d, 31 martie 2005).

399. Dispoziție (nr. 38-d, 1 aprilie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

174. Informație privind suspendarea activității notarului privat.

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

175. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne (nr. 2.5.1, 10 martie 2005).

176. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Pedagogic Ion Creangă al Universității de Stat Alecu Russo din mun. Bălți (nr. 2.5.2, 10 martie 2005).

177. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni (nr. 2.5.3, 10 martie 2005).

178. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Politehnic din Bălți (nr. 2.5.4, 10 martie 2005).

179. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Medicină din Cahul (nr. 2.5.5, 10 martie 2005).

180. Hotărîre cu privire la acreditarea Liceului teoretic moldo-german M. Kogălniceanu, mun. Chișinău (nr. 2.5.6, 10 martie 2005).

181. Hotărîre cu privire la acreditarea Liceului teoretic Boris Cazacu, or. Nisporeni (nr. 2.5.7, 10 martie 2005).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

182. Ordin cu privire la crearea Comisiei de acreditare (nr. 61, 1 aprilie 2005).

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

182a. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentelor Inspectoratului Registrului Naval al RM, Inspectoratului Navigației Civile al RM, Căpitanului portului maritim comercialnbsp; și portului fluvial pe fluviul Dunăre (nr. 190, 4 iulie 2002).

Acte ale Departamentului Dezvoltarea Turismului al Republicii Moldova

183. Ordin privind aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la brevetarea activității turistice, Criteriile pentru acordarea brevetului de turism și Nomenclatorul funcțiilor în domeniul turismului (nr. 16, 10 martie 2005).

Acte ale Departamentului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

184. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-Cadru privind recepționarea apelor uzate, eliberarea condițiilor tehnice și autorizațiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităților (nr. 40, 18 februarie 2005).

Acte ale Agenției de Stat Relații Funciare și Cadastru Republicii Moldova

185. Regulamentul privind certificarea inginerilor cadastrali (nr. 35, 10 martie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

186. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Consiliului de Administrație al ANRE (nr. 177, 30 martie 2005).

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

187. Regulament cu privire la procedura de încheiere, acțiune și reziliere a Acordului de aprobare a tarifului redus al contribuțiilor de asigurări sociale la fondul de retribuire a muncii și alte recompense, conform art. 22 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 (nr. 1, 15 martie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

188. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/1 din 28.10.1999 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare (nr. 13/4, 17 martie 2005).

189. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la emisia și înregistrarea de stat a obligațiunilor corporative (nr. 13/7, 17 martie 2005).

190. Hotărîre cu privire la lichidarea genurilor de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare desfășurate anterior de către unii participanți profesioniști (nr. 13/8, 17 martie 2005).

191.nbsp; Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Guguță (nr. 14/1, 21 martie 2005).

192. Hotărîre cunbsp; privire la desemnarea registratorilor independenți autorizați să încheie contracte de ținere a registrului cu unii emitenți care nu asigură ținerea registrului acționarilor conform legislației în vigoare (nr. 16/5, 1 aprilie 2005)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

193. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (nr. 97, 31 martie 2005).

194. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (nr. 98, 31 martie 2005).

195. Hotărîre privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la completarea de către bănci a raportului privind statistica monetară (nr. 99, 31 martie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

nbsp;

Partea V

Avize pierderi de acte