Nr. 59-61 15.04.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

200. Lege cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 1456-XII, 25 mai 1993).

201. Lege despre statutul deputatului în Parlament (nr. 39-XIII, 7 aprilie 1994).

202. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legiinbsp; nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 4-IV, 14 aprilie 2005).

203. Lege pentrunbsp; modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 23-XVI, 14 aprilie 2005).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

204. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Cartei de la Ialta a GUUAM (nr. 5-IV, 14 aprilie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

205. Lege pentru ratificarea Cartei de la Ialta a GUUAMnbsp; (nr. 24-XVI, 14 aprilie 2005).

206. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la crearea zonei de comerț liber între statele membre ale GUUAMnbsp; (nr. 6-IV, 14 aprilie 2005).

207. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la crearea zonei de comerț liber între statele membre ale GUUAM (nr. 25-XVI, 14 aprilie 2005).

208. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Statutului Provizoriu al Oficiului Informațional GUUAM la Kiev (nr. 7-IV, 14 aprilie 2005).

209 Lege pentru ratificarea Statutului Provizoriu al Oficiului Informațional GUUAM la Kiev (nr. 26-XVI, 14 aprilie 2005).

210. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 15-XVI, 8 aprilie 2005).

211. Hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 16-XVI, 8 aprilie 2005).

212. Hotărîre privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 17-XVI, 8 aprilie 2005).

213. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la leasing (nr. 18-XVI, 8 aprilie 2005).

214. Decret privind eliberarea domnului Spiridon PRUTEANU din funcția de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău (nr. 2294-III, 6 aprilie 2005).

215. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Gheorghe IVANOV (nr. 2295-III, 6 aprilie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

216. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (nr. 1-IV, 8 aprilie 2005).

217. Decret privind conferirea titlului onorific "Om Emerit" doamnei Carolina SMOCHINA (nr. 2-IV, 11 aprilie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

400. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul casei de copii de tip familial (nr. 344, 23 martie 2005).

401. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii (nr. 346, 23 martie 2005).

402. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 348, 23 martie 2005).

403. Dispoziție (nr. 39-d, 7 aprilie 2005).

404. Dispoziție (nr. 40-d, 8 aprilie 2005).

405. Dispoziție (nr. 41-d, 12 aprilie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

196. Regulamentul privind modul de repartizare a cotei la exportul zahărului din Republica Moldova în România

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

197. Ordin cu privire la aprobarea regulamentelor și regulilor în domeniul supravegherii sanitare veterinare pentru frontieră și transport (nr. 45, 22 martie 2005).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

198. Informație privind încetarea activității notariale.

Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

199. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la evidența și distribuirea biletelor de reabilitare medicală persoanelor în vîrstă și cu disabilități (nr. 32, 9 iunie 2003).

Acte ale Departamentului Tehnologii Informaționale al Republicii Moldova

200. Instrucțiune cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă.

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

201. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Departamentului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

202. Ordin cu privire la reglementarea activității de expertizare tehnică a construcțiilor (nr. 93, 11 aprilie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

203. Ordin (nr. 57, 30 martie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

204. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/1-1, 1 aprilie 2005).

205. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a valorilor mobiliare ale SA "Aragonit" (nr. 16/1-2, 1 aprilie 2005).

206. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 16/2, 1 aprilie 2005).

207. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății cu răspundere limitată "Broker-Service" pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj (nr. 16/3, 1 aprilie 2005).

208. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA "Fabrica de brînzeturi Cahul" (nr. 16/4, 1 aprilie 2005).

209. Hotărîre cu privire la executarea prevederilor legislației privind ținerea registrului acționarilor de către societățile pe acțiuni (nr. 16/6, 1 aprilie 2005).

210. Hotărîre cu privire la excluderea OAI MF "Consiment - L" SRL din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 16/7, 1 aprilie 2005).

211. Hotărîre cu privire la excluderea "Ars-Vista" SRL din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 16/8, 1 aprilie 2005).

212. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea cu răspundere limitată "ICF - Consulting - Service" (nr. 13/6-O, 17 martie 2005).

213. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 28.03.2005 cu acțiunile emise de BC "Moldova - Agroindbank" SA (nr. 15/1-O, 30 martie 2005).

214. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic la Registratorul Independent "Comitent" SA (nr. 16/9-O, 1 aprilie 2005).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

215. Decizie privind anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV disponibile (nr. 28, 12 aprilie 2005).

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

216. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului privind informarea deponenților de către băncile autorizate referitor la garantarea depozitelor (nr. 25/1, 25 martie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

217. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității casei de schimb valutar "Uran" S.R.L. (nr. 102, 7 aprilie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte