Nr. 62-64 22.04.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

218. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 19-XVI, 8 aprilie 2005).

219. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor fondului de susținere a înființării plantațiilor viticole și a mijloacelor destinate utilizării pentru administrarea mărcilor proprietate de stat (nr. 21-XVI, 8 aprilie 2005).

220. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 27-XVI, 14 aprilie 2005).

221. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 28-XVI, 14 aprilie 2005).

222. Hotărîre asupra proiectului titlului VIII Taxele pentru resursele naturale al Codului fiscal (nr. 29-XVI, 14 aprilie 2005).

223. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal (nr. 30-XVI, 14 aprilie 2005).

224. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind agricultura ecologică (nr. 31-XVI, 14 aprilie 2005).

225. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 36-XVI, 15 aprilie 2005).

226. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 39-XVI, 15 aprilie 2005).

227. Hotărîre pentru acordarea votului de încredere Programuluinbsp; de activitate și întregii liste a Guvernului (nr. 42-XVI, 19 aprilie 2005).

228. Decret privind conferirea Ordinului Republicii doamnei Maria SCRIPNIC (nr. 3-IV, 13 aprilie 2005).

229. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnelor Raisa GU|UL și Valentina ȘAHOV|EVA (nr. 8-IV, 15 aprilie 2005).

230. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Guo XUELI (nr. 9-IV, 18 aprilie 2005).

231. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Oleg CRE|UL și Ghenadie TULBEA (nr. 10-IV, 18 aprilie 2005).

232. Decret privind numirea Guvernului (nr. 11-IV, 19 aprilie 2005).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

8. Hotărîre privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 9, 18 aprilie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

406. Dispoziție (nr. 42-d, 13 aprilie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

218. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului privind practica de audit
(nr. 39, 14 aprilie 2005).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

al Republicii Moldova

218a. Ordin cu privire la aprobarea regulamentelor și regulilor în domeniul supravegherii sanitare veterinare pentru frontieră și transport (nr. 45, 22 martie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

219. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Aparat (nr. 20/1, 13 aprilie 2005).

220. Ordonanță cu privire la suspendarea circulației valorilor mobiliare ale BC Moldova - Agroindbank SA pe contul individual al dlui Cozoveachin Gheorghe (nr. 18/1-O, 7 aprilie 2005).

221. Ordonanță privind controlul tematic al legalității tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale SA Iustar (nr. 19/1-O, 8 aprilie 2005).

Acte ale Bursei de Valori a Moldovei

222. Procedura privind aplicarea comisioanelor, taxelor și altor plăți, încasate pentru serviciile prestate de Bursa de Valori a Moldovei.

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale

223. Ordin cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat încasate de la gospodăriile țărănești (de fermieri) persoanele fizice proprietari de terenuri agricole și persoanele fizice care, prin contract, au luat terenuri în arendă sau folosință și care nu au angajați (nr. 99-A, 16 martie 2005).

224. Ordin cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea, utilizarea și transferarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat (F-4BASS) și instrucțiunii despre completarea ei (nr. 104-A, 18 martie 2005).

225. Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2005 (nr. IX-03/09-844, 21 martie 2005).

226. Indicații metodologice cu privire la modalitatea calculării și evidenței contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, achitate de către titularii patentei de întreprinzător în anul 2005 (nr. IX-03/09-811, 22 martie 2005), (nr. 17-19-08/1-51-898, 22 martie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

227. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la clasificarea creditelor și formarea reducerilor pentru pierderi la credite (fondul de risc) (nr. 106, 14 aprilie 2005).

228. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova (nr. 110, 14 aprilie 2005).

229. Hotărîre privind modificarea și completarea Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare și contabile utilizate la efectuarea operațiunilor bancare (nr. 112, 14 aprilie 2005).

230. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la deschiderea conturilor în străinătate (nr. 114, 14 aprilie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;