Nr. 65-66 29.04.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

233. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 17-IV, 21 aprilie 2005).

234. Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 20-XVI, 8 aprilie 2005).

235. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului fiscal (nr. 22-IV, 22 aprilie 2005).

236. Lege pentru completarea Codului fiscal (nr. 22-XVI, 8 aprilie 2005).

237. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova și Republica Azerbaidjan cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, semnat la Baku la 26 octombrie 2004 (nr. 25-IV, 25 aprilie 2005).

238. Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova și Republica Azerbaidjan cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, semnat la Baku la 26 octombrie 2004 (nr. 33-XVI, 14 aprilie 2005).

239. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele ce distrug stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a Reuniune a Părților (15-17 septembrie 1997) (nr. 26-IV, 25 aprilie 2005).

240. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele ce distrug stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a Reuniune a Părților (15-17 septembrie 1997) (nr. 34-XVI, 14 aprilie 2005).

241. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 83 din Regulamentul Parlamentului (nr. 23-IV, 22 aprilie 2005).

242. Lege pentru modificarea articolului 83 din Regulamentul Parlamentului (nr. 40-XVI, 15 aprilie 2005).

243. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 44-XVI, 21 aprilie 2005).

244. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 46-XVI, 21 aprilie 2005).

245. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la statutul militarilor (nr. 47-XVI, 21 aprilie 2005).

246. Hotărîre privind declararea vacanței a șase mandate de deputat în Parlament (nr. 48-XVI, 22 aprilie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

247. Hotărîre cu privire la respingerea proiectului de Lege privind plasarea în regimul vamal de renunțare în folosul statului a unei unități de transport (nr. 49-XVI, 22 aprilie 2005).

248. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 344-XIII din
23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (nr. 52-XVI, 22 aprilie 2005).

249. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir BOGDAN (nr. 12-IV, 20 aprilie 2005).

250. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 13-IV, 20 aprilie 2005).

251. Decret privind numirea domnului Ion NAȘCO în funcția de judecător la Judecătoria Ștefan Vodă (nr. 14-IV, 20 aprilie 2005).

252. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 15-IV, 20 aprilie 2005).

253. Decret privind eliberarea domnului Nicolae GORELCO din funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Vulcănești (nr. 16-IV, 20 aprilie 2005).

254. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Gheorghi STEPANOV (nr. 18-IV, 21 aprilie 2005).

255. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vasili STOIANOV (nr. 19-IV, 21 aprilie 2005).

256. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Victor CEMORTAN (nr. 20-IV, 21 aprilie 2005).

257. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Grigore EREMEI (nr. 21-IV, 22 aprilie 2005).

258. Decret privind eliberarea domnului Roman CAZAN din funcția de șef al Direcției generale a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 24-IV, 25 aprilie 2005)

259.nbsp; Decret privind numirea doamnei Alina RUSSU în funcția de șef al Direcției generale a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 28-IV, 27 aprilie 2005)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

9. Hotărîre privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 13, 26 aprilie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

407. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării (nr. 1303, 24 noiembrie 2004)

408. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 352, 21 aprilie 2005).

409. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene (nr. 353, 22 aprilie 2005).

410. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Vitalie MRUG, director general al Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 354, 22 aprilie 2005).

411. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Vladimir MOLOJEN, ministru al dezvoltării informaționale (nr. 355, 22 aprilie 2005).

412. Hotărîre pentru aprobarea Planului de Acțiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană (nr. 356, 22 aprilie 2005).

413. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui IASINSCHI Tudor (nr. 358, 23 aprilie 2005).

414. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a unor conducători (nr. 360, 23 aprilie 2005).

415. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Anatolii GORODENCO, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 361, 25 aprilie 2005).

416. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CAZAN Roman (nr. 362, 25 aprilie 2005)

417. Hotărîre cu privire la desemnarea în funcție (nr. 363, 27 aprilie 2005).

418. Dispoziție (nr. 45-d, 26 aprilie 2005).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

231. Comunicat (nr. 17-14-08/169-1066, 31 martie 2005).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

232. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-ATS - Servicii de trafic aerian (nr. 47/GEN, 14 aprilie 2005).

233. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-RA - Regulile aerului (nr. 48-GEN, 14 aprilie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

234. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a cotelor-părți deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 17/1, 6 aprilie 2005).

235. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic inopinat al activității Registratorului Independent Registru Service SRL (nr. 21/12-O, 21 aprilie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;