Nr. 67-68 06.05.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

260. Decret pentru promulgarea Legii privind convertirea în acțiuni a datoriilor față de bugetul de stat ale Societății pe Acțiuni "Fabrica de Conserve din Anenii Noi" (nr. 30-IV, 29 aprilie 2005).

261. Lege privind convertirea în acțiuni a datoriilor față de bugetul de stat ale Societății pe Acțiuni "Fabrica de Conserve din Anenii Noi" (nr. 32-XVI, 14 aprilie 2005).

262. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 156 din Codul fiscal și a articolului 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (nr. 31-IV, 29 aprilie 2005).

263. Lege pentru modificarea și completarea articolului 156 din Codul fiscal și a articolului 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (nr. 35-XVI, 15 aprilie 2005).

264. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chișinău" (nr. 32-IV, 29 aprilie 2005).

265. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chișinău" (nr. 37-XVI, 15 aprilie 2005).

266. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 123 din Codul fiscal (nr. 33-IV, 29 aprilie 2005).

267. Lege pentru modificarea și completarea articolului 123 din Codul fiscal (nr. 38-XVI, 15 aprilie 2005).

268. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la transformarea în investiție publică a creditului acordat Institutului Național pentru Viticultură și Vinificație de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 34-IV, 29 aprilie 2005).

269. Lege cu privire la transformarea în investiție publică a creditului acordat Institutului Național pentru Viticultură și Vinificație de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 41-XVI, 15 aprilie 2005).

270. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei unități de transport (nr. 35-IV, 29 aprilie 2005).

271. Lege privind importul unei unități de transport (nr. 50-XVI, 22 aprilie 2005).

272. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 43-XVI, 21 aprilie 2005).

273. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1286-XV din 25 iulie 2002 cu privire la statutul refugiaților (nr. 56-XVI, 28 aprilie 2005).

274. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 57-XVI, 28 aprilie 2005).

275. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (nr. 58-XVI, 28 aprilie 2005).

276. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 64-XVI, 28 aprilie 2005).

277. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Nicolae ORIOL și Vitalie GLIGOR (nr. 27-IV, 27 aprilie 2005).

278. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din gospodăria locativ-comunală (nr. 29-IV, 29 aprilie 2005).

279. Decret privind privind rechemarea domnului Vladimir |URCAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 36-IV, 29 aprilie 2005)

280. Decret privind conferirea medaliei jubiliare "60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă" (nr. 37-IV, 4 mai 2005)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

10. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor dispoziții legale și normative privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (nr. 12, 21 aprilie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

9. Hotărîre cu privire la rectificarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 83 din 17.12.04 "Privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale executării bugetului or. Durlești și gestionării fondului funciar de către administrația publică locală în perioada anilor 2002-01.07.04" (nr. 9, 22 martie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

419. Hotărîre privind măsurile de reorganizare a unor ministere și autorități administrative centrale ale Republicii Moldova (nr. 357, 23 aprilie 2005).

420. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 365, 28 aprilie 2005).

421. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 366, 28 aprilie 2005).

422. Hotărîre cu privire la rechemarea dlui Vladimir |URCAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, precum și din funcțiile deținute prin cumul (nr. 367, 28 aprilie 2005).

423. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor, semnat la Baku, la 26 octombrie 2004 (nr. 368, 28 aprilie 2005).

424. Hotărîre pentru retragerea din Parlament a proiectului de lege privind declararea utilității publice a lucrărilor de interes național (nr. 370, 28 aprilie 2005).

425. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 372, 28 aprilie 2005).

426. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 361 din
27 martie 2003 (nr. 373, 28 aprilie 2005).

427. Hotărîre cu privire la aprobarea suplimentului la Lista agenților economici - întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero (nr. 374, 28 aprilie 2005).

428. Hotărîre cu privire la măsurile ce se impun pentru realizarea Programului de activitate al Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea țării - bunăstarea poporului" (nr. 375, 28 aprilie 2005)

429. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 377, 29 aprilie 2005)

430. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Artur COZMA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 378, 3 mai 2005).

431. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Victor |VIRCUN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, precum și din funcțiile deținute prin cumul
(nr. 379, 3 mai 2005).

432. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 381, 3 mai 2005).

433. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a consilierilor principali de stat ai Prim-ministrului (nr. 382, 4 mai 2005)

434. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei HAHEU Valentina (nr. 383, 4 mai 2005)

435. Hotărîrenbsp; cu privire la eliberarea din funcție a unor șefi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat (nr. 384, 4 mai 2005)

436. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a unor viceminiștri (nr. 385, 4 mai 2005)nbsp;

437. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a unor viceminiștri (nr. 386, 4 mai 2005)

438. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ȘUMEICO Igor (nr. 387, 4 mai 2005)

439. Dispoziție (nr. 46-d, 27 aprilie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

236. Ordin cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice din oficiu la solicitarea organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești (nr. 110, 16 martie 2005).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

al Republicii Moldova

237. Ordin cu privire la modificarea ordinului Ministerului nr. 18 din 05.02.2004 (nr. 104, 3 mai 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

238. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 21/1, 21 aprilie 2005).

239. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 21/2, 21 aprilie 2005).

240. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Băncii Comerciale "Mobiasbancă" SA (nr. 21/3, 21 aprilie 2005).

241. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Оntreprinderii Mixte Fabrica de vinuri "Vinăria - Bardar" SA (nr. 21/4, 21 aprilie 2005).

242. Hotărîre cu privire la lichidarea participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni "Exiton-Sprad" (nr. 21/5, 21 aprilie 2005).

243. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare a Băncii Comerciale "Universalbank" SA (nr. 21/6, 21 aprilie 2005).

244. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a cotei de participare deținute de FINN "Incom-Invest" SA în proces de lichidare (nr. 21/9, 21 aprilie 2005).

245. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței Comisiei de atestare pentru certificarea specialiștilor pieței valorilor mobiliare (nr. 21/10, 21 aprilie 2005).

246. Hotărîre privind coordonarea Regulamentului cu privire la condițiile, modul de emisiune și circulație a certificatelor bancare de depozit și a cambiilor bancare (nr. 21/11, 21 aprilie 2005).

247. Ordonanță cu privire la sistarea acțiunii unor scrisori ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 21/7-O, 21 aprilie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

248. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile, modul de emisiune și circulație a certificatelor bancare de depozit și a cambiilor bancare (nr. 94, 31 martie 2005).

249. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață deschisă ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 130, 28 aprilie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;