Nr. 123-127 06.05.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

239. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 66 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 2043-VII, 26 aprilie 2016)

240. Lege pentru modificarea și completarea articolului 66 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 11, 26 februarie 2016)

241. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2049-VII, 28 aprilie 2016)

242. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 48, 31 martie 2016)

243. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind privilegiile și imunitățile ofițerilor de legătură detașați de Republica Moldova la Europol (nr. 2045-VII, 27 aprilie 2016)

244. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Regatul Țărilor de Jos privind privilegiile și imunitățile ofițerilor de legătură detașați de Republica Moldova la Europol (nr. 54, 1 aprilie 2016)

245. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2044-VII, 27 aprilie 2016)

246. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 60, 7 aprilie 2016)

247. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2046-VII, 27 aprilie 2016)

248. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 62, 8 aprilie 2016)

249. Hotărîre privind numirea în funcţia de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 80, 27 aprilie 2016)

250. Hotărîre privind numirea în funcţia de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 81, 27 aprilie 2016)

251. Hotărîre privind numirea în funcţia de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție (nr. 82, 27 aprilie 2016)

252. Hotărîre privind numirea în funcţia de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 83, 27 aprilie 2016)

253. Hotărîre privind numirea în funcţie a Președintelui Curții Supreme de Justiție (nr. 84, 27 aprilie 2016)

254. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Dana Rodica TOMESCU (nr. 2047-VII, 27 aprilie 2016)

255. Decret pentru aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind exercitarea activității profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare (nr. 2048-VII, 28 aprilie 2016)

256. Decret pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare și asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrației fiscale (TAMP) (nr. 2050-VII, 28 aprilie 2016)

257. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2051-VII, 29 aprilie 2016)

258. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2052-VII, 29 aprilie 2016)

259. Decret privind numirea doamnei Oxana MIRONOV în funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 2053-VII, 4 mai 2016)

260. Decret privind numirea domnului Anatolie RUSU în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 2054-VII, 4 mai 2016)

261. Decret privind numirea domnului Mihail CHILARI în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani (nr. 2055-VII, 4 mai 2016)

262. Decret privind numirea doamnei Elena BOLOCAN în funcția de judecător la Judecătoria Călărași (nr. 2056-VII, 4 mai 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

36. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a punctului 118 al Art. I din Legea nr. 155 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (temeiurile de revizuire) (Sesizarea nr. 46g/2015) (nr. 4, 1 martie 2016)

37. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 53 lit. c) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi articolului 76 lit. g) din Codul muncii (suspendarea raporturilor de serviciu) (Sesizarea nr. 50g/2015) (nr. 6, 3 martie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

573. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor bunuri materiale (nr. 450, 14 aprilie 2016)

574. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 (nr. 507, 25 aprilie 2016)

575. Hotărîre cu privire la revizuirea actelor normative cu caracter de reglementare a activităţii de întreprinzător emise de Serviciul Vamal (nr. 512, 25 aprilie 2016)

576. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului sanitar privind formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici (nr. 516, 27 aprilie 2016)

577. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 517, 27 aprilie 2016)

578. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 518, 27 aprilie 2016)

579. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului V din Legea nr.147 din 17 iulie 2014 (nr. 519, 27 aprilie 2016)

580. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 451 din 28 iunie 2013 (nr. 522, 28 aprilie 2016)

581. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 525, 29 aprilie 2016)

582. Hotărîre сu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2015 – ianuarie 2016 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2016 (nr. 527, 29 aprilie 2016)

583. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea art. 42 alin. (12) din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării (nr. 528, 29 aprilie 2016)

584. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 243 din 3 mai 1996 (nr. 529, 29 aprilie 2016)

585. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (nr. 530, 29 aprilie 2016)

586. Hotărîre privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 645 din 7 august 2014 (nr. 531, 29 aprilie 2016)

587. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 532, 29 aprilie 2016)

588. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la munca remunerată a membrilor familiilor ale membrilor misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră (nr. 533, 29 aprilie 2016)

589. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992), adoptat la 29 octombrie 2010 (nr. 534, 29 aprilie 2016)

590. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 1 alin.(2) al Legii nr. 1295-XV din 25 iulie 2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” (nr. 535, 3 mai 2016)

591. Hotărîre сu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 536, 3 mai 2016)

592. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 537, 3 mai 2016)

593. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 538, 3 mai 2016)

594. Hotărîre privind modificarea şi completarea anexelor nr.2 – nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 (nr. 539, 3 mai 2016)

595. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 540, 3 mai 2016)

596. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul Unităţii pentru implementarea şi coordonarea proiectelor Instituţia Publică „EMP Management Durabil POP” (nr. 541, 3 mai 2016)

597. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 542, 3 mai 2016)

598. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 543, 4 mai 2016)

599. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare a demersului referitor la inițierea controlului de stat la fața locului în perioada moratoriului (nr. 546, 4 mai 2016)

600. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Laura GRECU (nr. 547, 4 mai 2016)

601. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu doamna Laura GRECU (nr. 548, 4 mai 2016)

602. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurie CARP (nr. 549, 4 mai 2016)

603. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Serghei CURNIC (nr. 550, 4 mai 2016)

604. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolae UNCUŢĂ (nr. 551, 4 mai 2016)

605. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Nelea CAZACU (nr. 552, 4 mai 2016)

606. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Anton LORETI (nr. 553, 4 mai 2016)

607. Dispoziţie (nr. 56-d, 26 aprilie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

750. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2016 (nr. 49, 15 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

751. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare în circumscripția unei alte instanțe de judecată a executorului judecătoresc Danu Iulia, în legătură cu transferul acesteia (nr. 457, 27 aprilie 2016)

752. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare în circumscripția unei alte instanțe de judecată a executorului judecătoresc Bezede Valentina, în legătură cu transferul acesteia (nr. 458, 27 aprilie 2016)

753. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Casian Oleg (nr. 463, 29 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

754. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM G.03.02:2015 „Rețele și instalații exterioare de canalizare” (nr. 56, 25 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

755. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 209, 28 martie 2016)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

756. Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 40, 27 aprilie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

757. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 11/8, 18 martie 2016)

758. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare „EXCLUSIV-ASIG” S.R.L. (nr. 18/2, 22 aprilie 2016)

759. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EXCLUSIV BROKER” S.R.L. (nr. 18/3, 22 aprilie 2016)

760. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 18/4, 22 aprilie 2016)

761. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 18/5, 22 aprilie 2016)

762. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurare „GALAS” S.A. (nr. 18/6, 22 aprilie 2016)

763. Hotărîre cu privire la neprezentarea de către unele asociaţii de economii şi împrumut a situațiilor financiare anuale (nr. 18/10, 22 aprilie 2016)

764. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut „UNIUNEA CENTRALĂ” (nr. 18/11, 22 aprilie 2016)

765. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind înregistrarea persoanelor calificate în domeniul evaluării acţiunilor în Registrul persoanelor autorizate (nr. 19/3, 29 aprilie 2016)

766. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 19/5, 29 aprilie 2016)

767. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare „INSTANT ASIG” S.R.L. (nr. 19/6, 29 aprilie 2016)

768. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 19/7, 29 aprilie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

769. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni (nr. 4636, 31 martie 2016)

770. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni (nr. 4637, 31 martie 2016)

771. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Climăuții de Jos, raionul Șoldănești (nr. 4638, 31 martie 2016)

772. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan-Vodă (nr. 4639, 31 martie 2016)

773. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Feștelița, raionul Ștefan-Vodă (nr. 4640, 31 martie 2016)

774. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Olănești, raionul Ștefan-Vodă (nr. 4641, 31 martie 2016)

775. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albota de Sus, raionul Taraclia (nr. 4642, 31 martie 2016)

776. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni (nr. 4643, 31 martie 2016)

777. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 4644, 31 martie 2016)

778. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copceac, UTA Găgăuzia (nr. 4645, 31 martie 2016)

779. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 4646, 31 martie 2016)

780. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gaidar, UTA Găgăuzia (nr. 4647, 31 martie 2016)

781. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tomai, UTA Găgăuzia (nr. 4648, 31 martie 2016)

782. Hotărîre cu privire la suspendarea procedurii de atribuire a unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Hîncești (nr. 4649, 31 martie 2016)

783. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 4606 din 30 martie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Sărata-Galbenă nr. 20/34, raionul Hîncești” (nr. 4650, 8 aprilie 2016)

784. Hotărîre cu privire la convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întîi pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi din 15 mai 2016 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliilor (nr. 4651, 8 aprilie 2016)

785. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din 15 mai 2016 (nr. 4652, 8 aprilie 2016)

786. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 4653, 8 aprilie 2016)

787. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi (nr. 4654, 8 aprilie 2016)

788. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 4655, 8 aprilie 2016)

789. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 4656, 8 aprilie 2016)

790. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Manta, raionul Cahul (nr. 4657, 8 aprilie 2016)

791. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia, raionul Cantemir (nr. 4658, 8 aprilie 2016)

792. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrpești, raionul Cantemir (nr. 4659, 8 aprilie 2016)

793. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pitușca, raionul Călărași (nr. 4660, 8 aprilie 2016)

794. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași (nr. 4661, 8 aprilie 2016)

795. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căinari, raionul Căușeni (nr. 4662, 8 aprilie 2016)

796. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Suric, raionul Cimișlia (nr. 4663, 8 aprilie 2016)

797. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 4664, 8 aprilie 2016)

798. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ruseni, raionul Edineț (nr. 4665, 8 aprilie 2016)

799. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Izvoare, raionul Fălești (nr. 4666, 8 aprilie 2016)

800. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Mărculești, raionul Florești (nr. 4667, 8 aprilie 2016)

801. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Băhrinești, raionul Florești (nr. 4668, 8 aprilie 2016)

802. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Hîncești, raionul Hîncești (nr. 4669, 8 aprilie 2016)

803. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 4670, 8 aprilie 2016)

804. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cinișeuți, raionul Rezina (nr. 4671, 8 aprilie 2016)

805. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei (nr. 4672, 8 aprilie 2016)

806. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia (nr. 4673, 8 aprilie 2016)

807. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 4674, 8 aprilie 2016)

808. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 4675, 8 aprilie 2016)

809. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Viena, Republica Austria (nr. 4676, 8 aprilie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

810. Decizie сu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „RAVIVALNIS” S.R.L. pentru postul de televiziune „Nis-TV” (nr. 9/49, 29 martie 2016)

811. Decizie cu privire la retragerea licenţei de emisie eliberată postului de televiziune „Info Channel”, difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii (nr. 9/50, 29 martie 2016)

812. Decizie cu privire la examinarea demersului „Mediamax TV” S.R.L. (nr. 9/51, 29 martie 2016)

813. Decizie cu privire la examinarea unui proiect de hotărîre de Guvern (nr. 10/56, 1 aprilie 2016)

814. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea Proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 (nr. 11/57, 8 aprilie 2016)

815. Decizie cu privire la examinarea demersului „SHOW-STIL” S.R.L. (nr. 11/58, 8 aprilie 2016)

816. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 12/59, 15 aprilie 2016)

817. Decizie cu privire la examinarea şi aprobarea Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2016-2018) (nr. 12/60, 15 aprilie 2016)

818. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 12/61, 15 aprilie 2016)

819. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2016 (nr. 12/62, 15 aprilie 2016)

820. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la atelierul de lucru organizat de Autoritatea de Radiodifuziune din Malta şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 12/63, 15 aprilie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

821. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte al Curții de Apel Chișinău şi judecător al Curții de Apel Chișinău (nr. 289/13, 27 aprilie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

822. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 110, 28 aprilie 2016)

823. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 111, 28 aprilie 2016)

824. Hotărîre cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte (nr. 120, 3 mai 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte