Nr. 74-76 27.05.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

308. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiții (nr. 66-IV, 23 mai 2005).

309. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiții (nr. 54-XVI, 28 aprilie 2005).

310. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 62-IV, 18 mai 2005).

311. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 55-XVI, 28 aprilie 2005).

312. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 59-IV, 17 mai 2005).

313. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 62-XVI, 28 aprilie 2005).

314. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 60-IV, 17 mai 2005).

315. Lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 63-XVI, 28 aprilie 2005).

316. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 63-IV, 18 mai 2005).

317. Lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 69-XVI, 5 mai 2005).

318. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 (nr. 53-XVI, 22 aprilie 2005).

319. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la grădinile botanice (nr. 75-XVI, 12 mai 2005).

320. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 76-XVI, 12 mai 2005).

321. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 172 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 78-XVI, 12 mai 2005).

322. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 84-XVI, 13 mai 2005).

323. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (nr. 85-XVI, 13 mai 2005).

324. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 87-XVI, 13 mai 2005).

325. Hotărîre privind desemnarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în unele organizații parlamentare internaționale (nr. 88-XVI, 13 mai 2005).

326. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de artiști din Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii (nr. 57-IV, 17 mai 2005).

327. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 64-IV, 18 mai 2005).

328. Decret privind numirea doamnei Irina SEVERIN în funcția de șef al Direcției informativ-analitice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 65-IV, 20 mai 2005).

329. Decret privind numirea domnului Ion COROPCEAN în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, viceministru al apărării (nr. 67-IV, 23 mai 2005).

330. Decret privind numirea domnului Igor COLENOV în funcția de comandant al Trupelor de Grăniceri (nr. 68-IV, 23 mai 2005).

331. Decret privind numirea domnului Iurie COZMA în funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 69-IV, 23 mai 2005).

332. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnului Oleg MARIAN (nr. 70-IV, 23 mai 2005).

333. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic arhimandritului MARCHEL (nr. 71-IV, 23 mai 2005).

nbsp;Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor pentru întreținerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, unor instituții subordonate și realizarea Programelor naționale în domeniul protecției sociale în perioada anului 2003 și 9 luni ale anului 2004 (nr. 13, 6 aprilie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

494. Hotărîre cu privire la transmiterea unor automobile de serviciu (nr. 432, 18 mai 2005).

495. Hotărîrenbsp;nbsp; cu pivire la fondarea complexului Orașul Vinului (nr. 433, 18 mai 2005).

496. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Boris COJUHARI, reprezentant plenipotențiar al Republicii Moldova în Comisia pentru problemele economice pe lîngă Consiliul Economic al C.S.I. (nr. 439, 19 mai 2005).

497. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1135 din 18 septembrie 2003 (nr. 440, 20 mai 2005).

498. Hotărîre cu privire la redistribuirea alocațiilor pentru finanțarea investițiilor capitale pe beneficiari și obiective, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2005 (nr. 445, 23 mai 2005).

499. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 446, 23 mai 2005).

500. Hotărîre despre participarea delegației tripartite a Moldovei la cea de-a 93-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (Geneva, Elveția) (nr. 447, 23 mai 2005).

501. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind colaborarea în organizarea și efectuarea lucrărilor de ăutare/salvare a aeronavelor civile, semnat la Moscova la 9 decembrie 1994 (nr. 448, 23 mai 2005).

502. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind cooperarea pentru asigurarea protecției aviației civile contra actelor de intervenție ilicită, semnat la Minsk la 26 mai 1995 (nr. 449, 23 mai 2005).

503. Hotărîre cu privire la numirea reprezentantului Republicii Moldova în Consiliul Economic al Comunității Statelor Independente (nr. 450, 23 mai 2005).

504. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Agriculturii și Industrieinbsp; Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Azerbaidjan privind colaborarea economică și tehnico-științifică, semnat la Baku la 26 octombrie 2004 (nr. 451, 23 mai 2005).

505. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Olga GONCEAROVA, director general al Biroului Relații Interetnice (nr. 452, 23 mai 2005).

506. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu SAINCIUC, viceministru al economiei și comerțului (nr. 453, 23 mai 2005).

507. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 454, 23 mai 2005).

508. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 455, 23 mai 2005).

509. Hotărîre cunbsp; privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANОI, ministru al finanțelor (nr. 456, 23 mai 2005).

510. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 457, 23 mai 2005).

511. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale (nr. 458, 23 mai 2005).

512. Hotărîre privind repartizarea alocațiilor pentru majorarea salariilor angajaților din instituțiile finanțate de la bugetele unităților administrativ-teritoriale (nr. 459, 23 mai 2005).

513. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 460, 23 mai 2005).

514. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 461, 23 mai 2005).

515. Hotărîre cu privire la prelungirea perioadei de izolare a Оntreprinderii de Stat Circul din Chișinău (nr. 462, 23 mai 2005).

516. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005 (nr. 463, 23 mai 2005).

517. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul II al anului 2005 (nr. 464, 23 mai 2005).

518. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 465, 23 mai 2005).

519. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Summit-ul neformal al șefilor de state-membre ale C.S.I. (Moscova, 8 mai 2005) (nr. 466, 24 mai 2005).

520. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea alin. (3) al art. 7 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 467, 24 mai 2005).

521. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 470, 24 mai 2005).

522. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui SEMENOVCHER Igornbsp; (nr. 471, 25 mai 2005).

523.nbsp; Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei GONCIAR Eugenianbsp; (nr. 472, 25 mai 2005).

524. Dispoziție (nr. 50-d, 19 mai 2005).

525. Dispoziție (nr. 51-d, 20 mai 2005).

526. Dispoziție (nr. 52-d, 20 mai 2005).

527. Raportul privind controlul administrativ al actelor autorităților administrației publice locale pe perioada anului 2004.

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

262. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 57 din 1 octombrie 2004 (nr. 45, 19 mai 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

263. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii despre modul de întocmire a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal (nr. 88, 16 mai 2005).

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

264. Regulament cu privire la concursul Marca Comercială a anului.

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale

265. Contract de asigurare socială.

266. Instrucțiune privind modalitatea de asigurare prin contract în sistemul public de asigurări sociale.

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în

Telecomunicații și Informatică

267. Extras din procesul-verbal nr. 21 din 15 aprilie 2005 al ședinței Comisiei pentru eliberarea licențelor a ANRTI. nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

268. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/1, 19 mai 2005).

269. Hotărîre cu privire la unele particularități de reglementare a procesului de reperfectare a licențelor în legătură cu schimbarea certificatului de înregistrare (nr. 24/3, 19 mai 2005).

270. Hotărîre cu privire la aplicarea sancțiunilor față de participantul profesionist la piața valorilor mobiliare Registratorul Independent Depozitarul Fondului Registru-Ind SRL (nr. 24/4, 19 mai 2005).

271. Ordonanță privind modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/1-O din 08.04.2005 Privind controlul tematic al legalității tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale S.A. Iustar (nr. 23/1-O, 13 mai 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte