Nr. 77-79 03.06.2005

nbsp;

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

334. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 73-IV, 27 mai 2005).

335. Lege privind modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 73-XVI, 12 mai 2005).

336. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 74-IV, 27 mai 2005).

337. Lege pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 80-XVI, 13 mai 2005).

338. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 30 din Legea nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (nr. 75-IV, 27 mai 2005).

339. Lege pentru completarea articolului 30 din Legea nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (nr. 82-XVI, 13 mai 2005).

340. Decret pentru promulgarea Legii privind convertirea în acțiuni a datoriei Societății pe Acțiuni "Cereale-Flor" (nr. 76-IV, 27 mai 2005).

341. Lege privind convertirea în acțiuni a datoriei Societății pe Acțiuni "Cereale-Flor" (nr. 86-XVI, 13 mai 2005).

342. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 79-XVI, 12 mai 2005).

343. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea articolului 6 alineatul (13) din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 89-XVI, 20 mai 2005).

344. Hotărîre pentru modificarea capitolului 11 din Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 octombrie 2003 (nr. 96-XVI, 26 mai 2005).

345. Decret privind conferirea de distincții de stat membrilor Formației "Zdob și Zdub" (nr. 72-IV, 25 mai 2005).

346. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Vladimir SECRIERU (nr. 77-IV, 27 mai 2005).

347. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Andrei PALII (nr. 78-IV, 27 mai 2005).

348. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Militar" domnilor Iurie CHIRILOV și Vasile MIRON (nr. 79-IV, 27 mai 2005).

349. Decret privind conferirea medaliei "Pentru Vitejie" domnului Gheorghe SPALATU (nr. 80-IV, 27 mai 2005).

350. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Tudor CIOBANU (nr. 81-IV, 27 mai 2005).

351. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 82-IV, 30 mai 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

528. Hotărîre pentru aprobarea Modului cu privire la compensarea prejudiciului cauzat de încălcarea legislației sanitare în vigoare (nr. 468, 24 mai 2005).

529. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (nr. 469, 24 mai 2005).

530. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind anularea penalităților calculate pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale și neachitate la bugetul asigurărilor sociale de stat ale producătorilor agricoli din localitățile situate în zona de securitate a raionului Dubăsari, conform situației din 1 ianuarie 2005 (nr. 473, 26 mai 2005).

531. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Summit-ul șefilor de state și guverne ale țărilor participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (București, 11 mai 2005) (nr. 474, 26 mai 2005).

532. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea anexei nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 373-XV din 11 noiembrie 2004 (nr. 476, 27 mai 2005).

533. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2005 (nr. 477, 27 mai 2005).

534. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru pregătirea taberelor de odihnă pentru copii către sezonul estival 2005 (nr. 478, 27 mai 2005).

535. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați (nr. 479, 30 mai 2005).

536. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Moldovei în legătură cu vizita de lucru a dlui Vasile TARLEV, Prim-ministru, la Kiev, Ucraina, 12 mai 2005 (nr. 480, 30 mai 2005).

537. Hotărîre cu privire la cuantumul plăților, normativelor pentru serviciile de evaluare și acreditare și modul de constituirenbsp; și gestionare a mijloacelor speciale ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (nr. 481, 30 mai 2005).

538. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae GUMENОI, vicedirector general al Serviciului Vamal (nr. 483, 30 mai 2005).

539. Hotărîre cu privire la lichidarea Оntreprinderii de Stat ziarul "Независимая Молдова" (nr. 515, 1 iunie 2005)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Agroindustriale "Moldova-Vin"

272. Ordin privind aprobarea modificărilor ce se operează în ordinul nr. 21 din 22.03.05 "Privind aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Comisiei Centrale de Degustare pentru aprecierea calității produselor vinicole, alcoolice, berii și băuturilor nealcoolice (nr. 42, 23 mai 2005).

Acte ale Centrului de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformității Produselor din Republica Moldova

273. Regulament privind modul de acordare, refuz de a acorda, menținere, extindere, restrîngere, suspendare și retragere a acreditării Rg A-CA-01.

274. Criteriile și cerințele generale care trebuie să le îndeplinească organismul de certificare solicitant al acreditării Cr.OC-01.05.

275. Criteriile și cerințele generale care trebuie să le îndeplinească laboratorul de încercări solicitant al acreditării Cr.LО-01.05.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

276. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției reflectării campaniei electorale pentru alegerile noi în funcția de primar în unele circumscripții electorale de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova
(nr. 1145, 24 mai 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

277. Hotărîre cu privire la respectarea prevederilor legislației de către Societatea pe acțiuni "Aprocon-Grup" (nr. 24/2, 19 mai 2005).

278. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorilor independenți pentru societățile pe acțiuni ce nu au reîncheiat contracte de ținere a registrului cu un alt registrator în urma lichidării activității de ținere a registrului, desfășurată anterior de SA "RIA" și SRL "Intermedia-Grup" (nr. 24/5, 19 mai 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

279. Hotărîre privind punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unei monede comemorative (nr. 166, 30 mai 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V