Nr. 83-85 17.06.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

377. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 61 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 100-IV, 10 iunie 2005).

378. Lege pentru completarea articolului 61 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 92-XVI, 20 mai 2005).

379. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 165 din Codul transportului feroviar (nr. 101-IV, 10 iunie 2005).

380. Lege pentru modificarea articolului 165 din Codul transportului feroviar (nr. 98-XVI, 26 mai 2005).

381. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege cu privire la abrogarea Legii nr. 1570-XIII din 26 februarie 1998 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 101-XVI, 27 mai 2005).

382. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție (nr. 104-XVI, 2 iunie 2005).

383. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 107-XVI, 2 iunie 2005).

384. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege cu privire la stimularea investițiilor directe (nr. 109-XVI, 2 iunie 2005).

385. Hotărîre cu privire la inițiativa Ucrainei în problemanbsp; reglementării conflictului transnistrean și la măsurile pentru democratizarea și demilitarizarea zonei transnistrene (nr. 117-XVI, 10 iunie 2005).

386. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2272-III, 16 martie 2005).

387. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Sergiu FUSU (nr. 85-IV, 31 mai 2005).

388. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Leonid CURUCI (nr. 86-IV, 31 mai 2005).

389. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Stepan ESIR (nr. 95-IV, 3 iunie 2005).

390. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Maria GARȘTEA, Alexandra STICI și Lilia GRUMEZA (nr. 96-IV, 3 iunie 2005).

391. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Nicolae GHIBU și Gheorghe ȘTEFANE| (nr. 97-IV, 3 iunie 2005).

392. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnilor Vergiliu GORII și Victor NEAGA (nr. 98-IV, 6 iunie 2005).

393. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Edward IAROSZEWSKI (nr. 99-IV, 8 iunie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Procuratura Generală a Republicii Moldova pe perioada anilor 2002-2003 (nr. 33, 28 mai 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

577. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare privind succesiunea de către Republica Moldova a tratatelor bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Populară Ungară (nr. 485, 30 mai 2005).

578. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind ocrotirea vieții umane pe mare, adoptată la 1 noiembrie 1974 la Londra și Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la 11 noiembrie 1988 la Londra (nr. 486, 30 mai 2005).

579. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la 27 noiembrie 1992 la Londra (nr. 487, 30 mai 2005).

580. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, adoptată la 5 aprilie 1966 la Londra, și Protocolul la ea (LL 66), adoptat la 11 noiembrie 1988 la Londra (nr. 488, 30 mai 2005).

581. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la 23 iunie 1969 la Londra (nr. 489, 30 mai 2005).

582. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la 2 noiembrie 1973 la Londra, și Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la 17 februarie 1978 la Londra (nr. 490, 30 mai 2005).

583. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de Оnțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea economică, semnat la Chișinău la 19 octombrie 2004 (nr. 491, 30 mai 2005).

584. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la 7 iulie 1978 la Londra, și Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant și efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la 7 iulie 1995 la Londra (nr. 494, 30 mai 2005).

585. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția privind Regulile internaționale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la 20 octombrie 1972 la Londra (nr. 495, 30 mai 2005).

586. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind Apa și Sănătatea la Convenția din 1992 privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale, semnat la 10 martie 2000 (nr. 496, 30 mai 2005).

587. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Programului executiv între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone în domeniul educației, științei și culturii pe anii 2005-2007 (nr. 501, 30 mai 2005).

588. Hotărîre cu privire la fondarea Оntreprinderii de stat pentru creșterea și antrenarea cabalinelor (nr. 502, 30 mai 2005).

589. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind fondarea și statutul Organizației Europene a Dreptului Public, semnat la Atena la 27 octombrie 2004 (nr. 503, 30 mai 2005).

590. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 30 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 504, 30 mai 2005).

591. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 505, 30 mai 2005).

592. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 507, 30 mai 2005).

593. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare (nr. 511, 1 iunie 2005).

594. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei pentru susținerea reformelor democratice în Republica Moldova pe anii 2004-2006 (nr. 514, 1 iunie 2005).

595. Hotărîre cu privire la structura și efectivul-limită ale aparatului central al Ministerului Finanțelor (nr. 516, 2 iunie 2005).

596. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în domeniul informatizării și tehnologiilor informaționale (nr. 520, 6 iunie 2005).

597. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 521, 6 iunie 2005).

598. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea și schimbul de informații în domeniul combaterii încălcărilor legislației economice și fiscale (nr. 528, 6 iunie 2005).

599. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul migrației (nr. 530, 6 iunie 2005).

600. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 531, 6 iunie 2005).

601. Hotărîre privind instalarea în Chișinău a bustului lui Nizami (nr. 534, 6 iunie 2005).

602. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente privind combaterea criminalității în transport, semnat la 15 septembrie 2004 în or. Astana (nr. 537, 6 iunie 2005).

603. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 538, 6 iunie 2005).

604. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea art. 283 din Titlul VI al Codului fiscal (nr. 543, 6 iunie 2005).

605. Hotărîre cu privire la crearea sistemului informațional automatizat Nomenclatorul de stat al medicamentelor (nr. 549, 7 iunie 2005).

606. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Biroului Relații Interetnice (nr. 553, 8 iunie 2005).

607. Hotărîre pentru aprobarea structurii și efectivului-limită ale aparatului Agenției Agroindustriale Moldova-Vin (nr. 554, 9 iunie 2005).

608. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii Ministerului Educației, Tineretului și Sportului (nr. 555, 9 iunie 2005).

609. Hotărîre cu privire la structura și efectivul-limită ale Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare (nr. 556, 9 iunie 2005).

610. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Agenției Relații Funciare și Cadastru (nr. 557, 9 iunie 2005).

611. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 558, 9 iunie 2005).

612. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale aparatului central al Biroului Național de Statistică (nr. 560, 10 iunie 2005).

613. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii aparatului central și efectivului-limită ale Biroului Național Migrațiune (nr. 561, 10 iunie 2005).

614. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 562, 10 iunie 2005).

615. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 563, 10 iunie 2005).

616. Hotărîre cu privire la realizarea Programului de ajutor umanitar în produse alimentare, prezentat de Organizația Parteneriatul Internațional pentru Dezvoltare Umană (IPHD) din SUA și Fundația Medicală din Moldova pentru anul 2005 (nr. 564, 10 iunie 2005).

617. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Sănătății și Protecției Sociale (nr. 565, 10 iunie 2005).

618. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii, personalului scriptic și Regulamentului Ministerului Industriei și Infrastructurii (nr. 566, 10 iunie 2005).

619. Hotărîre cu privire la structura și efectivul limită ale Agenției pentru Silvicultură Moldsilva (nr. 569, 10 iunie 2005). ........

620. Hotărîre cu privire la structura și efectivul-limită ale aparatului central al Ministerului Economiei și Comerțului (nr. 570, 10 iunie 2005).

621. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 572, 10 iunie 2005).

622. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și Regulamentului Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale (nr. 573, 13 iunie 2005).

623. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Agenției pentru Dezvoltare Regională (nr. 574, 14 iunie 2005).

624. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 575, 14 iunie 2005).

625. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (nr. 578, 15 iunie 2005).

626. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilornbsp; (nr. 581, 15 iunie 2005)

627. Dispoziție (nr. 60-d, 7 iunie 2005).

628. Dispoziție (nr. 61-d, 7 iunie 2005).

629. Dispoziție (nr. 63-d, 9 iunie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova

286. Ordin cu privire la distribuirea obligațiilor în domeniul reglementării folosirii subsolului (nr. 29, 22 iulie 2004)

287. Ordin cu privire la autorizarea activităților ce țin de folosirea resurselor naturale și prevenirea poluării mediului (nr. 20, 14 martie 2005).

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Agenției Agroindustriale Moldova-Vin

288. Ordin privind aprobarea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2005 (nr. 138/37, 12 mai 2005).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

289. Informațienbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

290. Extras din procesul-verbal nr. 27 din 10 iunie 2005 al ședinței Comisiei pentru eliberarea licențelor a ANRTI .....................

Acte ale Biroului Național de Statistică

291. Indicii prețurilor de consum al populației

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte