Nr. 86-88 24.06.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

394. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și a articolului 7 din Legea nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim (nr. 106-IV, 17 iunie 2005).

395. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și a articolului 7 din Legea nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim (nr. 111-XVI, 2 iunie 2005).

396. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 112-XVI, 9 iunie 2005).

397. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului familiei (nr. 113-XVI, 9 iunie 2005).

398. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind adopția unui copil cetățean al Republicii Moldova (nr. 114-XVI, 9 iunie 2005).

399. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (nr. 116-XVI, 9 iunie 2005).

400. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 (nr. 118-XVI, 16 iunie 2005).

401. Hotărîre privind numirea în funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție (nr. 121-XVI, 16 iunie 2005).

402. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Vitalie MRUG, director general al Administrației de Stat a Aviației Civilenbsp; (nr. 102-IV, 15 iunie 2005).

403. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Vitalie MRUG, director general al Administrației de Stat a Aviației Civilenbsp; (nr. 103-IV, 15 iunie 2005).

404. Decret privind conferirea titlului onorific "Om Emerit" domnului Ion DANILIUC (nr. 104-IV, 15 iunie 2005).

405. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Eustafie POPESCU (nr. 105-IV, 16 iunie 2005).

406. Decret privind constituirea Comisiei de selectare și admitere a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 107-IV, 17 iunie 2005).

407. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 108-IV, 17 iunie 2005).

408. Decret privind numirea domnului Eduard ABABEI în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți
(nr. 109-IV, 17 iunie 2005).

409. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 110-IV, 17 iunie 2005).

410. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Elena SAFALERU (nr. 111-IV, 21 iunie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

14. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Aparatul Parlamentului Republicii Moldova și structurile subordonate în perioada anilor 2003-2004 (nr. 15, 19 aprilie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

630. Hotărîre pentru aprobarea Planului național de acțiuni privind combaterea furturilor, răpirilor, traficului și înregistrării ilicite a mijloacelor de transport pe anii 2005-2007 (nr. 540, 6 iunie 2005).

631. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 97 privind migrația în scop de angajare, adoptată la Geneva la 1 iulie 1949 (nr. 541, 6 iunie 2005).

632. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind călătoriile reciproce ale cetățenilor, semnat la Chișinău la 22 aprilie 2005 (nr. 542, 6 iunie 2005).

633. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 548, 7 iunie 2005).

634. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru producerea vinurilor cu denumire de origine (nr. 551, 7 iunie 2005).

635. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 552, 8 iunie 2005).

636. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației de la 1 ianuarie 2005 (nr. 559, 10 iunie 2005).

637. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru anularea datoriei Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare față de Agenția Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare (nr. 567, 10 iunie 2005).

638. Hotărîre cu privire la retragerea proiectului de hotărîre a Parlamentului "Privind crearea Parcului național "Nistrul de Jos" și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 608 din 2 iunie 2004 "Despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova "Privind crearea Parcului național "Nistrul de Jos" (nr. 568, 10 iunie 2005).

639. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 571, 10 iunie 2005).

640. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 (nr. 576, 14 iunie 2005).

641. Hotărîre cu privire la comemorarea a 140 ani de la nașterea scriitorului Constantin Stere (nr. 577, 14 iunie 2005). ..........

642. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la aprobarea listelor contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere și amenzile (nr. 579, 15 iunie 2005).

643. Hotărîre cu privire la unele măsuri de asigurare cu spațiu locativ a militarilor Armatei Naționale (nr. 580, 15 iunie 2005).

644. Hotărîre pentru aprobarea proiectului Decretului Președintelui Republicii Moldova "Privind aprobarea componenței nominale a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective" (nr. 582, 15 iunie 2005).

645. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile generale de import/export și tranzit al energiei electrice (nr. 583, 15 iunie 2005).

646. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului material (nr. 584, 15 iunie 2005).

647. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la elaborarea Programului legislativ pentru perioada 2005-2009 (nr. 585, 16 iunie 2005).

648. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Serviciului Standardizare și Metrologie (nr. 586, 16 iunie 2005).

649. Hotărîre cu privire la lichidarea Оntreprinderii de Stat ziarul "Moldova Suverană" (nr. 587, 20 iunie 2005).

650. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 588, 20 iunie 2005).

651. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir ANTOSII, ministru al industriei și infrastructurii (nr. 589, 20 iunie 2005).

652. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 590, 20 iunie 2005).

653. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 591, 20 iunie 2005).

654. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 276 din 14 martie 2005 (nr. 592, 20 iunie 2005).

655. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 593, 20 iunie 2005).

656. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 595, 20 iunie 2005).

657. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 596, 20 iunie 2005).

658. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui TОLTU Pantelei (nr. 602, 22 iunie 2005).nbsp;

659. Hotărîre cu privire la numirea dlui TATAROV Sergiu în funcția de consilier principal de stat al Prim-ministrului (nr. 603, 22 iunie 2005)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova

292. Ordin privind aprobarea normativelor temporare în domeniul transportului auto (nr. 98, 6 iunie 2005).

293. Ordin cu privire la majorarea tarifelor în transportul de călători (pasageri) și bagaje pe rute regulate (nr. 101, 10 iunie 2005).

294. Ordin cu privire la stabilirea tarifului pentru transporturile neregulate (ocazionale) de călători (nr. 102, 10 iunie 2005)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

295. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru numirea în funcțiile vacante de judecător în curțile de apel și judecător și judecător de instrucție în judecătoriile republicii (nr. 119/12, 26 mai 2005).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

296. Decizie cu privire la bilanțul concursurilor pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV, anunțate de CCA la 12 aprilie și 10 mai 2005 (nr. 50, 14 iunie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

297. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/1, 2 iunie 2005).

298. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA "Cereale-Sud" (nr. 26/2, 2 iunie 2005).

299. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societății pe Acțiuni "Oldex" (nr. 26/4, 2 iunie 2005).

300. Hotărîre cu privire la executarea prevederilor legislației privind ținerea registrului acționarilor de către societățile pe acțiuni (nr. 26/5, 2 iunie 2005).

301. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al activității fondurilor de investiții în proces de lichidare din proprie inițiativă (nr. 26/9, 2 iunie 2005).

302. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 28/1, 14 iunie 2005).

303. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/1, 16 iunie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte