Nr. 89-91 01.07.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

411. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal și a Legii nr. 1435-XV din 7 noiembrie 2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni (nr. 118-IV, 27 iunie 2005)

412. Lege privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal și a Legii nr. 1435-XV din 7 noiembrie 2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni (nr. 106-XVI, 2 iunie 2005)

413. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și a Legii nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecția Muncii (nr. 113-IV, 23 iunie 2005).

414. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și a Legii
nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecția Muncii (nr. 110-XVI, 2 iunie 2005).

415. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 119-IV, 27 iunie 2005).

416. Lege pentru completarea Legii nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 120-XVI, 16 iunie 2005).

417. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 119-XVI, 16 iunie 2005).

418. Hotărîre cu privire la elaborarea Programului legislativ pentru anii 2005-2009 (nr. 122-XVI, 16 iunie 2005).

419. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 124-XVI, 23 iunie 2005).

420. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind egalitatea genurilor (nr. 125-XVI, 23 iunie 2005).

421. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați (nr. 126-XVI, 23 iunie 2005).

422. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 128-XVI, 23 iunie 2005).

423. Decret privind numirea domnului Mihail BARBULAT în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 114-IV, 24 iunie 2005).

424. Decret privind eliberarea domnului Victor TATARCIUC din funcția de judecător de instrucție (nr. 115-IV, 24 iunie 2005).

425. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vasile SEU (nr. 116-IV, 24 iunie 2005).

426. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Petru GAUGAȘ (nr. 117-IV, 26 iunie 2005).

427. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Aurelia CRISTINOI (nr. 120-IV, 27 iunie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

15. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței utilizării mijloacelor financiare și gestionării patrimoniului de stat în cadrul complexului aerian în perioada anilor 2003 - I semestru al anului 2004 (nr. 18, 8 aprilie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

660. Hotărîre cu privire la aprobarea Procedurii de stimulare a angajaților pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățămînt superior finanțați de la bugetul de stat (nr. 594, 20 iunie 2005).

661. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Economiei al Republicii Slovace (nr. 597, 21 iunie 2005).

662. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului material (nr. 598, 21 iunie 2005).

663. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihail BARBULAT în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 599, 21 iunie 2005).

664. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei sectoarelor spre a fi incluse în Programul de facilitare a activității de investiții ProInvest pentru anii 2005-2006 (nr. 600, 21 iunie 2005).

665. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 601, 21 iunie 2005).

666. Hotărîre cu privire la Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară (nr. 604, 23 iunie 2005).

667. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 605, 23 iunie 2005).

668. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Dezvoltării Informaționale (nr. 606, 24 iunie 2005).

669. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne (nr. 608, 28 iunie 2005).

670. Hotărîre cu privire la redresarea situației farmaceutice în Moldova (nr. 617, 28 iunie 2005).

671. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1315 din 26 noiembrie 2004 (nr. 637, 29 iunie 2005)

672. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ROTARU Oleg (nr. 638, 29 iunie 2005)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale

a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

304. Lista auditorilor din Republica Moldovanbsp; care dețin certificatul de calificare al auditorului independent (conform situației la 1 iunie 2005).

Acte ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova

305. Raport de activitate al Inspecției Muncii pe anul 2004.

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale B.C. Eximbank S.A.

306. Norme metodologice privind acordarea și rambursarea creditelor cu dobîndă avantajoasă prin B.C. Eximbank S.A. din bugetul Fondului de șomaj pentru crearea locurilor noi de muncă (nr. 74/04, 27 decembrie 2004).

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

307. Ordin despre aprobarea unor formulare tipizate (nr. 61-A, 8 aprilie 2005).

308. Ordin privind completarea Ordinului nr. 61-A din 8 aprilie 2005nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

309. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății cu răspundere limitată Firma de audit Audit-Concret pentru dreptul de a desfășura activitatea de audit pe piața valorilor mobiliare (nr. 26/3, 2 iunie 2005).

310. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licențelor pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele și de consulting investițional, eliberate anterior Societății cu răspundere limitată Estima-Grup (nr. 26/6, 2 iunie 2005).

311. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de dealer, eliberată anterior Societății cu răspundere limitată Proremiz (nr. 26/7, 2 iunie 2005).

312. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor participanților profesioniști pe piața valorilor mobiliare și eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare (nr. 26/10, 2 iunie 2005).

313. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare Cu privire la aprobarea formei-tip a dispoziției de transmitere în redacție nouă nr. 30/9 din 15.11.2001 (nr. 26/11, 2 iunie 2005).

314. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de dealer, eliberată anterior Societății cu răspundere limitată Defend (nr. 29/2, 16 iunie 2005).

315. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii CNVM nr. 12/1 din 28.10.1999 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare (nr. 29/5, 16 iunie 2005).

316. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic inopinat al activității Registratorului Independent Registru-Service SRL (nr. 29/6, 16 iunie 2005).

317. Ordonanță privind executarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/7 din 17.04.2003 (nr. 26/8-O, 2 iunie 2005).

318. Ordonanță cu privire la blocarea contului personal al posesorului pachetului de control Popovici Igor în registrul acționarilor emitentului SA Darurile naturii (nr. 29/3-O, 16 iunie 2005).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

319. Hotărîre cu privire la unele particularități de efectuare a votării la alegerile noi a primarului din 10 iulie 2005 (nr. 1166, 14 iunie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte