Nr. 92-94 08.07.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

428. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la leasing (nr. 122-IV, 30 iunie 2005).

429. Lege cu privire la leasing (nr. 59-XVI, 28 aprilie 2005).

430. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 123-IV, 30 iunie 2005).

431. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 60-XVI, 28 aprilie 2005).

432. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare și a Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerțului (nr. 124-IV, 30 iunie 2005).

433. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare și a Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerțului (nr. 72-XVI, 5 mai 2005).

434. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1286-XV din 25 iulie 2002 cu privire la statutul refugiaților (nr. 112-IV, 23 iunie 2005).

435. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1286-XV din 25 iulie 2002 cu privire la statutul refugiaților (nr. 97-XVI, 26 mai 2005).

436. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 135-XVI, 30 iunie 2005).

437. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 136-XVI, 30 iunie 2005).

438. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 7 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 137-XVI, 30 iunie 2005).

439. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Charles Tom OWENS (nr. 121-IV, 30 iunie 2005).

440. Decret privind eliberarea domnului Mihail BARBULAT din funcția de șef al Serviciului protocol al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 125-IV, 30 iunie 2005).

441. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 126-IV, 30 iunie 2005).

442. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Iurie BEJENARU (nr. 127-IV, 1 iulie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

16. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic asupra eficienței sistemului de pensionare, modului de stabilire a pensiilor pentru diverse categorii de pensionari în perioada anilor 2003-2004 (9 luni) (nr. 20, 25 aprilie 2005).

17. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului asupra executării pct. 8 din Hotărîrea Curții de Conturi nr. 8 din 18.01.2001 "Privind rezultatele controlului asupra asigurării integrității și eficienței gestionării patrimoniului de stat și a finanțelor publice de către Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei" și întreprinderile din subordine în anii 1997-2000" (nr. 23, 5 mai 2005).

18. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 79 din 01.08.02 "Privind rezultatele controlului asupra încasării la buget a taxei de stat la instanțele de judecată și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în perioada a. 2001 - I semestru al a. 2002" (nr. 24, 5 mai 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

673. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 607, 27 iunie 2005).

674. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 609, 28 iunie 2005).

675. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 610, 28 iunie 2005).

676. Hotărîre privind asigurarea cu spațiu locativ (nr. 611, 28 iunie 2005).

677. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 612, 28 iunie 2005).

678. Hotărîre cu privire la activitatea Serviciului Standardizare și Metrologie în anul 2004 și primele cinci luni ale anului 2005 (nr. 614, 28 iunie 2005).

679. Hotărîre privind unele măsuri de prevenire a corupției și protecționismului în cadrul instituțiilor publice (nr. 615, 28 iunie 2005).

680. Hotărîre privind modificarea Listei organismelor internaționale și regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru și datoriile din bugetul de stat pe anul 2005, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 62 din 24 ianuarie 2005 (nr. 616, 28 iunie 2005).

681. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Regatul Belgiei (Bruxelles) și Republica Franceză (Strasbourg), în perioada 7-8 iunie 2005 (nr. 618, 28 iunie 2005).

682. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la instituția publică locală a audiovizualului (nr. 619, 28 iunie 2005).

683. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Scrisoarea de Acord privitor la controlul drogurilor și aplicarea legilor din 28 august 2001 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii (nr. 620, 28 iunie 2005).

684. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Eugen CARPOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Șef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 621, 28 iunie 2005).

685. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la Instituția Publică a Audiovizualului "Teleradio-Moldova" (nr. 622, 28 iunie 2005).

686. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 627, 28 iunie 2005).

687. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 628, 28 iunie 2005).

688. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 33 al Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 629, 28 iunie 2005).

689. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Normativele de timp și de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire a treptelor de școlaritate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 601 din 20 mai 2003 (nr. 630, 28 iunie 2005).

690. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 631, 28 iunie 2005).

691. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 632, 29 iunie 2005).

692. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 633, 29 iunie 2005).

693. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor О.S. "Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileștii Mici" (nr. 634, 29 iunie 2005).

694. Hotărîre cu privire la Serviciul de Stat de Curieri Speciali (nr. 635, 29 iunie 2005).

695. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 636, 29 iunie 2005).

696. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul III al anului 2005 (nr. 639, 30 iunie 2005).

697. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 640, 30 iunie 2005).

698. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Cartea Roșie a Republicii Moldova (nr. 641, 30 iunie 2005).

699. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului pentru stimularea creării de stațiuni tehnologice de mașini (nr. 642, 1 iulie 2005).

700. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 643, 1 iulie 2005).

701. Hotărîre cu privire la structura și efectivul-limită ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (nr. 644, 1 iulie 2005).

702. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 21 din 16 ianuarie 2003 (nr. 645, 4 iulie 2005).

703. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului (nr. 646, 5 iulie 2005).

704. Hotărîre cu privire la asigurarea financiară a alegerilor locale din 10 iulie 2005 (nr. 647, 5 iulie 2005).

705. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Anenii Noi și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 648, 5 iulie 2005).

706. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Forul Economic Internațional (Kiev, 16 iunie 2005) (nr. 649, 5 iulie 2005).

707. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei BURLACU Gabriela (nr. 652, 6 iulie 2005).

708. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ȘVE| Petru (nr. 653, 6 iulie 2005)

709. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui DANILIUC Ionnbsp; (nr. 654, 6 iulie 2005)

710. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui IZBОNDA Anatolienbsp; (nr. 655, 6 iulie 2005)

711. Dispoziție (nr. 67-d, 5 iulie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

320. Regulament cu privire la procedura de încheiere, acțiune și reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a întreprinderilor al căror capital social este constituit sau majorat prin contribuția ce depășește suma echivalentă cu 250 mii dolari S.U.A. și 2 milioane dolari S.U.A.

321. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului privind practica de audit (nr. 58, 23 iunie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

322. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Consiliului de Administrație al ANRE (nr. 184, 30 iunie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

323. Informație privind licențele eliberate de ANRTI în primul semestru al anului 2005

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

324. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-47 - Оnmatricularea aeronavelor civile (nr. 51/GEN, 5 mai 2005).

325. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 a Reglementărilor aeronautice civile RAC-AOC Certificarea operatorilor aerieni (nr. 66/GEN, 28 iunie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

326. Hotărîre privind modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova (nr. 190, 23 iunie 2005).

327. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind operațiunile de casă în băncile din Republica Moldova (nr. 195, 29 iunie 2005).

328. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 199, 30 iunie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte