Nr. 95-97 15.07.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

443. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (nr. 128-IV, 7 iulie 2005). .......................................................

444. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (nr. 100-XVI, 27 mai 2005).

445. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică (nr. 129-IV, 7 iulie 2005).

446. Lege cu privire la producția agroalimentară ecologică (nr. 115-XVI, 9 iunie 2005).

447. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 373-XV din 11 noiembrie 2004 (nr. 130-IV, 7 iulie 2005).

448. Lege privind modificarea anexei nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 373-XV din 11 noiembrie 2004 (nr. 123-XVI, 23 iunie 2005).

449. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție (nr. 131-IV, 7 iulie 2005).

450. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție (nr. 129-XVI, 23 iunie 2005).

451. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Protocolului nr. 14 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, amendînd sistemul de control al Convenției, semnat la 10 noiembrie 2004 (nr. 132-IV, 7 iulie 2005).

452. Lege cu privire la ratificarea Protocolului nr. 14 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, amendînd sistemul de control al Convenției, semnat la 10 noiembrie 2004 (nr. 130-XVI, 23 iunie 2005).

453. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului III din Legea nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 135-IV, 8 iulie 2005).

454. Lege pentru modificarea și completarea articolului III din Legea nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 141-XVI, 30 iunie 2005).

455. Hotărîre privind numiri în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 131-XVI, 30 iunie 2005)

456. Hotărîre cu privire la respingerea candidaturilor pentru funcțiile de vicepreședinți ai Curții Supreme de Justiție (nr. 132-XVI, 30 iunie 2005).

457. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 138-XVI, 30 iunie 2005).nbsp;

458. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de artiști de la Teatrul Național de Operă și Balet (nr. 133-IV, 7 iulie 2005).

459. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului doamnei Nina CERNAT (nr. 134-IV, 7 iulie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului asupra eficienței și raționalității gestionării patrimoniului statului de către unele autorități publice în perioada 01.01.2001 - 01.07.2004 (nr. 19, 12 aprilie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

712. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la audiovizual (nr. 623, 28 iunie 2005).

713. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 624, 28 iunie 2005).

714. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 383-XV din 18 noiembrie 2004 (nr. 625, 28 iunie 2005).

715. Hotărîre cu privire la actele de identitate ale refugiaților (nr. 626, 28 iunie 2005).

716. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectelor de legi pentru modificarea și completarea Legii privind societățile pe acțiuni (nr. 650, 6 iulie 2005).

717. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectelor de legi pentru modificarea și completarea Legii cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 651, 6 iulie 2005).

718. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Codul civil (nr. 657, 8 iulie 2005).

719. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 658, 8 iulie 2005).

720. Hotărîre cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 2005-2006 (nr. 659, 8 iulie 2005).

721. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Chișinău la 30 mai 2005 (nr. 660, 8 iulie 2005).

722. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul informatizării și tehnologiilor informaționale, semnat la 21 aprilie 2005 la Chișinău (nr. 661, 8 iulie 2005).

723. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la activitatea de muncă și protecția socială a cetățenilor Republicii Moldova, încadrați temporar în muncă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, și a cetățenilor Republicii Azerbaidjan, încadrați temporar în muncă pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la 21 aprilie 2005 la Chișinău (nr. 662, 8 iulie 2005).

724. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului |ărilor de Jos cu privire la Programul de Cooperare cu Piețele în Curs de Dezvoltare (nr. 663, 8 iulie 2005).

725. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind delegarea funcționarilor publici în exercițiu la învățămînt postuniversitar în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova pentru anul de învățămînt 2005-2006 (nr. 664, 8 iulie 2005).

726. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 665, 8 iulie 2005).

727. Hotărîre cu privire la transmiterea unui obiect (nr. 666, 8 iulie 2005).

728. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a comisiilor guvernamentale din complexul energetic (nr. 668, 8 iulie 2005).

729. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 669, 11 iulie 2005).

730. Hotărîre cu privire la transmiterea unor obiecte ale sistemului de aprovizionare cu apă (nr. 670, 11 iulie 2005).

731. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005 (nr. 671, 11 iulie 2005).

732. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Afacerilor Interne în combaterea criminalității și menținerea ordinii de drept pe parcursul anului 2004 și 5 luni ale anului 2005 (nr. 672, 11 iulie 2005).

733. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 676, 11 iulie 2005).

734. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului Certificatului asupra bunului imobil format (nr. 677, 11 iulie 2005).

735. Hotărîre cu privire la adoptarea unor măsuri urgente pentru lichidarea restanțelor la salarii în sectorul real al economiei (nr. 678, 11 iulie 2005).

736. Hotărîre privind aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 139 din 9 februarie 1998 (nr. 679, 11 iulie 2005).

737. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu PLEȘCA, ministru al apărării, pentru semnarea Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Rom`niei privind cooperarea în domeniul transmisiunilor (nr. 684, 11 iulie 2005).

738. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne (nr. 685, 11 iulie 2005).

739. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului material (nr. 686, 11 iulie 2005).

740. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 687, 11 iulie 2005).

741. Hotărîre pentru aprobarea completărilor ce se operează în Codul privind activitatea practică a vinificatorului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 22 din 10 ianuarie 2002 (nr. 688, 11 iulie 2005).

742. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 556 din 28 iunie 2001 (nr. 689, 11 iulie 2005).

743. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui OSTALEP Valeriu (nr. 698, 13 iulie 2005)

744. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CARA Oleg (nr. 699, 13 iulie 2005)

745. Dispoziție (nr. 69-d, 8 iulie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

329. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea produselor din ouă (nr. 102, 29 aprilie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

330. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/1, 30 iunie 2005).

331. Hotărîre cu privire la înregistrarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA JLC (nr. 31/1, 8 iulie 2005).

Acte ale Biroului Național de Statistică

332. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

333. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 10018-20 cu privire la organizarea și funcționarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar și punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (nr. 201, 30 iunie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

nbsp;

Partea V

Avize pierderi de acte