Nr. 98-100 22.07.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

460. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 141-IV, 15 iulie 2005).

461. Lege pentru completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 127-XVI, 23 iunie 2005).

462. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 142-IV, 15 iulie 2005).

463. Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 139-XVI, 30 iunie 2005).

464. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea economică, semnat la Chișinău la 19 octombrie 2004nbsp; (nr. 145-IV, 19 iulie 2005).

465. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea economică, semnat la Chișinău la 19 octombrie 2004 (nr. 140-XVI, 30 iunie 2005).

466. Hotărîre privind Raportul asupra executării bugetului de stat pe anul 2004 (nr. 150-XVI, 14 iulie 2005).

467. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Vasile CARAUȘ, Fiodor BOEV și Ion GHENEA
(nr. 136-IV, 13 iulie 2005).

468. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Valentin ANTOCI (nr. 137-IV, 13 iulie 2005).

469. Decret privind constituirea Consiliului Național pentru Dezvoltare Durabilă și Reducere a Sărăciei (nr. 138-IV, 13 iulie 2005).

470. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 139-IV, 14 iulie 2005).

471. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 140-IV, 14 iulie 2005).

472. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Simion PОTОRNICHE (nr. 143-IV, 18 iulie 2005).

473. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Ștefan |URCANU (nr. 144-IV, 18 iulie 2005).

474. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ștefan BRATU (nr. 146-IV, 19 iulie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

20. Hotărîre privind rezultatele controlului tematic asupra eficienței utilizării mijloacelor financiare la implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală în perioada anilor 2002-2003 și 9 luni ale anului 2004 (nr. 22, 28 aprilie 2005).

21. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra utilizării creditului acordat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) pentru finanțarea Fondului de investiții sociale din Moldova în perioada anilor 1999-2004 (nr. 27, 19 mai 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

746. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 613, 28 iunie 2005).

747. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (nr. 656, 7 iulie 2005).

748. Hotărîre cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 667, 8 iulie 2005).

749. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 673, 11 iulie 2005).

750. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la 28 septembrie 2000, la Bruxelles (nr. 674, 11 iulie 2005).

751. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr. 430-XV din 24 decembrie 2004 privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 675, 11 iulie 2005).

752. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței navigației maritime, adoptată la Roma la 10 martie 1988nbsp; (nr. 680, 11 iulie 2005).

753. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului Cadru între Republica Moldova și Comisia Comunităților Europene privind Asistența Externă (nr. 681, 11 iulie 2005).

754. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptat la Roma la 10 martie 1988 (nr. 682, 11 iulie 2005).

755. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Programului de colaborare în domeniul învățămîntului între Ministerul Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Оnvățămîntului al Republicii Slovace (nr. 683, 11 iulie 2005).

756. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aplicarea unor măsuri de salvgardare a unui imobil - monument de arhitectură și istorie de importanță națională (nr. 690, 12 iulie 2005).

757. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la aprobarea Direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2006-2010 (nr. 691, 12 iulie 2005).

758. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 692, 13 iulie 2005).

759. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1664 din 23 decembrie 2002 (nr. 693, 13 iulie 2005).

760. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare și construcție a frontierei de stat pe sectorul moldo-ucrainean pe anii 2006-2008 (nr. 694, 13 iulie 2005).

761. Hotărîre pentru aprobarea componenței nominale a Colegiului Serviciului Grăniceri (nr. 695, 13 iulie 2005).

762. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 696, 13 iulie 2005).

763. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 697, 13 iulie 2005).

764. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 24 din Legea nr. 1100-XIV din
30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 700, 14 iulie 2005).

765. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 703, 15 iulie 2005).

766. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 69 din 27 ianuarie 2003 (nr. 704, 15 iulie 2005).

767. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 516 din 2 iunie 2005 (nr. 706, 15 iulie 2005).

768. Hotărîre privind instalarea plăcii comemorative sculptorului Lazăr Dubinovschi (nr. 707, 15 iulie 2005).

769. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, director general al Serviciului Vamal (nr. 708, 15 iulie 2005).

770. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare Comisiei Electorale Centrale (nr. 710, 15 iulie 2005).

771. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 712, 15 iulie 2005).

772. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Moldovei la lucrările ședinței Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. (2-3 iunie 2005, or. Tbilisi, Georgia) (nr. 713, 15 iulie 2005).

773. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 24 aprilie 2003 (nr. 716, 15 iulie 2005).

774. Hotărîre cu privire la activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești (nr. 721, 18 iulie 2005).

775. Hotărîre cu privire la fondarea unei societăți pe acțiuni (nr. 727, 20 iulie 2005).

776. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Stepan VARBAN (nr. 730, 20 iulie 2005)

777. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MОNDRU Victor (nr. 731, 20 iulie 2005)

778. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui UNTURĂ Pavel (nr. 732, 20 iulie 2005)

779. Dispoziție (nr. 70-d, 21 iulie 2005)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

334. Ordin privind modul de aplicare a tarifelor la probarea și marcarea articolelor din metale prețioase (nr. 63, 8 iulie 2005).

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

335. Instrucțiune privind modul de completare a certificatului de concediu medical.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

336. Hotărîre privind actele normative ce reglementează activitatea de administrare fiduciară a investițiilor (nr. 29/4, 16 iunie 2005).

337.nbsp; Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Оntreprinderii Mixte AMG Moldgre SA (nr. 30/2, 30 iunie 2005).

338. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de underwriting, eliberată anterior Societății cu răspundere limitată Finmarket Service (nr. 30/3, 30 iunie 2005).

339. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor Societății Comerciale Firma de Brokeri Brokwest SRL (nr. 32/4, 14 iulie 2005).

340. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorilor independenți (nr. 32/5, 14 iulie 2005).

341. Hotărîre cu privire la coordonarea modificărilor la Instrucțiunea privind particularitățile emisiunilor de acțiuni ale băncilor și modul de autorizare a lor de către Banca Națională a Moldovei (nr. 32/7, 14 iulie 2005).

342. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței nr. 25/2-O din 27 mai 2005 (nr. 30/4-O, 30 iunie 2005).

343. Ordonanță cu privire la sistarea parțială a acțiunii Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 15/6-O din 14.06.2001 (nr. 32/6-O, 14 iulie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

344. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării valutare (nr. 202, 30 iunie 2005).

345. Hotărîre privind modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 204, 30 iunie 2005).

346. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea mijloacelor bănești din conturile bancare/trezoreriale și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare (nr. 205, 30 iunie 2005).

347. Hotărîre privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 208, 7 iulie 2005).

348. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind particularitățile emisiunilor de acțiuni și obligațiuni ale băncilor și modul de autorizare a lor de către Banca Națională a Moldovei (nr. 209, 7 iulie 2005).

349. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire a Raportului privind operațiunile de cumpărare și vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piața valutară, și soldurile în conturile în valută străină ale clienților băncii (nr. 211, 7 iulie 2005).

350. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a Raportului privind conturile corespondente și alte plasări ale băncii (nr. 212, 7 iulie 2005).

351. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la cardurile bancare (nr. 213, 7 iulie 2005).

352. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului nr. 53/09-01 cu privire la exigențele față de administratorii băncii (nr. 217, 14 iulie 2005).

353. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului privind operațiunile de casă în băncile din Republica Moldova (nr. 219, 14 iulie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte