Nr. 128-133 13.05.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

263. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Vecinătate (nr. 2019-VII, 11 aprilie 2016)

264. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Vecinătate (nr. 43, 25 martie 2016)

265. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 2057-VII, 4 mai 2016)

266. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 56, 7 aprilie 2016)

267. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 2058-VII, 4 mai 2016)

268. Lege pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 57, 7 aprilie 2016)

269. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2059-VII, 4 mai 2016)

270. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 70, 14 aprilie 2016)

271. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2062-VII, 5 mai 2016)

272. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 75, 21 aprilie 2016)

273. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Ecaterina AIPOVA şi domnului Adrian DOROŞ (nr. 2060-VII, 4 mai 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

38. Hotărâre privind revizuirea Hotărârii Curții Constituționale nr. 9 din 26 mai 2009 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.273-XVI din 7 decembrie 2007 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” şi din Legea nr.76-XVI din 10 aprilie 2008 „Pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997” (interdicția ocupării unor funcții publice de către persoane cu multiplă cetățenie) (nr. 31, 11 decembrie 2014)

39. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (sistemul judecătoresc) (Sesizarea nr. 41c/2016) (nr. 6, 19 aprilie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

608. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică (nr. 544, 4 mai 2016)

609. Hotărîre сu privire la desemnarea funcţionarilor publici responsabili de problematica transnistreană (nr. 545, 4 mai 2016)

610. Hotărîre cu privire la Colegiul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 554, 5 mai 2016)

611. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 555, 5 mai 2016)

612. Hotărîre privind interzicerea importului plaselor de pescuit confecționate din fire polimerice netorsionate (nr. 556, 5 mai 2016)

613. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 557, 5 mai 2016)

614. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 559, 6 mai 2016)

615. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 560, 6 mai 2016)

616. Hotărîre cu privire la modificarea tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la Acordul de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2015 (nr. 561, 6 mai 2016)

617. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 562, 6 mai 2016)

618. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 563, 6 mai 2016)

619. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (nr. 564, 6 mai 2016)

620. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 23 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 565, 6 mai 2016)

621. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 566, 6 mai 2016)

622. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea articolului 41 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 567, 6 mai 2016)

623. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 568, 6 mai 2016)

624. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Sportului al Statului Qatar privind cooperarea în domeniul sportului (nr. 569, 6 mai 2016)

625. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind schimbul de informaţii în domeniul luptei cu terorismul şi alte forme de manifestare violentă a extremismului, precum şi cu finanţarea acestora (nr. 570, 6 mai 2016)

626. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (nr. 571, 6 mai 2016)

627. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 572, 6 mai 2016)

628. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la controlul parlamentar al executării hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (nr. 573, 6 mai 2016)

629. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 574, 6 mai 2016)

630. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului de colaborare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul pregătirii profesionale în sectorul electroenergetic (nr. 575, 6 mai 2016)

631. Hotărîre cu privire la introducerea unei măsuri de apărare comercială a pieţei interne (nr. 576, 6 mai 2016)

632. Hotărîre сu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014 (nr. 577, 6 mai 2016)

633. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324-X II din 10 martie 1993 (nr. 580, 6 mai 2016)

634. Hotărîre privind coloranții care pot fi adăugați în medicamentele de uz uman (nr. 581, 10 mai 2016)

635. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Valeriu JEREGHI (nr. 582, 11 mai 2016)

636. Dispoziţie (nr. 59-d, 6 mai 2016)

637. Dispoziţie (nr. 60-d, 6 mai 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

825. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului public Bejenar Tatiana (nr. 462, 29 aprilie 2016)

826. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului public Godoroja Tatiana, teritoriul de activitate r-nul Ungheni (nr. 477, 3 mai 2016)

827. Ordin сu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 501, 10 mai 2016)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova şi ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

828. Ordin pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de utilizare a gropilor de împrumut (nr. 86/56, 18 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

829. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 739 din 23 iulie 2012 (nr. 251, 8 aprilie 2016)

830. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 294, 20 aprilie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

831. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind controlul vamal şi vămuirea energiei electrice la trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova nr. 7923 din 28.10.2002 (nr. 143-O, 28 aprilie 2016.)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

832. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010 (nr. 07, 31 martie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

833. Hotărâre privind aprobarea Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere (nr. 102/2016, 31 martie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

834. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 20/2, 5 mai 2016)

835. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 20/3, 5 mai 2016)

836. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER” S.R.L. (nr. 20/4, 5 mai 2016)

837. Hotărîre cu privire la unele măsuri aferente activității S.A. „Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei” (nr. 20/5, 5 mai 2016)

838. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 20/7, 5 mai 2016)

839. Ordonanţă cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 20/6-O, 5 mai 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

840. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor satului Bucuria, raionul Cahul, şi comunei Gălășeni, raionul Rîșcani (nr. 4677, 26 aprilie 2016)

841. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi în comuna Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, și comuna Sărata-Galbenă, raionul Hîncești, din data de 15 mai 2016 (nr. 4678, 26 aprilie 2016)

842. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 4607 din 30 martie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ochiul Roș nr. 4/18, raionul Anenii Noi” (nr. 4679, 26 aprilie 2016)

843. Hotărîre cu privire la sesizarea asupra stării de incompatibilitate a unor consilieri din Consiliul orășenesc Vatra, municipiul Chișinău (nr. 4680, 26 aprilie 2016)

844. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadovoe, municipiul Bălți (nr. 4681, 26 aprilie 2016)

845. Hotărîre cu privire la sesizarea asupra stării de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 4682, 26 aprilie 2016)

846. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Telița, raionul Anenii Noi (nr. 4683, 26 aprilie 2016)

847. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Beleavinți, raionul Briceni nr. 4684, 26 aprilie 2016)

848. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucoara, raionul Cahul (nr. 4685, 26 aprilie 2016)

849. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Găvănoasa, raionul Cahul (nr. 4686, 26 aprilie 2016)

850. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 4687, 26 aprilie 2016)

851. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 4688, 26 aprilie 2016)

852. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Miciurin, raionul Drochia (nr. 4689, 26 aprilie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

853. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 260/12 din 19 aprilie 2016.

Acte ale Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău şi ale Consiliului municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei

854. Convenţie colectivă de muncă (nivel municipal – mun. Chişinău) pe anii 2016-2020.

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte