Nr. 104-106 05.08.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

491. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 158-IV, 29 iulie 2005).

492. Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 428-XV, 24 decembrie 2004).

493. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la grădinile botanice (nr. 151-IV, 28 iulie 2005).

494. Lege cu privire la grădinile botanice (nr. 105-XVI, 2 iunie 2005).

495. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 36 din Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova și a Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 152-IV, 28 iulie 2005).

496. Lege pentru modificarea și completarea articolului 36 din Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova și a Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 145-XVI, 7 iulie 2005).

497. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 373-XV din 11 noiembrie 2004 (nr. 165-IV, 3 august 2005).

498. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 373-XV din 11 noiembrie 2004 (nr. 202-XVI, 28 iulie 2005).

499. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 383-XV din 18 noiembrie 2004 (nr. 166-IV, 3 august 2005).

500. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 383-XV din 18 noiembrie 2004 (nr. 206-XVI, 28 iulie 2005).

501. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (nr. 157-XVI, 21 iulie 2005).

502. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 383-XV din 18 noiembrie 2004 (nr. 158-XVI, 21 iulie 2005).

503. Hotărîre cu privire la aprobarea Direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2006-2010 (nr. 160-XVI, 21 iulie 2005).

504. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 373-XV din 11 noiembrie 2004 (nr. 161-XVI, 21 iulie 2005).

505. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate «Mileștii Mici» (nr. 167-XVI, 22 iulie 2005).

506. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru examinarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 168-XVI, 22 iulie 2005).

507. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la Întreprinderea de Stat Orașul Vinului (nr. 169-XVI, 22 iulie 2005).

508. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Codului electoral
(nr. 170-XVI, 22 iulie 2005).

509. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Codului electoral (nr. 171-XVI, 22 iulie 2005).

510. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 175-XVI, 22 iulie 2005).

511. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 181-XVI, 28 iulie 2005).

512. Hotărîre pentru numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție (nr. 182-XVI, 28 iulie 2005).

513. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărîrea Parlamentului nr. 12-XVI din 31 martie 2005 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 183-XVI, 28 iulie 2005).

514. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 19-XV din 17 februarie 2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru susținerea sectorului agrar (nr. 203-XVI, 28 iulie 2005).

515. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 153-IV, 28 iulie 2005).

516. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 154-IV, 28 iulie 2005).

517. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Vasile JOSAN și doamnei Ana MARDARE (nr. 157-IV, 28 iulie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

829. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate (nr. 736, 22 iulie 2005).

830. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modifcarea și completarea Codului electoral (nr. 738, 22 iulie 2005).

831. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (nr. 740, 22 iulie 2005).

832. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 744, 22 iulie 2005).

833. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind importul unei unități de transport (nr. 753, 22 iulie 2005).

834. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Cu privire la instituirea Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 759, 25 iulie 2005).

835. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și a unor proiecte de hotărîri ale Parlamentului, precum și la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 761, 25 iulie 2005).

836. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegal de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptat la 31 mai 2001 la New York (nr. 763, 25 iulie 2005).

837. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională cu privire la lupta contra recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor, adoptată la New York la 4 decembrie 1989 (nr. 764, 25 iulie 2005).

838. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului Strategic de Cooperare între Republica Moldova și Oficiul European de Poliție (Europol) (nr. 766, 25 iulie 2005).

839. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 427 din 7 iunie 2001 (nr. 767, 25 iulie 2005).

840. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și cu surse de radiații ionizante (nr. 771, 29 iulie 2005).

841. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 753 din 8 august 1997 (nr. 772, 29 iulie 2005).

842. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1392 din 16 decembrie 2004 (nr. 773, 1 august, 2005).

843. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 284 din Titlul VI al Codului fiscal (nr. 776, 1 august 2005).

844. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor (nr. 778, 1 august 2005).

845. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea sărbătorii naționale Ziua Republicii (nr. 780, 1 august 2005).

846. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Dezvoltării Informaționale (nr. 782, 1 august 2005).

847. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 783, 1 august, 2005).

848. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 784, 1 august 2005).

849. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 785, 1 august 2005).

850. Hotărîre pentru aprobarea componenței nominale a Consiliului colegial al Serviciului Vamal (nr. 787, 1 august 2005).

851. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (nr. 788, 1 august 2005).

852. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1484 din 31 decembrie 2004 (nr. 789, 1 august 2005).

853. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 Modernizarea țării - bunăstarea poporului (nr. 790, 1 august 2005).

854. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 794, 1 august 2005).

855. Hotărîre cu privire la transmiterea unor întreprinderi de stat (nr. 804, 1 august 2005).

856. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 805, 1 august 2005).

857. Hotărîre cu privire la susținerea financiară a copiilor orfani, cetățeni ai Republicii Moldova, admiși la studii în Federația Rusă (nr. 808, 1 august 2005).

858. Hotărîre privind confirmarea garanțiilor principale pentru populația Transnistriei (nr. 814, 2 august 2005).

859. Hotărîre cu privire la regularizarea fluxurilor de mărfuri ce constituie obiectul activității de comerț exterior a Transnistriei (nr. 815, 2 august 2005).

860.Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 19 septembrie 2001 (nr. 820, 3 august 2005).

861. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei T+B+CARU Elena (nr. 822, 3 august 2005).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

862. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui DRON Ion (nr. 823, 3 august 2005).

863.nbsp; Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui VARTIC Vasile (nr. 824, 3 august 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

nbsp;

362. Ordin (nr. 64, 13 iulie 2005).

363. Ordin cu privire la efectuarea unor modificări în Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare la cererea contribuabilului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 42 din 7 iulie 2004 (nr. 66, 15 iulie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

364.nbsp; Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 8/1001 privind ordinea de acordare a creditelor în valută străină (nr. 233, 28 iulie 2005).

nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;