Nr. 110-112 19.08.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

24. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței utilizării mijloacelor la întreținerea Departamentului Statistică și Sociologie în perioada anului 2004 și corectitudinii efectuării cheltuielilor la desfășurarea recensămîntului populației (nr. 29, 23 mai 2005).

25. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 la Casa Națională de Asigurări Sociale (nr. 32, 26 mai 2005).

26. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Florești pe anul 2004 (nr. 36, 24 mai 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

900. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru scutirea Ministerului Economiei și Comerțului de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului destinat pentru construcția Centrului agricol comercial Grădina Moldovei (nr. 830, 8 august 2005).

901. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 831, 8 august 2005).

902. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 832, 8 august 2005).

903. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 197 din 12 martie 2001 (nr. 833, 8 august 2005).

904. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1090 din 5 octombrie 2004 (nr. 834, 8 august 2005).

905. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 835, 9 august 2005).

906. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii despre semințe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 (nr. 837, 10 august 2005).

907. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 839, 11 august 2005).

908. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoanele fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 840, 15 august 2005).

909. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 17 noiembrie 2003 (nr. 842, 15 august 2005).

910. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 843, 15 august 2005).

911. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Colegiului Agenției pentru Silvicultură Moldsilva (nr. 844, 15 august 2005).

912. Hotărîre cu privire la prelungirea perioadei de izolare a Întreprinderii de Stat Moldagroteh (nr. 845, 15 august 2005).

913. Hotărîre cu privire la activitatea Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare în anul 2004 și în primele cinci luni ale anului 2005 (nr. 846, 15 august 2005).

914. Hotărîre cu privire la unele măsuri de redresare a situației financiare a S.A. CET-1 și S.A. CET-2 (nr. 847, 15 august 2005).

915. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea șinbsp; completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 849, 15 august 2005).

916. Hotărîre cu privire la crearea sistemului de monitorizare și evaluare a sărăciei (nr. 851, 15 august 2005).

917. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu BOBU|AC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Croația, prin cumul, cu reședința la Budapesta (nr. 852,
16 august 2005).

918. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Valeriu LAZ+R, ministru al economiei și comerțului (nr. 853, 16 august 2005).

919. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru cu privire la colaborarea în domeniul învățămîntului și culturii, semnat la Chișinău la 9 iunie 2005
(nr. 854, 16 august 2005).

920. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia cu privire la asistența reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chișinău la 7 iulie 2005 (nr. 856, 16 august 2005).

921. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave (nr. 857, 16 august 2005).

922. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru privind abolirea regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la Chișinău la 9 iunie 2005 (nr. 858, 16 august 2005).

923. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 859, 16 august 2005).

924. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Biroului Relații Interetnice (nr. 860, 16 august 2005).

925. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 861, 16 august 2005).

926. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei IVANOVA Svetlana (nr. 866, 17 august 2005)

927. Dispoziție (nr. 75-d, 8 august 2005).

928. Dispoziție (nr. 76-d, 10 august 2005).

929. Dispoziție (nr. 78-d, 11 august 2005).

930. Dispoziție (nr. 79-d, 11 august 2005).

931. Dispoziție (nr. 80-d, 11 august 2005).

932. Dispoziție (nr. 81-d, 15 august 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor

al Republicii Moldova

378. Ordin cu privire la aprobarea Normelor de parcurs și exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto (nr. 124, 29 iulie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

379. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pentru unele taxe percepute în fondul rutier (nr. 61, 25 martie 2004).

380. Ordin privind introducerea completărilor și modificărilor în unele acte normative ale IFPS (nr. 135, 20 iulie 2005).

381. Comunicat (nr. 17-13-02/2-1763, 1 iunie 2005).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile a Republicii Moldova

382. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-RA - Regulile aerului (nr. 72/GEN, 1 august 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

383. Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii cu privire la emisia și înregistrarea de stat a obligațiunilor corporative (nr. 33/1, 21 iulie 2005).

384. Hotărîre pentru aprobarea Indicațiilor metodice cu privire la repartizarea acțiunilor (cotelor de participare) nerealizate ale întreprinderilor din portofoliul fondurilor de investiții aflate în proces de lichidare (nr. 34/7, 27 iulie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

385. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (nr. 241, 11 august 2005).

386. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ratele de referință CHIBOR și CHIBID (nr. 242,
11 august 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte