Nr. 113-116 26.08.2005

nbsp;

nbsp;

nbsp;

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

592. Hotărîre privind aprobarea Listei activelor Serviciului Grăniceri propuse pentru comercializare (nr. 196-XVI, 28 iulie 2005).

593. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare Joc (nr. 199-IV, 22 august 2005).

594. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Tudor TOPOR (nr. 200-IV, 22 august 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

27. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Fălești pe anul 2004 (nr. 37, 24 mai 2005).

28. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Ocnița pe anul 2004 (nr. 38, 24 mai 2005).

29. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Soroca pe anul 2004 (nr. 39, 24 mai 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

933. Hotărîre privind aprobarea uniformei și însemnelor distinctive ale colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 848, 15 august 2005).

934. Hotărîre cu privire la aprobarea devizelor de venituri și cheltuieli aferente privatizării și postprivatizării pe anul 2005 (nr. 850, 15 august 2005).

935. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Finanțelor (nr. 862, 16 august 2005).

936. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de modernizare a sistemului educațional în Republica Moldova (nr. 863, 16 august 2005).

937. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus (nr. 864, 17 august 2005).

938. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind excluderea unui monument din Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 865, 17 august 2005).

939. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Serviciul Pazei Frontierei de Stat al Republicii Letonia (nr. 867, 18 august 2005).

940. Hotărîre pentru aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 46 din 19 ianuarie 2001 (nr. 868, 18 august 2005).

941. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 19 februarie 2004 (nr. 869, 18 august 2005).

942. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Sănătății și Protecției Sociale (nr. 870, 18 august 2005).

943. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la cooperare și asistență reciprocă în domeniul vamal (nr. 871,
18 august 2005).

944. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Cu privire la instituirea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr. 872, 18 august 2005).

945. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ion FILIMON în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus (nr. 873, 18 august 2005).

946. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 874, 18 august 2005).

947. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Economiei și Comerțului (nr. 875, 18 august 2005).

948. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar cu privire la colaborarea în domeniul culturii (nr. 876, 19 august 2005).

949. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice sau de serviciu, semnat la Chișinău la 7 iulie 2005 (nr. 877, 19 august 2005).

950. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 878, 19 august 2005).

951. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Constituția Republicii Moldova (nr. 879, 19 august 2005).

952. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 880, 19 august 2005).

953. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 881, 19 august 2005).

954. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea anexei
nr. 3 din Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 882, 19 august 2005).

955. Hotărîre pentru aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 (nr. 883, 19 august 2005).

956. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din Rom`nia privind cooperarea în domeniul transmisiunilor (nr. 884, 22 august 2005).

957. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 (nr. 886, 22 august 2005).

958. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Înțelegerii, întocmite prin schimb de Note, privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova și Republica Cehă a tratatelor între fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste și fosta Republică Socialistă Cehoslovacia (nr. 890, 24 august 2005)

959. Hotărîre cu privire la reglementarea importului și comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite
(nr. 891, 24 august 2005)

960. Hotărîre privind lichidarea consecințelor calamităților naturale din 18-19 august 2005 în unele localități ale republicii (nr. 892, 24 august 2005)

961. Dispoziție (nr. 84-d, 18 august 2005).

962. Dispoziție (nr. 85-d, 18 august 2005).

963. Dispoziție (nr. 86-d, 19 august 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

387. Ordin cu privire la publicarea Raportului despre executarea bugetului de stat pe anul 2004 (nr. 75,
12 august 2005).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

388. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind examenul de calificare pentru admiterea în profesia de avocat (nr. 354, 24 august 2005)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

389. Hotărîre privind tariful pentru serviciile de transport și dispecerat a energiei electrice (nr. 189, 18 august 2005).

Acte ale Agenției pentru Dezvoltare Regională a Republicii Moldova

390. Ordin cu privire la sistarea activităților de expertizare tehnică a construcțiilor existente (nr. 32, 8 august 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

391. Hotărîre privind punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 254, 18 august 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte