Nr. 117-118 02.09.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

595. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acordarea statutului de obiectiv al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor Оntreprinderii de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate «Mileștii Mici» (nr. 202-IV, 23 august 2005).

596. Lege cu privire la acordarea statutului de obiectiv al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor Оntreprinderii de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate «Mileștii Mici» (nr. 199-XVI, 28 iulie 2005).

597. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 201-IV, 23 august 2005).

598. Decret privind înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr. 203-IV, 25 august 2005).

599. Decret privind numirea domnului Ion FILIMON în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus (nr. 204-IV, 25 august 2005).

600. Decret privind numirea domnului Valeriu BOBU|AC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Croația (nr. 205-IV, 25 august 2005).

601. Decret privind eliberarea domnului Igor VREMEA din funcția de șef adjunct al Serviciului acte ale Președintelui al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 206-IV, 25 august 2005).

602. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 207-IV, 25 august 2005).

603. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Camerei de Comerț și Industrie (nr. 208-IV, 25 august 2005).

604. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Parascovia BERGHIE (nr. 209-IV, 25 august 2005). ...........

605. Decret privind acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate pentru anul de studii 2005-2006 (nr. 210-IV, 25 august 2005).

606. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie unui grup de militari ai Armatei Naționale (nr. 211-IV, 25 august 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

30. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 118 din 27.12.2002 Privind rezultatele controlului eficienței administrării, deetatizării și privatizării patrimoniului public în perioada anilor 1998-2001 de către Departamentul Privatizării (nr. 40, 13 iunie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

964. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 855, 16 august 2005).

965. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală (nr. 887, 23 august 2005).

966. Hotărîre cu privire la listele candidaților pentru acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova
(nr. 888, 23 august 2005).

967. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 17 ianuarie 2005 (nr. 889, 23 august 2005).

968. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea și modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 893, 24 august 2005).

969. Hotărîre cu privire la reparația străzii Ștefan cel Mare din orașul Sîngera, mun. Chișinău (nr. 897, 25 august 2005).

970. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 898, 25 august 2005).

971. Hotărîre cu privire la crearea Oficiului Finanțării de Carbon (nr. 899, 25 august 2005).

972. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la abrogarea și modificarea unor acte legislative (nr. 900, 25 august 2005).

973. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției Relații Funciare și Cadastru (nr. 901, 25 august 2005).

974. Hotărîre privind activitatea Biroului Relații Interetnice în perioada 2004 - mai 2005 (nr. 902, 25 august 2005).

975. Hotărîre cu privire la modificarea componenței nominale a Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare (nr. 906, 25 august 2005).

976. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățămînt superior universitar și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate, cărora li se acordă burse nominale (de merit) pentru anul de studii 2005-2006 (nr. 907, 25 august 2005).

977. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Economiei și Comerțului (nr. 908, 25 august 2005).

978. Hotărîre cu privire la implementarea proiectului Caravela culturii (nr. 910, 26 august 2005).

979. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 80 din 28 ianuarie 2005 (nr. 911, 26 august 2005).

980. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Colegiului Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare (nr. 912, 26 august 2005).

981. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea doctoratului și postdoctoratului (nr. 914, 26 august 2005).

982. Dispoziție (nr. 87-d, 23 august 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

392. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/5 din 06.02.2003 (nr. 34/6, 27 iulie 2005).

393. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/1, 25 august 2005).

394. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Companiei Fiduciare F.O.N.D. SRL (nr. 35/2, 25 august 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

395. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor de depozit în lei moldovenești cu băncile autorizate (nr. 259, 25 august 2005).

396. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 261, 25 august 2005).

397. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 262, 25 august 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte