Nr. 119-122 09.09.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

31. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării bugetului de stat pe anul 2004 și situației datoriilor de stat, precum și asupra respectării garanțiilor guvernamentale pentru creditele externe, efectuat la Ministerul Finanțelor (nr. 41, 14 iunie 2005).

32. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra mersului executării prevederilor Hotărîrii Curții de Conturi nr. 69 din 23.10.2003 Privind rezultatele controlului asupra asigurării executării de către Departamentul de executare a deciziilor judiciare și subdiviziunile teritoriale a deciziilor judecătorești cu privire la încasarea bunurilor materiale și a mijloacelor financiare în folosul statului pe perioada anilor 2002-01.04.2003 (nr. 62, 28 iunie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

983. Hotărîre pentru aprobarea Concepției privind Registrul de stat al resurselor de mobilizare (nr. 885, 22 august 2005).

984. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 27 septembrie 1999 (nr. 894, 25 august 2005).

985. Hotărîre cu privire la crearea Unității de implementare a Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivității (nr. 895, 25 august 2005).

986. Hotărîre cu privire la Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei (nr. 896, 25 august 2005).

987. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1219 din 9 noiembrie 2001 (nr. 903, 25 august 2005).

988. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental (nr. 905, 25 august 2005).

989. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru transmiterea competențelor în materie de certificare a originii mărfurilor de la Camera de Comerț și Industrie la Serviciul Vamal (nr. 909, 26 august 2005).

990. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei Naționale a sănătății reproducerii (nr. 913, 26 august 2005).

991. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 926 din 12 iulie 2002 (nr. 915, 30 august 2005).

992. Hotărîre privind executarea Hotărîrii Guvernului nr. 544 din 6 iunie 2005 Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2005-2006 (nr. 916, 30 august 2005).

993. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind anularea datoriilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, calculate pentru anul 2004, ale producătorilor agricoli din localitățile situate în zona de securitate a raionului Dubăsari, cu compensarea sumei anulate din contul bugetului de stat (nr. 917, 30 august 2005).

994. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 918, 30 august 2005).

995. Hotărîre cu privire la Comisia extraordinară antiepidemică republicană (nr. 919, 30 august 2005).

996. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 921, 30 august 2005).

997. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind eliminarea și reprimarea crimei de apartheid, adoptată la New York la 30 noiembrie 1973 (nr. 922, 30 august 2005).

998. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 (nr. 923, 30 august 2005).

999. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 924, 30 august 2005).

1000. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Agenției Relații Funciare și Cadastru (nr. 925, 30 august 2005).

1001. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Reintegrării (nr. 928, 30 august 2005).

1002. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 929, 30 august 2005).

1003. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 837 din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 930, 30 august 2005).

1004. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 931, 30 august 2005).

1005. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 932, 30 august 2005).

1006. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii viei și vinului (nr. 933, 1 septembrie 2005).

1007. Hotărîre despre modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 87 din 31 ianuarie 2005 (nr. 934, 1 septembrie 2005).

1008. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediția a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară din anul 2008, or. Beijing (China) (nr. 935, 2 septembrie 2005).

1009. Hotărîre cu privire la reorganizarea prin absorbție a unor instituții de învățămînt secundar profesional din mun. Chișinău (nr. 939, 5 septembrie 2005).

1010. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind răscumpărarea acțiunilor fondurilor de investiții nemutuale aflate în proces de reorganizare (nr. 940, 5 septembrie 2005).

1011. Hotărîre cu privire la amplasarea unor instituții de învățămînt (nr. 941, 5 septembrie 2005).

1012. Hotărîre privind lichidarea consecințelor calamităților naturale din 18-19 august 2005 în unele localități din raionul Criuleni (nr. 944, 5 septembrie 2005).nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

398. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor operate la Instrucțiunea nr. 14 din 19 decembrie 2001 cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată (nr. 67, 15 iulie 2005).

399. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor operate la Instrucțiunea nr. 4 din 29 ianuarie 2001 cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declarației cu privire la impozitul pe venit
(nr. 69, 19 iulie 2005).

Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor

al Republicii Moldova

400. Ordin cu privire la reglementarea activității agenților economici în domeniul transportului auto (nr. 135, 24 august 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

401. Hotărîre cu privire la respectarea prevederilor legislației de către societățile pe acțiuni cu un număr de peste 50 acționari (nr. 34/8, 27 iulie 2005).

Acte ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

402. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare și plată de către bănci a vărsămintelor și contribuțiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 32/3, 26 august 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte