Nr. 126-128 23.09.2005

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

610. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 212-IV, 12 septembrie 2005).

611. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 154-XVI, 21 iulie 2005).

612. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 214-IV, 12 septembrie 2005).

613. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 205-XVI, 28 iulie 2005).

614. Decret cu privire la desființarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Uzbekistan (nr. 216-IV,
19 septembrie 2005).

615. Decret privind rechemarea domnului Vasile STURZA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 217-IV, 19 septembrie 2005).

616. Decret privind numirea domnului Vasile STURZA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 218-IV, 19 septembrie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

42. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului {oldănești pe anul 2004 (nr. 50, 16 iunie 2005).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1047. Hotărîre cu privire la Nomenclatorul autorizațiilor, permisiunilor și certificatelor, eliberate de către autoritățile administrative centrale și organele subordonate acestora persoanelor fizice și juridice pentru practicarea activității ntreprenoriale (nr. 920, 30 august 2005).

1048. Hotărîre cu privire la măsurile de profilaxie și control al infecției HIV-SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (nr. 948, 5 septembrie 2005).

1049. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participare la ședința a 10-a a Comisiei interguvernamentale moldo-ucrainene pentru colaborare comercial-economică (nr. 972, 15 septembrie 2005).

1050. Hotărîre cu privire la Agenția Agroindustrială Moldova-Vin (nr. 973, 15 septembrie 2005).

1051. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Industriei și Infrastructurii (nr. 974, 15 septembrie 2005).

1052. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 975, 16 septembrie 2005).

1053. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 976, 16 septembrie 2005).

1054. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 977, 16 septembrie 2005).

1055. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state privind crearea în cadrul Biroului de coordonare pentru combaterea criminalității organizate și a altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale Comunității Statelor Independente a unității structurale pentru coordonarea luptei cu traficul ilicit de substanțe narcotice și precursori și a grupului operativ regional din regiunea Centrală-Asiatică, semnată la 16 eptembrie 2004 la Astana (nr. 978, 19 septembrie 2005).

1056. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de colaborare în domeniul complexului forestier industrial și al gospodăriei silvice, semnat la 11 septembrie 1998 la Moscova (nr. 979, 19 septembrie 2005).

1057. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea în domeniul combaterii traficului ilicit de substanțe narcotice, substanțe psihotrope și abuzul acestora (nr. 980, 19 septembrie 2005).

1058. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 981, 19 septembrie 2005).

1059. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 10 iulie 2002 (nr. 982, 19 septembrie 2005).

1060. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 983, 19 septembrie 2005).

1061. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile STURZA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgară (nr. 984, 19 septembrie 2005).

1062. Hotărîre cu privire la crearea grupului de negociatori în vederea obținerii unui credit și a unui grant din partea Asociației Internaționale de Dezvoltare și a unui grant japonez de cofinanțare, în vederea realizării proiectului Ameliorarea Competitivității (nr. 985, 19 septembrie 2005).

1063. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihail CAMERZAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 986, 19 septembrie 2005).

1064. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 987, 19 septembrie 2005).

1065. Hotărîre cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru coordonarea acțiunilor în vederea securizării frontierei moldo-ucrainene (nr. 988, 19 septembrie 2005).

1066. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 989, 19 septembrie 2005).

1067. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 (nr. 990, 19 septembrie 2005).

1068. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 991, 19 septembrie 2005).

1069. Dispoziție (nr. 94-d, 16 septembrie 2005).

1070. Dispoziție (nr. 95-d, 19 septembrie 2005).

1071. Dispoziție (nr. 96-d, 19 septembrie 2005).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

409. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pentru unele taxe percepute în fondul rutier (nr. 210, 9 decembrie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

410. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 37/1, 15 septembrie 2005).

411. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale în registrul acționarilor SA Avicola Corlăteni
(nr. 36/1-O, 13 septembrie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

412. Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire a raportului privind operațiunile de cumpărare și vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piața valutară, și soldurile în conturile în valută străină ale clienților băncii (nr. 278, 15 septembrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte