Nr. 129-131 30.09.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

617. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la statutul militarilor (nr. 219-IV, 22 septembrie 2005).

618. Lege cu privire la statutul militarilor (nr. 162-XVI, 22 iulie 2005).

619. Decret privind numirea domnului Vasile MIRCOS în funcția de șef al Serviciului protocol al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 220-IV, 22 septembrie 2005).

620. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 221-IV, 22 septembrie 2005).

621. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în noiembrie-decembrie 2005 (nr. 222-IV, 22 septembrie 2005).

622. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Xu ZHONGKAI (nr. 223-IV, 22 septembrie 2005).

623. Decret privind conferirea titlului onorific "Om Emerit" domnului Nicolae {TERBE| (nr. 224-IV, 22 septembrie 2005).

624. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 225-IV, 22 septembrie 2005).

625. Decret privind numirea doamnei Liliana CATAN în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 226-IV, 22 septembrie 2005).

626. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 227-IV, 22 septembrie 2005).

627. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 228-IV, 22 septembrie 2005).

628. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 229-IV, 22 septembrie 2005).

629. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 230-IV, 23 septembrie 2005).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

12. Aviz asupra proiectelor de lege pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova (nr. 2, 22 septembrie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

43. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului orașului Criuleni pe anii 2003-2004 (nr. 51, 16 iunie 2005).

44. Hotărîre despre Raportul Curții de Conturi privind administrarea și întrebuințarea resurselor financiare publice în anul 2004 (nr. 67, 12 iulie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1072. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 351, 23 martie 2005).

1073. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre (nr. 961, 9 septembrie 2005).

1074. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
(nr. 995, 26 septembrie 2005).

1075. Hotărîre cu privire la eliberarea bunurilor materiale din rezervele de mobilizare (nr. 996, 27 septembrie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

413. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Dumbravă Mariana (nr. 371, 2 septembrie 2005).

414. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Bazaochi Andrei (nr. 372, 2 septembrie 2005).

415. Ordin cu privire la încetarea activității notarului privat Jana Urechean, mun. Chișinău (nr. 382, 16 septembrie 2005).

416. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale (nr. 386, 20 septembrie 2005).

Acte ale Ministerului Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

417. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Universității "{coala Antropologică Superioară" (nr. 3.5.1., 15 septembrie 2005).

418. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialităților/specializărilor din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (nr. 3.5.2., 15 septembrie 2005).

419. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialităților 0352. Tehnologia produselor cosmetice și medicinale și 1271. Asistență socială din cadrul Universității de Stat din Moldova (nr. 3.5.3., 15 septembrie 2005).

420. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Tehnic Feroviar din Bălți (nr. 3.5.4, 15 septembrie 2005).

421. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi (nr. 3.5.5., 15 septembrie 2005).

422. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Pedagogic "Gh. Asachi" din Lipcani (nr. 3.5.6., 15 septembrie 2005).

423. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic "L. Damian", or. Rîșcani (nr. 3.5.7., 15 septembrie 2005).

424. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic "N. Gogol", mun. Chișinău (nr. 3.5.8., 15 septembrie 2005).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

425. Ordin cu privire la aprobarea tarifelor (nr. 213, 13 septembrie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

426. Hotărîre cu privire la reglementarea rețelelor de telefonie fixă locală prin radioacces la bucla locală (WLL) cu utilizarea tehnologiei CDMA (nr. 15, 23 septembrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

427. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Firmei de audit "Moldauditing" SRL pentru dreptul de a desfășura activitatea de audit a participanților profesioniști pe piața valorilor mobiliare (nr. 37/2-1, 15 septembrie 2005).

428. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății cu răspundere limitată "Audit ARC" pentru dreptul de a desfășura activitatea de audit a participanților profesioniști pe piața valorilor mobiliare (nr. 37/2-2, 15 septembrie 2005).

429. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Cariera Cobani" (nr. 37/3, 15 septembrie 2005).

430. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea cu răspundere limitată "Depozitarul Fondului Registru-Ind" (nr. 37/5-O, 15 septembrie 2005).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

431. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău și pentru funcția de primar în unele circumscripții electorale (nr. 1296, 23 septembrie 2005).

432. Hotărîre cu privire la nimicirea buletinelor de vot după încheierea alegerilor noi ale primarului general al municipiului Chișinău din 10 iulie și a votării repetate din 24 iulie 2005 (nr. 1297, 23 septembrie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

433. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 284, 22 septembrie 2005).

434. Hotărîre privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la documentele confirmative în cazul efectuării de către persoanele juridice rezidente a unor plăți/transferuri în favoarea nerezidenților (nr. 285, 22 septembrie 2005).

435. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative în domeniul reglementării valutare
(nr. 286, 22 septembrie 2005).

436. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității casei de schimb valutar "Beatrice-Exchange" S.R.L. (nr. 287, 22 septembrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte