Nr. 134-139 20.05.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

274. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol adițional la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei (nr. 2061-VII, 5 mai 2016)

275. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol adițional la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei (nr. 59, 7 aprilie 2016)

276. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului V din Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2074-VII, 17 mai 2016)

277. Lege pentru modificarea şi completarea articolului V din Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 88, 28 aprilie 2016)

278. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 2075-VII, 18 mai 2016)

279. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 91, 13 mai 2016)

280. Hotărîre cu privire la declararea anului 2016 Anul Mihail Grecu (nr. 78, 21 aprilie 2016)

281. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului David HARRIS (nr. 2063-VII, 6 mai 2016)

282. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Companiei „Teleradio-Moldova” (nr. 2064-VII, 6 mai 2016)

283. Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Convenției între Republica Moldova şi Regatul Țărilor de Jos pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (nr. 2065-VII, 12 mai 2016)

284. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă” (nr. 2066-VII, 13 mai 2016)

285. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă” (nr. 2067-VII, 13 mai 2016)

286. Decret privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Strategiei naţionale de apărare a Republicii Moldova (nr. 2068-VII, 13 mai 2016)

287. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist Emerit” (nr. 2069-VII, 13 mai 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

40. Hotărâre pentru interpretarea articolului 1061 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova (angajarea răspunderii Guvernului) (Sesizarea nr. 24b/2015) (nr. 5, 2 martie 2016)

41. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 24g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 35 alin. (3) din Codul de procedură penală (recuzarea judecătorului) (nr. 17, 23 martie 2016)

42. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 56a/2015 pentru controlul constituționalității articolului 29 lit. с), e) și f) din Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (dreptul de regres al asigurătorului) (nr. 18, 23 martie 2016)

43. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 11a/2016 privind controlul constituționalității prevederilor Legii nr.244 din 29 decembrie 2015 pentru modificarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015, nr. 74 din 12 aprilie 2015 (prima de asigurare obligatorie de asistență medicală achitată de notari, executori judecătorești și avocați) (nr. 19, 23 martie 2016)

44. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 249 din Codul penal (criteriile de calificare a faptelor penale și contravenţionale) (nr. 21, 29 aprilie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

638. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind Serviciul Fiscal de Stat (nr. 523, 28 aprilie 2016)

639. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 524, 28 aprilie 2016)

640. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achiziţiile publice, întocmit la Marrakech la 15 aprilie 1994, şi la Acordul privind achiziţiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia, întocmit la Geneva la 30 martie 2012 (nr. 579, 6 mai 2016)

641. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (nr. 583, 12 mai 2016)

642. Hotărîre privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare (nr. 584, 12 mai 2016)

643. Hotărîre cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională (nr. 585, 12 mai 2016)

644. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 (nr. 586, 12 mai 2016)

645. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (nr. 587, 12 mai 2016)

646. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 588, 12 mai 2016)

647. Hotărîre privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice (nr. 589, 12 mai 2016)

648. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 590, 13 mai 2016)

649. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 591, 13 mai 2016)

650. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 (nr. 592, 13 mai 2016)

651. Hotărîre privind completarea tabelului I din tabelele şi listele substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 (nr. 593, 13 mai 2016)

652. Hotărîre privind edificarea prin reconstituire a Monumentului celor trei martiri, municipiul Chişinău (nr. 594, 13 mai 2016)

653. Hotărîre privind edificarea în satul Costeşti, raionul Ialoveni, a monumentului domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt (nr. 595, 13 mai 2016)

654. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 596, 13 mai 2016)

655. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea Protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, întocmit la Geneva la 27 noiembrie 2014 (nr. 597, 16 mai 2016)

656. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale – INTERPOL (OIPC INTERPOL) cu privire la recunoaşterea documentului de călătorie INTERPOL (nr. 598, 16 mai 2016)

657. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Programului de cooperare dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Slovace pentru anii 2016-2020 (nr. 599, 16 mai 2016)

658. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului privind cooperarea culturală dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Resurselor Umane al Ungariei pentru anii 2016-2018 (nr. 600, 16 mai 2016)

659. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea art.17 din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (nr. 601, 16 mai 2016)

660. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 602, 16 mai 2016)

661. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 2, nr. 3 și nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18 noiembrie 2009 (nr. 603, 16 mai 2016)

662. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 604, 16 mai 2016)

663. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr.2 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova (PNA 2012), semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013 (nr. 605, 16 mai 2016)

664. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 606, 16 mai 2016)

665. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 607, 16 mai 2016)

666. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea art.141 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 608, 17 mai 2016)

667. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 609, 17 mai 2016)

668. Hotărîre cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia a XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vară şi ediţia a XV-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2016, or. Rio de Janeiro, Brazilia (nr. 610, 17 mai 2016)

669. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unui autovehicul (nr. 611, 17 mai 2016)

670. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 612, 17 mai 2016)

671. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă (nr. 616, 18 mai 2016)

672. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2016 (nr. 617, 18 mai 2016)

673. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Marin GOSPODARENCO (nr. 618, 18 mai 2016)

674. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatolie MUNTEANU (nr. 619, 18 mai 2016)

675. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu domnul Stanislav RUSU (nr. 620, 18 mai 2016)

676. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Stanislav RUSU (nr. 621, 18 mai 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

855. Informaţie cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începînd cu 1 mai 2016 (nr. 05-1149, 13 mai 2016)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

856. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor servicii regulate interraionale şi internaţionale (nr. 98, 28 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

857. Ordin pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea companiilor de apă - canal (nr. 52, 7 aprilie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

858. Indicii preţurilor de Consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

859. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 155/2016, 16 mai 2016)

860. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 156/2016, 16 mai 2016)

861. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 157/2016, 16 mai 2016)

862. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 158/2016, 16 mai 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

863. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenții de valori mobiliare (nr. 7/11, 12 februarie 2016)

864. Hotărîre cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei Centru din 26.02.2014 (nr. 21/2, 11 mai 2016)

865. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind regularizarea de către Compania de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. a dosarelor de daune instrumentate în baza certificatelor internaționale de asigurare „Carte Verde” emise de Birourile naţionale de motoare din străinătate (nr. 21/3, 11 mai 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

866. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corpaci, raionul Edineț (nr. 4690, 26 aprilie 2016)

867. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 4691, 26 aprilie 2016)

868. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Gura Camencii, raionul Florești (nr. 4692, 26 aprilie 2016)

869. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lunga, raionul Florești (nr. 4693, 26 aprilie 2016)

870. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bozieni, raionul Hîncești (nr. 4694, 26 aprilie 2016)

871. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mirești, raionul Hîncești (nr. 4695, 26 aprilie 2016)

872. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni (nr. 4696, 26 aprilie 2016)

873. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni (nr. 4697, 26 aprilie 2016)

874. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Clișova, raionul Orhei (nr. 4698, 26 aprilie 2016)

875. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 4699, 26 aprilie 2016)

876. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Costești, raionul Rîșcani (nr. 4700, 26 aprilie 2016)

877. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Nihoreni, raionul Rîșcani (nr. 4701, 26 aprilie 2016)

878. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Zăicani, raionul Rîșcani (nr. 4702, 26 aprilie 2016)

879. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dubna, raionul Soroca (nr. 4703, 26 aprilie 2016)

880. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Zastînca, raionul Soroca (nr. 4704, 26 aprilie 2016)

881. Hotărîre cu privire la sesizarea privind starea de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul sătesc Sireți, raionul Strășeni (nr. 4705, 26 aprilie 2016)

882. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan-Vodă (nr. 4706, 26 aprilie 2016)

883. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alava, raionul Ștefan-Vodă (nr. 4707, 26 aprilie 2016)

884. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia (nr. 4708, 26 aprilie 2016)

885. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 4709, 26 aprilie 2016)

886. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mănoilești, raionul Ungheni (nr. 4710, 26 aprilie 2016)

887. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 4711, 26 aprilie 2016)

888. Hotărîre cu privire la Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Comisiei Electorale Centrale (nr. 4712, 10 mai 2016)

889. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din hotărîrea nr. 1029 din 9 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi statului de personal ale Aparatului Comisiei Electorale Centrale” (nr. 4713, 10 mai 2016)

890. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Bișkek, Republica Kîrgîză (nr. 4714, 10 mai 2016)

891. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 4715, 10 mai 2016)

892. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tohatin, municipiul Chișinău (nr. 4716, 10 mai 2016)

893. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga, raionul Briceni (nr. 4717, 10 mai 2016)

894. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Șirăuți, raionul Briceni (nr. 4718, 10 mai 2016)

895. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlacu, raionul Cahul (nr. 4719, 10 mai 2016)

896. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Porumbești, raionul Cantemir (nr. 4720, 10 mai 2016)

897. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Călărași, raionul Călărași (nr. 4721, 10 mai 2016)

898. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, raionul Căușeni (nr. 4722, 10 mai 2016)

899. Hotărîre cu privire la sesizarea privind starea de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul sătesc Sălcuța, raionul Căușeni (nr. 4723, 10 mai 2016)

900. Hotărîre cu privire la ridicarea unor mandate de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 4724, 10 mai 2016)

901. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Onițcani, raionul Criuleni (nr. 4725, 10 mai 2016)

902. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Izbiște, raionul Criuleni (nr. 4726, 10 mai 2016)

903. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari (nr. 4727, 10 mai 2016)

904. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexeevca, raionul Edineț (nr. 4728, 10 mai 2016)

905. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brînzeni, raionul Edineț (nr. 4729, 10 mai 2016)

906. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești (nr. 4730, 10 mai 2016)

907. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 4731, 10 mai 2016)

908. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bălceana, raionul Hîncești (nr. 4732, 10 mai 2016)

909. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivanovca, raionul Hîncești (nr. 4733, 10 mai 2016)

910. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Biești, raionul Orhei (nr. 4734, 10 mai 2016)

911. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tătărăuca Veche, raionul Soroca (nr. 4735, 10 mai 2016)

912. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căplani, raionul Ștefan-Vodă (nr. 4736, 10 mai 2016)

913. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești (nr. 4737, 10 mai 2016)

914. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia (nr. 4738, 10 mai 2016)

915. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia (nr. 4739, 10 mai 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

916. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, pentru postul de televiziune „Moldova 2” (nr. 13/64, 29 aprilie 2016)

917. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 13/65, 29 aprilie 2016)

918. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 13/66, 29 aprilie 2016)

919. Decizie cu privire la desemnarea unui membru CCA pentru participare la şedinţa Subcomitetului 4 de Asociere şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 13/67, 29 aprilie 2016)

Acte ale Consiliului Concurenţei

920. Decizie (nr. ASS-21, 21 aprilie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

921. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/6, 17 mai 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte