Nr. 132-134 07.10.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

630. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 231-IV,
29 septembrie 2005).

631. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 211-XVI, 29 iulie 2005).

632. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 232-IV, 30 septembrie 2005).

633. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat din Tiraspol (nr. 233-IV, 30 septembrie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

45. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului satului Dubăsarii Vechi pe anii 2003-2004 (nr. 51/1, 16 iunie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1076. Hotărîre cu privire la transmiterea unor turnuri metalice (nr. 997, 28 septembrie 2005).

1077. Hotărîre privind transmiterea unor pachete de acțiuni ale statului (nr. 998, 29 septembrie 2005).

1078. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 1000, 30 septembrie 2005).

1079. Hotărîre privind instituirea Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului (nr. 1001, 30 septembrie 2005).

1080. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2006 (nr. 1002, 30 septembrie 2005).

1081. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1003, 30 septembrie 2005).

1082. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Tatiana LAPICUS, viceministru al culturii și turismului (nr. 1004, 30 septembrie 2005).

1083. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, ministru al economiei și comerțului (nr. 1005, 30 septembrie 2005).

1084. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind prevenirea, combaterea și sancționarea traficului de ființe umane
(nr. 1006, 30 septembrie 2005).

1085. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2006 (nr. 1008, 30 septembrie 2005).

1086. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 62 din 24 ianuarie 2005 (nr. 1009, 30 septembrie 2005).

1087. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dnei Ala BUJNI|A, șef al Serviciului convenții internaționale al Ministerului Finanțelor (nr. 1010, 30 septembrie 2005).

1088. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul IV al anului 2005 (nr. 1011, 30 septembrie 2005).

1089. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1012, 3 octombrie 2005).

1090. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Biroului Relații Interetnice (nr. 1013, 3 octombrie 2005).

1091. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita dlui Vasile Tarlev, Prim-ministru, în Republica Belarus și participarea la lucrările ședinței a IX-a a Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse pentru colaborare comercial-economică, care se va desfășura în or. Minsk, Republica Belarus, la 5-6 octombrie 2005 (nr. 1014, 3 octombrie 2005).

1092. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la ședința Consiliului șefilor de state-membre ale C.S.I. (or. Kazani, Federația Rusă, 26 august 2005) (nr. 1017, 3 octombrie 2005).

1093. Hotărîre cu privire la Centrul de evidențănbsp; a gajului, actelor notariale și a debitorilor (nr. 1019, 3 octombrie 2005).

1094. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1022, 3 octombrie 2005).

1095. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1039 din 3 octombrie 2001 (nr. 1023, 3 octombrie 2005).

1096. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 162 din 10 februarie 2005 (nr. 1024, 3 octombrie 2005).

1097. Hotărîre cu privire la deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat "Giurgiulești-Port" (nr. 1027, 3 octombrie 2005).

1098. Hotărîre cu privire la transmiterea gratuită a unui imobil (nr. 1028, 3 octombrie 2005).

1099. Hotărîre cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 1030, 3 octombrie 2005).

1100. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MORARU Ion (nr. 1042, 4 octombrie 2005).

1101. Dispoziție (nr. 99-d, 29 septembrie 2005).

1102. Dispoziție (nr. 100-d, 30 septembrie 2005).

1103. Dispoziție (nr. 101-d, 30 septembrie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

437. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor Pieței de gaze naturale (nr. 192, 22 septembrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

438. Hotărîre cu privire la anularea licenței de prestare a serviciilor de informare a pieței valorilor mobiliare, eliberată anterior Agenției de Rating și Estimare "Estimator - VM" SRL (nr. 37/4, 15 septembrie 2005).

439. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/1-1, 29 septembrie 2005).

440. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/1-2, 29 septembrie 2005).

441. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
(nr. 38/10, 29 septembrie 2005).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

442. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele circumscripții electorale (nr. 1312, 27 septembrie 2005).

443. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar general în municipiul Chișinău și pentru funcția de primar în unele localități ale Republicii Moldova din 27 noiembrie 2005 (nr. 1313, 27 septembrie 2005).

444. Hotărîre cu privire la numărul candidaturilor membrilor consiliilor electorale de circumscripție și birourilor electorale ale secțiilor de votare propuse de către judecătoriile de circumscripție, consiliile locale, partide și alte organizații social-politice reprezentate în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile locale noi din 27 noiembrie 2005 (nr. 1314, 27 septembrie 2005).

445. Hotărîre cu privire la constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare în circumscripțiile electorale cu o singură secție de votare (nr. 1318, 30 septembrie 2005).

446. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor locale noi din 27 noiembrie 2005 (nr. 1319, 30 septembrie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

447. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 293, 29 septembrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte