Nr. 135-138 14.10.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

634. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru susținerea sectorului agrar, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 19-XV din 17 februarie 2005
(nr. 213-XVI, 6 octombrie 2005).

635. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 219-XVI, 6 octombrie 2005).

636. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" (nr. 234-IV, 5 octombrie 2005).

637. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 235-IV, 5 octombrie 2005).

638. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor STARODUB (nr. 236-IV, 5 octombrie 2005).

639. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 237-IV, 5 octombrie 2005).

640. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" (nr. 238-IV, 6 octombrie 2005).

641. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Teatrul Republican de Păpuși "Licurici" (nr. 239-IV, 6 octombrie 2005).

642. Decret privind numirea domnului Mihail CAMERZAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 241-IV, 7 octombrie 2005).

643. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnilor Vasile CHIRICĂ și Veaceslav MANOLACHI
(nr. 246-IV, 7 octombrie 2005).

644. Decret privind revocarea doamnei Zinaida GRECIANÎI din funcția de ministru al finanțelor (nr. 248-IV,
10 octombrie 2005).

645. Decret privind numirea doamnei Zinaida GRECIANÎI în funcția de prim-viceprim-ministru (nr. 249-IV,
10 octombrie 2005).

646. Decret privind eliberarea domnului Alexandru STEGALIUC din funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Sîngerei (nr. 254-IV, 11 octombrie 2005).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

13. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deținătorilor de autovehicule și vehicule electrice urbane" nr. 956 din 28 decembrie 1994 (nr. 18, 6 octombrie 2005).

14. Hotărîre cu privire la validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 19, 12 octombrie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

46. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Cahul pe anul 2004 (nr. 52, 16 iunie 2005).

47. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Anenii Noi pe anul 2004 (nr. 56, 16 iunie 2005).

48. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Drochia pe anul 2004 (nr. 58, 23 iunie 2005).

49. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului municipiului Bălți pe anul 2004 (nr. 60, 23 iunie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1104. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 992, 20 septembrie 2005).

1105. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 993, 20 septembrie 2005).

1106. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la migrațiune nr. 1518-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 999, 29 septembrie 2005).

1107. Hotărîre cu privire la rezultatele activității instituțiilor responsabile de realizarea Programului de combatere a transportului ilicit de călători, în perioada 2004 - trimestrul I al anului 2005 (nr. 1007, 30 septembrie 2005).

1108. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea științifică dintre Guvernul Republicii Moldova și INTAS - Asociația Internațională pentru Promovarea Cooperării cu Savanții din Statele Independente ale Fostei Uniuni Sovietice, semnat la Bruxelles la 16 mai 1995, inclusiv a acordurilor de prelungire a acestuia (nr. 1015, 3 octombrie 2005).

1109. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la cereale și la certificatele de depozit pentru cereale (nr. 1016, 3 octombrie 2005).

1110. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la medierea în cauzele penale (nr. 1018,
3 octombrie 2005).

1111. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Conferința Generală de Măsuri și Greutăți a Organizației Internaționale de Metrologie "Convenția Metrului" în calitate de membru asociat (nr. 1020, 3 octombrie 2005).

1112. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 1021, 3 octombrie 2005).

1113. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului de credit pentru dezvoltare (Primul Proiect de Cadastru) între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la Washington la 7 iulie 2005 (nr. 1025, 3 octombrie 2005).

1114. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1026, 3 octombrie 2005).

1115. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1029, 3 octombrie 2005).

1116. Hotărîre cu privire la implementarea programelor naționale (nr. 1031, 3 octombrie 2005).

1117. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Culturii și Turismului (nr. 1032, 4 octombrie 2005).

1118. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Educației, Tineretului și Sportului (nr. 1033, 4 octombrie 2005).

1119. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăților periodice (nr. 1034, 4 octombrie 2005).

1120. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Biroului Național Migrațiune (nr. 1035, 4 octombrie 2005).

1121. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a Consiliului colegial al Biroului Național Migrațiune
(nr. 1036, 4 octombrie 2005).

1122. Hotărîre privind unele măsuri de asigurare a activității complexului "Orașul Vinului" (nr. 1038, 4 octombrie 2005).

1123. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea cu destinație specială a mijloacelor bănești provenite din vînzarea a două terenuri cu suprafața totală de 12 hectare, din hotarele administrativ-teritoriale ale or. Codru, mun. Chișinău" (nr. 1039, 4 octombrie 2005).

1124. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 448 din 9 aprilie 1998 (nr. 1040, 4 octombrie 2005).

1125. Hotărîre cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Agentul guvernamental (nr. 1041, 4 octombrie 2005).

1126. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1005 din 22 august 2003 (nr. 1043, 5 octombrie 2005).

1127. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Justiției în anul 2004 și semestrul I al anului 2005 (nr. 1044, 5 octombrie 2005).

1128. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (nr. 1045, 5 octombrie 2005).

1129. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului "Cu privire la Programul legislativ pentru anii 2005-2009" (nr. 1046, 5 octombrie 2005).

1130. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1086-XIV din
23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (nr. 1047, 6 octombrie 2005).

1131. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Biroului Național de Statistică și componenței nominale a Colegiului Biroului Național de Statistică (nr. 1049, 6 octombrie 2005).

1132. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1050, 6 octombrie 2005).

1133. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2005 (nr. 1053, 7 octombrie 2005).

1134. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal
(nr. 1054, 7 octombrie 2005).

1135. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului adițional nr. 2 la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rom`niei, semnat la 28 iunie 1993 la Chișinău
(nr. 1055, 7 octombrie 2005).

1136. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor al Rom`niei în domeniul combaterii legalizării ("spălării") veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Chișinău la 6 septembrie 2005 (nr. 1056, 7 octombrie 2005).

1137. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri (nr. 1057, 7 octombrie 2005).

1138. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor GAICIUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg, prin cumul, cu reședința la Bruxelles (nr. 1058, 7 octombrie 2005).

1139. Hotărîre cu privire la numirea domnului Boris GAMURARI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonia (nr. 1059, 7 octombrie 2005).

1140. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 1060, 7 octombrie 2005).

1141. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1062, 7 octombrie 2005).

1142. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003 (nr. 1063, 7 octombrie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

448. Ordin cu privire la aprobarea girurilor de autentificare și a certificatelor notariale (nr. 394, 29 septembrie 2005).

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

449. Informație (nr. 17-8-4(6)3151, 16 septembrie 2005)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

450. Ordin despre unele particularități de administrare ale articolelor 187 și 188 din titlul V al Codului fiscal
(nr. 133, 15 iulie 2005).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

451. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-FTL - Timpul de zbor, timpul de serviciu de zbor și timpul de odihnă al membrilor echipajelor aeronavelor civile (nr. 82/GEN,
15 septembrie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații

și Informatică

452. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică nr. 01/2 din 28 ianuarie 2004 cu privire la aprobarea plăților pentru resursele de numerotare (nr. 16, 10 octombrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte

nbsp;