Nr. 142-144 28.10.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

667. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind eliminarea și reprimarea crimei de apartheid (nr. 264-IV, 20 octombrie 2005).

668. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind eliminarea și reprimarea crimei de apartheid (nr. 237-XVI, 20 octombrie 2005).

669. Decret privind promulgarea Legii pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative (nr. 275-IV, 26 octombrie 2005).

670. Legenbsp; pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative (nr. 245-XVI, 20 octombrie 2005).

671. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 214-XVI, 6 octombrie 2005).

672. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și cu surse de radiații ionizante (nr. 225-XVI, 13 octombrie 2005).

673. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 227-XVI, 13 octombrie 2005).

674. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 232-XVI, 14 octombrie 2005).

675. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 21 din Codul fiscal (nr. 234-XVI,
14 octombrie 2005).

676. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Kishichiro AMAE (nr. 261-IV, 19 octombrie 2005).

677. Decret privind numirea domnului Boris G+MURARI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonia (nr. 262-IV, 19 octombrie 2005).

678. Decret privind numirea domnului Victor GAICIUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg (nr. 263-IV, 19 octombrie 2005).

679. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de feroviari (nr. 265-IV, 20 octombrie 2005).

680. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Dumitru ȘANDRU (nr. 266-IV, 20 octombrie 2005).

681. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Nicolai CURU (nr. 267-IV, 20 octombrie 2005).

682. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Andrei CIUPOV (nr. 268-IV, 24 octombrie 2005).

683. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Instituția Medico-Sanitară Publică "Institutul Oncologic" (nr. 269-IV, 24 octombrie 2005).

684. Decret privind conferirea de distincții de stat unor artiști din Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare "Joc" (nr. 270-IV, 24 octombrie 2005).

685. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului (nr. 271-IV, 24 octombrie 2005).

686. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" doamnei Nina MORARU (nr. 272-IV, 25 octombrie 2005).

687. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Brock BIERMAN (nr. 273-IV, 25 octombrie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

53. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței utilizării și gestionării patrimoniului public, corectitudinii aplicării tarifelor la întreprinderile din complexul energetic în perioada 01.01.2003 - 01.01.2005 (nr. 69, 13 iulie 2005).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1161. Hotărîre pentru modificarea și completarea proiectului de lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (nr. 1051, 6 octombrie 2005).

1162. Hotărîre cu privire la îmbunătățirea activității instituțiilor preșcolare (nr. 1075, 12 octombrie 2005).

1163. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor și modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1003 din 10 septembrie 2004 (nr. 1078, 19 octombrie 2005).

1164. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 702 din 4 iunie 2002 (nr. 1080, 19 octombrie 2005).

1165. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 844 din 30 iulie 1998 (nr. 1087, 25 octombrie 2005).

1166. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1088, 25 octombrie 2005).

1167. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1089, 25 octombrie 2005).

1168. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu PLEȘCA, ministrul apărării al Republicii Moldova, pentru semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 1090, 25 octombrie 2005).

1169. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, director general al Serviciului Vamal (nr. 1091, 25 octombrie 2005).

1170. Hotărîre privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 78 din 21 februarie 1994 (nr. 1092, 25 octombrie 2005).

1171. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1097, 25 octombrie 2005).

1172. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Cimișlia și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1101, 26 octombrie 2005).

1173. Hotărîre cu privire la atribuțiile prim-viceprim-ministrului și viceprim-miniștrilor nbsp;(nr. 1102, 26 octombrie 2005).

1174. Hotărîre privind aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1103,
26 octombrie 2005).

1175. Dispoziție (nr. 104-d, 19 octombrie 2005).

1176. Dispoziție (nr. 105-d, 21 octombrie 2005).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

487. Instrucțiune cu privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor.

Acte ale Agenției pentru Dezvoltare Regională a Republicii Moldova

488. Ordin cu privire la ameliorarea activității de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție în domeniul protecției termice a clădirilor (nr. 66, 17 octombrie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații

și Informatică

489. Hotărîre privind stabilirea mărimii plăților de reglementare pentru anul 2006 (nr. 16, 24 octombrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

490. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de înstrăinare a acțiunilor Băncii Comerciale pe Acțiuni "Moldova-Agroindbank" (nr. 40/4, 25 octombrie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

491. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută (nr. 314, 20 octombrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte