Nr. 145-147 04.11.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

688. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 38 din Legea achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 274-IV, 25 octombrie 2005).

689. Lege privind completarea articolului 38 din Legea achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 218-XVI, 6 octombrie 2005).

690. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate și a Protocolului la aceasta (nr. 277-IV, 27 octombrie 2005).

691. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate și a Protocolului la aceasta (nr. 222-XVI, 13 octombrie 2005).

692. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională cu privire la lupta contra recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor (nr. 278-IV, 27 octombrie 2005).

693. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională cu privire la lupta contra recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor (nr. 223-XVI, 13 octombrie 2005).

694. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegal de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (nr. 279-IV, 27 octombrie 2005).

695. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegal de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (nr. 224-XVI, 13 octombrie 2005).

696. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 284 din titlul VI al Codului fiscal (nr. 287-IV, 31 octombrie 2005).

697. Lege pentru modificarea articolului 284 din titlul VI al Codului fiscal (nr. 235-XVI, 14 octombrie 2005).

698. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 92 privind cazarea echipajelor la bordul navei (revizuită) (nr. 288-IV, 31 octombrie 2005).

699. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 92 privind cazarea echipajelor la bordul navei (revizuită) (nr. 238-XVI, 20 octombrie 2005).

700. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziții complementare) (nr. 289-IV, 31 octombrie 2005).

701. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziții complementare) (nr. 239-XVI, 20 octombrie 2005).

702. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului de credit pentru dezvoltare (Primul Proiect de Cadastru) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 290-IV, 31 octombrie 2005).

703. Lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului de credit pentru dezvoltare (Primul Proiect de Cadastru) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 240-XVI, 20 octombrie 2005).

704. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS) (nr. 291-IV, 31 octombrie 2005).

705. Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS) (nr. 246-XVI, 21 octombrie 2005).

706. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 292-IV, 31 octombrie 2005).

707. Lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 248-XVI, 21 octombrie 2005).

708. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 226-XVI, 13 octombrie 2005)

709. Hotărîre privind formarea Comisiei parlamentare speciale pentru examinarea situației preveniților în stare de arest în izolatorul de urmărire penală nr. 3 al Departamentului Instituțiilor Penitenciare ale căror dosare se află la examinare în instanțele de judecată (nr. 233-XVI, 14 octombrie 2005).

710. Decret privind aprobarea componenței Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 280-IV, 27 octombrie 2005).

711. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 281-IV, 27 octombrie 2005).

712. Decret privind numirea domnului Valeriu P+DURARI în funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 282-IV, 27 octombrie 2005).

713. Decret privind eliberarea domnului Afanasie BAURCIULU din funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Comrat (nr. 283-IV, 27 octombrie 2005).

714. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mihail POP (nr. 284-IV, 31 octombrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1177. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Summit-ul șefilor de state și de guverne ale statelor-membre ONU (New York, 13-17 septembrie 2005) (nr. 956, 8 septembrie 2005).

1178. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială în țările baltice a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova (nr. 994, 23 septembrie 2005).

1179. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir VORONIN, Președinte al Republicii Moldova, în Republica Elenă (Milies, 9 octombrie 2005)
(nr. 1069, 7 octombrie 2005).

1180. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir VORONIN, Președinte al Republicii Moldova, în Republica Croația și participarea la cel de-al XII-lea Summit al șefilor de state din Europa Centrală (Zagreb, 12-14 octombrie 2005) (nr. 1070, 10 octombrie 2005).

1181. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1103-XIV din
30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței (nr. 1083, 24 octombrie 2005).

1182. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 155 din 13 februarie 2003 (nr. 1084, 24 octombrie 2005).

1183. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 12 al Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1085, 25 octombrie 2005).

1184. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la încetarea acordurilor multilaterale, încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente, semnat la Minsk la 1 decembrie 2000
(nr. 1086, 25 octombrie 2005).

1185. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1093, 25 octombrie 2005).

1186. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1094, 25 octombrie 2005).

1187. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul Opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 (nr. 1095, 25 octombrie 2005).

1188. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 1096, 25 octombrie 2005).

1189. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1098, 25 octombrie 2005).

1190. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1099, 25 octombrie 2005).

1191. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registru de stat al blanchetelor de strictă evidență și al timbrelor de acciz (nr. 1100, 25 octombrie 2005).

1192. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 27 mai 2002 (nr. 1108, 26 octombrie 2005).

1193. Hotărîre cu privire la instituirea unor premii (nr. 1109, 26 octombrie 2005).

1194. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1110, 26 octombrie 2005).

1195. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1111, 26 octombrie 2005).

1196. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1112, 26 octombrie 2005).

1197. Hotărîre cu privire la transmiterea echipamentului tehnic (nr. 1113, 26 octombrie 2005).

1198. Hotărîre cu privire la decernarea premiilor pentru rezultatele obținute la cultivarea și recoltarea culturilor cerealiere și leguminoase în anul 2005 (nr. 1114, 27 octombrie 2005).

1199. Hotărîre cu privire la încorporarea în serviciul militar și serviciul de alternativă în toamna anului 2005
(nr. 1115, 27 octombrie 2005).

1200. Hotărîre cu privire la unele măsuri de eficientizare a lucrărilor de combatere a căderilor de grindină
(nr. 1120, 27 octombrie 2005).

1201. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1121, 27 octombrie 2005).

1202. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1123, 28 octombrie 2005).

1203. Hotărîre privind acordarea unui ajutor umanitar (nr. 1124, 28 octombrie 2005).

1204. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1127, 28 octombrie 2005).

1205. Hotărîre privind unele măsuri de reorganizare și optimizare a structurii, modificarea criteriilor de apreciere a activității poliției rutiere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1130, 28 octombrie 2005).

1206. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 555 din 9 iunie 2005 (nr. 1131, 28 octombrie 2005).

1207. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participarea la ședința a II-a a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-rom`ne de colaborare economică și integrare europeană
(31 octombrie - 1 noiembrie 2005, or. București, Rom`nia) (nr. 1132, 28 octombrie 2005).

1208. Hotărîre cu privire la numirea domnului Veaceslav MADAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 1133, 28 octombrie 2005).

1209. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1136, 28 octombrie 2005).

1210. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Andrei NEGUȚA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, din funcția, deținută prin cumul, de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 1137, 28 octombrie 2005).

1211. Hotărîre cu privire la aprobarea regulamentelor Ministerului Finanțelor, Trezoreriei de Stat (nr. 1138,
1 noiembrie 2005).

1212. Hotărîre cu privire la confirmarea eliberării din funcție a dlui BОRG+U Mihai, colonel al serviciului intern
(nr. 1141, 2 noiembrie 2005).

1213. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BODORIN Igornbsp; (nr. 1142, 2 noiembrie 2005)

1214. Hotărîre privind aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1143,
2 noiembrie 2005)

1214. Dispoziție (nr. 111-d, 28 octombrie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale

anbsp; Moldovei

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

492. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1349, 10 octombrie 2005).

493. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru alegerile locale noi (nr. 1352, 20 octombrie 2005).

494. Hotărîre cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor locale noi din 27 noiembrie 2005 (nr. 1353, 20 octombrie 2005).

495. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1340 din 7 octombrie 2005 Cu privire la degrevarea și convocarea unor membri ai organelor electorale la alegerile locale noi din 27 noiembrie 2005 (nr. 1355, 20 octombrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

496. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/1, 25 octombrie 2005).

497. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Firmei de audit Audit-Victor SRL pentru dreptul de a desfășura activitatea de audit a participanților profesioniști pe piața valorilor mobiliare (nr. 40/5, 25 octombrie 2005).

Acte ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

498. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 35-3, 26 octombrie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

499. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea contabilității în băncile din Republica Moldova (nr. 324, 27 octombrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;