Nr. 151-153 11.11.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

715. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 293-IV, 7 noiembrie 2005).

716. Lege pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 166-XVI, 22 iulie 2005).

717. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (nr. 294-IV, 7 noiembrie 2005).

718. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (nr. 228-XVI, 13 octombrie 2005).

719. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 295-IV, 7 noiembrie 2005).

720. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 230-XVI, 13 octombrie 2005).

721. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea și modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 296-IV, 7 noiembrie 2005).

722. Lege pentru completarea și modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 244-XVI, 20 octombrie 2005).

723. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la abrogarea și modificarea unor acte legislative (nr. 297-IV,
7 noiembrie 2005).

724. Lege cu privire la abrogarea și modificarea unor acte legislative (nr. 252-XVI, 21 octombrie 2005).

725. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 430-XV din 24 decembrie 2004 privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru abrogarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 298-IV, 7 noiembrie 2005).

726. Lege pentru abrogarea Legii nr. 430-XV din 24 decembrie 2004 privind modificarea anexei la Legea
nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 254-XVI, 21 octombrie 2005).

727. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului electoral (nr. 310-IV, 9 noiembrie 2005).

728. Lege pentru modificarea Codului electoral (nr. 276-XVI, 4 noiembrie 2005)

729. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 236-XVI, 14 octombrie 2005).

730. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 250-XVI, 21 octombrie 2005).

731. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii despre semințe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 (nr. 251-XVI, 21 octombrie 2005).

732. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor agenți economici din cultură (nr. 253-XVI, 21 octombrie 2005).

733. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 256-XVI, 27 octombrie 2005).

734. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la Cartea Roșie a Republicii Moldova (nr. 257-XVI,
27 octombrie 2005).

735. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 258-XVI, 27 octombrie 2005).

736. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 259-XVI,
27 octombrie 2005).

737. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 260-XVI, 27 octombrie 2005).

738. Hotărîre asupra proiectului Legii cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor cerealiere (nr. 265-XVI, 27 octombrie 2005).

739. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor (nr. 266-XVI,
27 octombrie 2005).

740. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 268-XVI, 28 octombrie 2005).

741. Hotărîre pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Parlamentului nr. 12-XVI din 31 martie 2005 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 269-XVI, 3 noiembrie 2005).

742. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 3 și nr. 4 la Hotărîrea Parlamentului nr. 12-XVI din
31 martie 2005 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 270-XVI, 3 noiembrie 2005).

743. Hotărîre privind numirea în funcție a unui avocat parlamentar (nr. 271-XVI, 3 noiembrie 2005).

744. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 (nr. 272-XVI,
3 noiembrie 2005).

745. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 273-XVI,
4 noiembrie 2005).

746. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului electoral (nr. 274-XVI, 4 noiembrie 2005).

747. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 275-XVI,
4 noiembrie 2005).

748. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 278-XVI,
4 noiembrie 2005).

749. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 280-XVI,
4 noiembrie 2005).

750. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Elfrida KOROLIOVA (nr. 276-IV, 26 octombrie 2005).

751. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ivan SANDIC (nr. 285-IV, 31 octombrie 2005).

752. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Valentina BILAN și domnului Vladimir CRUDU (nr. 286-IV, 31 octombrie 2005).

753. Decret privind numirea domnului Veaceslav MADAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 299-IV, 7 noiembrie 2005).

754. Decret privind rechemarea domnului Andrei NEGUȚA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 300-IV, 7 noiembrie 2005).

755. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din industrie (nr. 301-IV, 7 noiembrie 2005).

756. Decret privind revocarea domnului Valerian REVENCO din funcția de ministru al sănătății și protecției sociale (nr. 302-IV, 8 noiembrie 2005).

757. Decret privind numirea domnului Ion ABABII în funcția de ministru al sănătății și protecției sociale
(nr. 303-IV, 8 noiembrie 2005).

758. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Valerian REVENCO (nr. 304-IV, 8 noiembrie 2005).

759. Decret privind desemnarea domnului Valentin VIZANT în calitate de membru al Comisiei Electorale Centralenbsp; (nr. 306-IV, 8 noiembrie 2005)

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1216. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 198-XV din
15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (nr. 1104, 26 octombrie 2005).

1217. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 7 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 1105, 26 octombrie 2005).

1218. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 269-XIII din
9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica
Moldova (nr. 1106, 26 octombrie 2005).

1219. Hotărîre cu privire la numirea reprezentanților plenipotențiari ai Republicii Moldova în Consiliul interstatal pentru problemele protecției proprietății industriale și în Consiliul administrativ al Organizației Eurasiatice de Brevete (nr. 1107, 26 octombrie 2005).

1220. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de credit pentru dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare, proiectului Acordului de grant pentru dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare și proiectului Acordului de grant japonez pentru cofinanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare, în scopul implementării proiectului Ameliorarea Competitivității (nr. 1116, 27 octombrie 2005).

1221. Hotărîre cu privire la eficientizarea sistemului de asistență socială (nr. 1117, 27 octombrie 2005).

1222. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1118, 27 octombrie 2005).

1223. Hotărîre cu privire la Proiectul-pilot privind testarea mecanismului de prestare a compensațiilor nominative (nr. 1119, 27 octombrie 2005).

1224. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului Comitetului coordonator pentru monitorizarea implementării Planului Național de acțiuni în domeniul drepturilor omului (nr. 1125, 28 octombrie 2005).

1225. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1126, 28 octombrie 2005).

1226. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 1128, 28 octombrie 2005).

1227. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 428 din 16 mai 2005 (nr. 1129, 28 octombrie 2005).

1228. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Relațiilor Economice și Dezvoltării al Republicii Slovenia (nr. 1134, 28 octombrie 2005).

1229. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1135, 28 octombrie 2005).

1230. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 283-XIV din 17 februarie 1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului și altor mijloace tehnice militare de care dispun Forțele Armate ale Republicii Moldova (nr. 1139, 2 noiembrie 2005).

1231. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal
(nr. 1144, 3 noiembrie 2005).

1232. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 639 din 27 mai 2003 (nr. 1147, 4 noiembrie 2005).

1233. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene
(nr. 1156, 4 noiembrie 2005).

1234. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Lituania cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 1157, 4 noiembrie 2005).

1235. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru privind transportul rutier internațional de pasageri și mărfuri (nr. 1158, 4 noiembrie 2005).

1236. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Slovace cu privire la colaborarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 17 august 2005 (nr. 1159, 4 noiembrie 2005).

1237. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pe mijloacele speciale ale Ministerului Apărării pentru anul 2005 (nr. 1160, 4 noiembrie 2005).

1238. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996, și Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (nr. 1161, 7 noiembrie 2005).

1239. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 387-XV din 25 noiembrie 2004 privind transmiterea valorilor mobiliare și a cotelor de participare nesolicitate în condițiile Legii nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (nr. 1162, 7 noiembrie 2005).

1240. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului hotărîrii Parlamentului Pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 19-XV din 17 februarie 2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru susținerea sectorului agrar (nr. 1163, 7 noiembrie 2005).

1241. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1164, 7 noiembrie 2005).

1242. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1284 din 2 octombrie 2002 (nr. 1165, 7 noiembrie 2005).

1243. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1166, 7 noiembrie 2005).

1244. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CHICU Ion (nr. 1167, 7 noiembrie 2005).

1245. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei CIUREA Lucreția (nr. 1168, 7 noiembrie 2005).

1246. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind accesul liber prin Internet la actele legislative și normative ale Republicii Moldova (nr. 1169, 8 noiembrie 2005).

1247. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Afacerilor Interne întru realizarea Programului de stat de combatere a criminalității și corupției pentru anii 2003-2005 (nr. 1170, 8 noiembrie 2005).

1248. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului pentru susținerea cadrelor didactice tinere din mediul rural (nr. 1171, 8 noiembrie 2005).

1249. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 1172, 8 noiembrie 2005).

1250. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 1173, 8 noiembrie 2005).

1251. Dispoziție (nr. 106-d, 26 octombrie 2005).

1252. Dispoziție (nr. 107-d, 27 octombrie 2005).

1253. Dispoziție (nr. 108-d, 27 octombrie 2005).

1254. Dispoziție (nr. 109-d, 27 octombrie 2005).

1255. Dispoziție (nr. 112-d, 31 octombrie 2005).

1256. Dispoziție (nr. 113-d, 31 octombrie 2005).

1257. Dispoziție (nr. 114-d, 1 noiembrie 2005).

1258. Dispoziție (nr. 115-d, 3 noiembrie 2005).

1259. Dispoziție (nr. 116-d, 4 noiembrie 2005).

1260. Dispoziție (nr. 117-d, 8 noiembrie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale

a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

500. Ordin privind aprobarea Regulilor de evidență și păstrare a metalelor prețioase, pietrelor prețioase și producției din ele, precum și modul de prezentare a formularului nr. 1-MP (nr. 85, 20 septembrie 2005).

501. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului privind practica de audit (nr. 87,
17 octombrie 2005). nbsp;

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

502. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Carpov Tatiana (nr. 428, 26 octombrie 2005).

503. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Vizant Mariana (nr. 429, 26 octombrie 2005).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

al Republicii Moldova

504. Ordin cu privire la modificarea și completarea ordinului nr. 110 din 20.08.2001 cu privire la aprobarea Normelor și măsurilor sanitare veterinare (nr. 197, 19 august 2005).

Acte ale Ministerului Culturii și Turismului al Republicii Moldova

505. Ordin privind aprobarea modificării ce se operează în Regulamentul cu privire la brevetarea activității turistice (nr. 301, 1 noiembrie 2005).

Acte ale Ministerului Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

506. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Institutului de Studii Politice și Relații Internaționale (nr. 4.4.1., 27 octombrie 2005).

507. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Pedagogic M. Eminescu din Soroca (nr. 4.4.2., 27 octombrie 2005).

508. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Arte din Soroca (nr. 4.4.3, 27 octombrie 2005).

509. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Tehnic Agricol din Soroca (nr. 4.4.4., 27 octombrie 2005).

510. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialităților/specializărilor din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova (nr. 4.4.5., 27 octombrie 2005).

511. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialității 2806. Silvicultură și grădini publice din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova (nr. 4.4.6., 27 octombrie 2005).

512. Hotărîre cu privire la acreditarea Liceului Teoretic Gaudeamus, mun. Chișinău (nr. 4.4.7., 27 octombrie 2005). ...........

513. Hotărîre cu privire la acreditarea Liceului Teoretic A. Mateevici, or. Căinari (nr. 4.4.8., 27 octombrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

514. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizăriinbsp; unor societăți pe acțiuni (nr. 40/2, 25 octombrie 2005).

515. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii CNVM nr. 9/3 din 05.04.2001 și modificarea Hotărîrii CNVM nr. 1/6
din 11.01.2001 (nr. 40/3, 25 octombrie 2005).

516. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității - de brokeraj eliberată anterior Băncii Comerciale Businessbank SA și excluderea din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 40/7, 25 octombrie 2005).

517. Hotărîre cu privire la proiectul bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2006 (nr. 41/1, 26 octombrie 2005).

518. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/1, 1 noiembrie 2005).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

519. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1336 din 4 octombrie 2005 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției sătești Brezoaia, raionul Ștefan Vodă (nr. 1360, 28 octombrie 2005).

520. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1340 din 7 octombrie 2005 Cu privire la degrevarea și convocarea unor membri ai organelor electorale la alegerile locale noi din 27 noiembrie 2005 (nr. 1361, 28 octombrie 2005).

521. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului de conduită privind modul de desfășurare și reflectare a campaniei electorale (nr. 1362, 28 octombrie 2005).

522. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Concepției reflectării campaniei electorale pentru alegerile noi în funcția de primar în unele circumscripții electorale de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1145 din 24 mai 2005 (nr. 1363, 28 octombrie 2005).

523. Hotărîre cu privire la completarea componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru alegerile noi din 27 noiembrie 2005 (nr. 1364, 28 octombrie 2005).

Acte ale Biroului Național de Statistică

524. Indicii prețurilor de consum al populației

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte