Nr. 154-156 18.11.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

760. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 312-IV, 11 noiembrie 2005).

761. Lege pentru modificarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 229-XVI, 13 octombrie 2005).

762. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 310-IV, 9 noiembrie 2005).

763. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 231-XVI, 13 octombrie 2005).

764. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor
(nr. 313-IV, 11 noiembrie 2005).

765. Lege pentru completarea Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 242-XVI, 20 octombrie 2005).

766. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea datoriilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, calculate pentru anul 2004, ale producătorilor agricoli din localitățile raionului Dubăsari situate în zona de securitate
(nr. 307-IV, 9 noiembrie 2005).

767. Lege privind anularea datoriilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, calculate pentru anul 2004, ale producătorilor agricoli din localitățile raionului Dubăsari situate în zona de securitate (nr. 243-XVI, 20 octombrie 2005).

768. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 308-IV, 9 noiembrie 2005).

769. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 247-XVI, 21 octombrie 2005).

770. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii instituțiilor financiare
nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 și a articolului 24 din Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 309-IV, 9 noiembrie 2005).

771. Lege pentru modificarea și completarea Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 și a articolului 24 din Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 249-XVI, 21 octombrie 2005).

772. Hotărîre privind alegerea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 285-XVI, 11 noiembrie 2005).

773. Hotărîre privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (nr. 286-XVI, 11 noiembrie 2005).

774. Hotărîre privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale (nr. 290-XVI, 11 noiembrie 2005).

775. Decret privind conferirea "Ordinului Republicii" Prea Fericitului Părinte Alexie al II-lea, Patriarhul Moscovei și al Оntregii Rusii (nr. 311-IV, 11 noiembrie 2005).

776. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Viktoras BAUBLYS (nr. 314-IV, 11 noiembrie 2005).

777. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnilor Nicolae CRISTEA și Vladimir FOTENCO
(nr. 315-IV, 11 noiembrie 2005).

778. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Victor MICULEȚ (nr. 316-IV, 11 noiembrie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

54. Hotărîre privind respectarea legislației la privatizarea patrimoniului de stat din complexul de construcții
(nr. 01, 3 ianuarie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1261. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului de dezvoltare a sistemului de executare
(nr. 1145, 4 noiembrie 2005).

1262. Hotărîre cu privire la programul social-economic cu destinație specială în domeniul construcției de locuințe (nr. 1148, 4 noiembrie 2005).

1263. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1149, 4 noiembrie 2005).

1264. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1150, 4 noiembrie 2005).

1265. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea articolului 81 din Codul fiscal (nr. 1151, 4 noiembrie 2005).

1266. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 1152, 4 noiembrie 2005).

1267. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția pentru crearea Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (nr. 1153, 4 noiembrie 2005).

1268. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege despre completarea unor acte legislative (nr. 1154, 4 noiembrie 2005).

1269. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul de Investigații a Crimelor Financiare al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Lituania privind colaborarea în domeniul combaterii infracțiunilor financiare și de altă natură conform competențelor, semnat la Vilnius la 27 septembrie 2005 (nr. 1155, 4 noiembrie 2005).

1270. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 1174, 9 noiembrie 2005).

1271. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului "Cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar în Irak" (nr. 1175, 11 noiembrie 2005).

1272. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unei unități de transport
(nr. 1177, 11 noiembrie 2005).

1273. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 1178, 11 noiembrie 2005).

1274. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu BOBUȚAC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară (nr. 1179, 11 noiembrie 2005).

1275. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 578 din 15 iunie 2005 (nr. 1180, 11 noiembrie 2005).

1276. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 38 alineatul (2) din Legea
nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (nr. 1181, 11 noiembrie 2005).

1277. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea art. 4 din Legea
nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1182, 11 noiembrie 2005). ............

1278. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1183, 11 noiembrie 2005).

1279. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 373-XV din 11 noiembrie 2004 (nr. 1184, 14 noiembrie 2005).

1280. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MRUG Vitalie (nr. 1185, 14 noiembrie 2005).

1281. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui T+BОRȚ+ Iurie (nr. 1186, 14 noiembrie 2005).

1282. Dispoziție (nr. 118-d, 10 noiembrie 2005).

1283. Dispoziție (nr. 119-d, 14 noiembrie 2005).

1284. Dispoziție (nr. 121-d, 15 noiembrie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

525. Ordin privind aprobarea formei blancheteinbsp; patentei de întreprinzător și a duplicatului ei (nr. 88, 20 octombrie 2005).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

526. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Floreanu Irina (nr. 459, 9 noiembrie 2005).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

527. Ordin cu privire la aprobarea actelor normative, care reglementează activitatea Inspectoratului de Stat pentru Semințe (nr. 195, 17 august 2005).

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

528. Hotărîre cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice "Privind amplasarea, dotarea și exploatarea întreprinderilor și instituțiilor farmaceutice (nr. 11, 29 septembrie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

529. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 125 din 9 aprilie 2004
(nr. 195, 1 noiembrie 2005).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

530. Ordin cu privire la punerea în aplicare a amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-FTL - Timpul de zbor, timpul de serviciu de zbor și timpul de odihnă al membrilor echipajelor aeronavelor civile
(nr. 104/GEN, 8 noiembrie 2005).

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

531. Ordin privind prelungirea termenului de valabilitate al polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 185-A, 9 noiembrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

532. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului registratorilor independenți privind executarea prevederilor Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/7 din 17.04.2003 (nr. 40/6, 25 octombrie 2005).

533. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 43/1, 4 noiembrie 2005).

534. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni "I.T.A.S." (nr. 43/2, 4 noiembrie 2005).

535. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Trimexpo" (nr. 43/3-1, 4 noiembrie 2005).

536. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Grafica-Tipar" (nr. 43/3-2, 4 noiembrie 2005).

537. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Оntreprinderii Mixte Fabrica de vinuri "Vinăria - Bardar" SA (nr. 43/3-3, 4 noiembrie 2005).

538. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA "Macon" (nr. 44/1,
11 noiembrie 2005).

539. Hotărîre cu privire la încetarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată anterior de Societatea cu răspundere limitată "Estima-Grup" (nr. 44/2, 11 noiembrie 2005).

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

540. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 34/1, 12 octombrie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

541. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova (nr. 336, 10 noiembrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte