Nr. 157-160 25.11.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

779. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 317-IV, 16 noiembrie 2005).

780. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 255-XVI, 27 octombrie 2005).

781. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 320-IV, 18 noiembrie 2005).

782. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 261-XVI, 27 octombrie 2005).

783. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 323-IV, 18 noiembrie 2005).

784. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 262-XVI, 27 octombrie 2005).

785. Decret pentru promulgarea Legii privind măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor agenți economici din domeniul culturii (nr. 321-IV, 18 noiembrie 2005).

786. Lege privind măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor agenți economici din domeniul culturii (nr. 267-XVI, 28 octombrie 2005).

787. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 281-XVI, 10 noiembrie 2005).

788. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic al acțiunilor legislative în conformitate cu Rezoluția și Recomandările Comisiei pentru respectarea obligațiilor și angajamentelor statelor membre ale Consiliului Europei (nr. 284-XVI, 11 noiembrie 2005).

789. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței (nr. 288-XVI, 11 noiembrie 2005).

790. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 299-XVI, 17 noiembrie 2005).

791. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Rom`nia privind controlul comun al trecerii frontierei (nr. 318-IV, 16 noiembrie 2005).

792. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnișoarei Elena MISCOV (nr. 319-IV, 16 noiembrie 2005).

793. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Yaakov TICHMAN (nr. 322-IV, 18 noiembrie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

55. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 19 din 12.04.2005 Cu privire la rezultatele controlului asupra eficienței și raționalității gestionării patrimoniului statului de către unele autorități publice în perioada 01.01.2001 - 01.07.2004 (nr. 71, 30 septembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1285. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 1140, 2 noiembrie 2005).

1286. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1188, 17 noiembrie 2005).

1287. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei ȘUMSCAIA Tamara (nr. 1189, 19 noiembrie 2005).

1288. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui GUMENОI Nicolae (nr. 1190, 19 noiembrie 2005).

1289. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VIZANT Valentin (nr. 1191, 19 noiembrie 2005).

1290. Hotărîre cu privire la transmiterea aeronavei TУ-134 de la balanța О.S. Aeroportul Internațional Mărculești la balanța О.S.C.A. Air Moldova (nr. 1192, 21 noiembrie 2005).

1291. Dispoziție (nr. 122-d, 18 noiembrie 2005).

1292. Dispoziție (nr. 123-d, 19 noiembrie 2005).

1293. Dispoziție (nr. 124-d, 21 noiembrie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

542. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea și combaterea influenței aviare (pesta aviară clasică) (nr. 238, 1 noiembrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

543. Hotărîre cu privire la completarea Instrucțiunii cu privire la oferta tender a valorilor mobiliare (nr. 44/4,
11 noiembrie 2005).

544. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 45/7, 17 noiembrie 2005).

545. Hotărîre cu privire la modificarea Statutului ziarului Capital Market О.S. (nr. 45/9, 17 noiembrie 2005).

546. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a managerului redactor-șef al ziarului Capital Market О.S.
(nr. 45/10, 17 noiembrie 2005).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

547. Hotărîre cu privire la obligațiunile unor ministere, departamente și alte autorități ale administrației publice ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 27 noiembrie 2005 (nr. 1373, 8 noiembrie 2005).

548. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în Fondul electoral al concurenților electorali la alegerile noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău și pentru funcția de primar în unele localități ale Republicii Moldova din 27 noiembrie 2005 (nr. 1374, 8 noiembrie 2005).

549. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 27 noiembrie 2005 (nr. 1375, 8 noiembrie 2005).

550. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1328 din 4 octombrie 2005 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției sătești Taraclia de Salcie, raionul Cahul (nr. 1376, 8 noiembrie 2005).

551. Hotărîre cu privire la modificarea Concepției reflectării campaniei electorale pentru alegerile noi în funcția de primar în unele circumscripții electorale de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1145 din 24 mai 2005 (nr. 1377, 8 noiembrie 2005).

552. Hotărîre cu privire la vacanța funcției de vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale (nr. 1386, 8 noiembrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte