Nr. 161-163 02.12.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

794. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative, a Codului penal al Republicii Moldova și a Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 325-IV, 23 noiembrie 2005).

795. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative, a Codului penal al Republicii Moldova și a Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 277-XVI, 4 noiembrie 2005).

796. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 326-IV, 23 noiembrie 2005).

797. Lege privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 282-XVI, 10 noiembrie 2005).

798. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 327-IV, 23 noiembrie 2005).

799. Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 287-XVI, 11 noiembrie 2005). .............

800. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 335-IV, 29 noiembrie 2005)

801. Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 298-XVI, 17 noiembrie 2005)

802. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 292-XVI, 16 noiembrie 2005).

803. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 296-XVI, 17 noiembrie 2005).

804. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Valeriu GURBULEA (nr. 324-IV, 22 noiembrie 2005).

805. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Anatolie PILIPEȚCHI (nr. 328-IV, 23 noiembrie 2005).

806. Decret privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă" regretatului Vasile AMARFII (nr. 329-IV, 24 noiembrie 2005).

807. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Xenia NICOLAEV (nr. 330-IV, 28 noiembrie 2005).

808. Decret privind conferirea titlului onorific "Om Emerit" domnului Serafim FONARI (nr. 331-IV, 28 noiembrie 2005).

Acte ale Curții Consțituționale a Republicii Moldova

15. Hotărîre pentru controlul constituționalității prevederilor art. 9 alin. (3) și art. 11 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 "Privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale" (nr. 21, 22 noiembrie 2005).

16. Hotărîre cu privire la validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 22, 29 noiembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1294. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1196, 23 noiembrie 2005).

1295. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 103 al Codului fiscal (nr. 1197, 23 noiembrie 2005).

1296. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin DRAGAN, viceministru al transporturilor și gospodăriei drumurilor (nr. 1198, 23 noiembrie 2005).

1297. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a hotărîrilor represive, încheiată la Haga la 28 mai 1970 (nr. 1199, 23 noiembrie 2005).

1298. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1200, 23 noiembrie 2005).

1299. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 1201, 23 noiembrie 2005).

1300. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Dumitru SOCOLAN din funcția de Consul General al Republicii Moldova în Republica Federală Germania cu reședința în orașul Frankfurt pe Main (nr. 1202, 23 noiembrie 2005).

1301. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 1203, 23 noiembrie 2005).

1302. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate, încheiată la New York la 20 iunie 1956 (nr. 1204, 23 noiembrie 2005).

1303. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind cooperarea și schimbul de materiale geografice în domeniul cartografiei/geodeziei între Serviciul Topografic al Armatei Naționale a Republicii Moldova și Cercetarea Geospațială de Apărare a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 1205, 23 noiembrie 2005).

1304. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 1206, 23 noiembrie 2005).

1305. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 37 din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 1207, 24 noiembrie 2005).

1306. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 1208, 24 noiembrie 2005).

1307. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1209, 25 noiembrie 2005).

1308. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 5 aprilie 2004 (nr. 1212, 28 noiembrie 2005).

1309. Hotărîre cu privire la transmiterea unor obiecte nefinalizate de la balanța Î.M. "Direcția construcții capitale" a Primăriei mun. Chișinău la balanța Serviciului Național Locuințe (nr. 1213, 28 noiembrie 2005).

1310. Hotărîre cu privire la transmiterea unor obiecte de menire social-comunală, proprietate de stat, în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1215, 28 noiembrie 2005).

1311. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VÎLCU, director general al Serviciului Vamal (nr. 1216, 28 noiembrie 2005).

1312. Hotărîre cu privire la acțiunile de asigurare a eligibilității Republicii Moldova pentru asistență financiară în cadrul programelor Fondului american "Provocările Mileniului" (nr. 1219, 28 noiembrie 2005).

1313. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 1223, 28 noiembrie 2005).

1314. Hotărîre cu privire la organizarea spectacolelor festive prilejuite de aniversarea a 70-a de la nașterea poetului Grigore VIERU (nr. 1231, 30 noiembrie 2005)

1315. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de acte normative (nr. 1248, 30 noiembrie 2005)

1316. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1249, 30 noiembrie 2005)

1317. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a salariilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publicănbsp; (nr. 1250, 30 noiembrie 2005)

1318. Dispoziție (nr. 125-d, 22 noiembrie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

553. Reguli și norme sanitare pentru microîntreprinderile de producere și prestarea serviciilor populației

554. Reguli și normative sanitaro-epidemiologice privind producerea, realizarea și utilizarea jocurilor și jucăriilornbsp;

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

555. Plan de contingență (necesitate) al Republicii Moldova pentru influența aviară (extras) (nr. 2 din 2 noiembrie 2005).

Acte ale Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane

556. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului Național de intervenție în pandemia de gripă a Republicii Moldova (nr. 3, 11 noiembrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

557. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat a valorilor mobiliare (nr. 45/1, 17 noiembrie 2005).

558. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA "Artima" (nr. 45/2, 17 noiembrie 2005).

559. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de dealer, eliberată anterior Societății cu răspundere limitată "Bonșeron" (nr. 45/3, 17 noiembrie 2005).

560. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a cotelor-părți deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 45/4, 17 noiembrie 2005).

561. Hotărîre cu privire la excluderea genului de activitate profesionistă de depozitare desfășurată anterior de către BC "Moldindconbank" din registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 45/5, 17 noiembrie 2005).

562. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de emisiune și înregistrare de stat a valorilor mobiliare (nr. 45/8, 17 noiembrie 2005).

563. Ordonanță cu privire la anularea Ordonanței CNVM nr. 37/1-O din 01.10.2002 (nr. 45/6-O,17 noiembrie 2005).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

564. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1, 23 noiembrie 2005).

565. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1352 din 20 octombrie 2005 "Cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru alegerile locale noi" (nr. 9, 23 noiembrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte