Nr. 164-167 09.12.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

809. Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 332-IV, 28 noiembrie 2005).

810. Legea bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 291-XVI, 16 noiembrie 2005).

811. Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (nr. 336-IV, 1 decembrie 2005).

812. Lege privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (nr. 241-XVI, 20 octombrie 2005).

813. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 21 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 333-IV, 28 noiembrie 2005).

814. Lege pentru modificarea articolului 21 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 279-XVI, 4 noiembrie 2005).

815. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 334-IV, 29 noiembrie 2005).

816. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 289-XVI, 11 noiembrie 2005).

817. Hotărîre asupra proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2006 (nr. 301-XVI, 24 noiembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1319. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1122, 27 octombrie 2005).

1320. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 1210, 28 noiembrie 2005).

1321. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1211, 28 noiembrie 2005).

1322. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1214, 28 noiembrie 2005).

1323. Hotărîre pentru aprobarea Acordului cu privire la asistență reciprocă și cooperare în domeniul vamal între guvernele statelor-participante la GUUAM, semnat la Ialta la 4 iulie 2003 (nr. 1217, 28 noiembrie 2005).

1324. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. privind crearea Consiliului consultativ al conducătorilor serviciilor de stat de arhivă ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, semnată la 3 decembrie 2004 în or. Moscova (nr. 1218, 28 noiembrie 2005).

1325. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 155/1 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1220, 28 noiembrie 2005).

1326. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1221, 28 noiembrie 2005).

1327. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1222, 28 noiembrie 2005).

1328. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1224, 29 noiembrie 2005).

1329. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 26 iunie 2003 (nr. 1225, 29 noiembrie 2005).

1330. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1226, 29 noiembrie 2005).

1331. Hotărîre cu privire la unele măsuri de redresare a situației financiare a Оntreprinderii de Stat "Mina de piatră din Mileștii Mici" (nr. 1227, 29 noiembrie 2005).

1332. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 (nr. 1228, 29 noiembrie 2005).

1333. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 980 din 25 septembrie 2000 (nr. 1229, 29 noiembrie 2005).

1334. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 373-XV din 11 noiembrie 2004 (nr. 1230, 29 noiembrie 2005).

1335. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 1232, 30 noiembrie 2005).

1336. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 976 din 1 septembrie 2004 (nr. 1233, 30 noiembrie 2005).

1337. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 533 din 6 iunie 2005 (nr. 1234, 30 noiembrie 2005).

1338. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1235, 30 noiembrie 2005).

1339. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1236, 30 noiembrie 2005).

1340. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind anularea penalităților pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate și neachitate, conform situației din 1 ianuarie 2003, unor contribuabili care nu au datorii la plata salariului și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 1237, 30 noiembrie 2005).nbsp;

1341. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1239, 30 noiembrie 2005).

1342. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1240, 30 noiembrie 2005).

1343. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR), adoptat la Geneva la 15 noiembrie 1975, cu amendamente (nr. 1241, 30 noiembrie 2005).

1344. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor-părți la Acordul de bază multilateral privind transportul internațional pentru dezvoltarea coridorului Europa-Caucaz-Asia, cu privire la finanțarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA), semnat de Republica Moldova la Bacu la 21 aprilie 2005 (nr. 1242, 30 noiembrie 2005).

1345. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului-cadru al Acordului interguvernamental de colaborare în domeniul educației, culturii, tineretului și sportului (nr. 1243, 30 noiembrie 2005).

1346. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1204 din 5 noiembrie 2004 (nr. 1244, 30 noiembrie 2005).

1347. Hotărîre privind modificarea și completarea Listei organismelor internaționale și regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru și datoriile din bugetul de stat pe anul 2005, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 62 din 24 ianuarie 2005 (nr. 1245, 30 noiembrie 2005).

1348. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1246, 30 noiembrie 2005).

1349. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1247, 30 noiembrie 2005).

1350. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul educației, tineretului și sportului între Ministerul Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Educației și Cercetării din Rom`nia (nr. 1251, 1 decembrie 2005).

1351. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VERDEȘ Vladimir (nr. 1253, 1 decembrie 2005).

1352. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea parțială a cheltuielilor suportate la defrișarea plantațiilor multianuale, termenul de exploatare al cărora a expirat (nr. 1254, 1 decembrie 2005).

1353. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la zona susținerii suplimentare a activității de antreprenoriat (nr. 1255, 1 decembrie 2005).

1354. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1256, 2 decembrie 2005).

1355. Hotărîre cu privire la crearea Оntreprinderii de Stat "VAMANGRO" (nr. 1257, 5 decembrie 2005).

1356. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1258, 5 decembrie 2005).

1357. Hotărîre cu privire la eliberarea materialelor de construcție din rezervelenbsp; materiale de stat (nr. 1259, 5 decembrie 2005).

1358. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Dubăsari și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1262, 5 decembrie 2005).

1359. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 259 din 9 martie 2005 (nr. 1268, 6 decembrie 2005).

1360. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Victor ZLACEVSKI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Rom`nia (nr. 1269, 6 decembrie 2005).

1361. Dispoziție (nr. 128-d, 29 noiembrie 2005).

1362. Dispoziție (nr. 129-d, 30 noiembrie 2005).

1363. Dispoziție (nr. 130-d, 1 decembrie 2005).

1364. Dispoziție (nr. 131-d, 2 decembrie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

566. Reguli și normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice.

Acte ale Agenției pentru Dezvoltare Regională a Republicii Moldova

567. Ordin cu privire la instituirea procedurii de formare, examinare și atestare a specialiștilor din domeniul construcțiilor de un organ unic centralizat (nr. 81, 15 noiembrie 2005).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

568. Hotărîre cu privire la constituirea Oficiului de Protocol al Observatorilor (nr. 2, 23 noiembrie 2005).

569. Hotărîre cu privire la acreditarea în Consiliul electoral al circumscripției municipale Chișinău a observatorilor din partea Centrului pentru Dezvoltarea Democrației și Societății Civile din Republica Moldova (nr. 3, 23 noiembrie 2005).

570. Hotărîre cu privire la acreditarea în consiliile electorale de circumscripție a observatorilor din partea Academiei Europene a Societății Civile (nr. 4, 23 noiembrie 2005).

571. Hotărîre cu privire la acreditarea în consiliile electorale de circumscripție a observatorilor din partea Primului Club al Consiliului Europei (nr. 5, 23 noiembrie 2005).

572. Hotărîre cu privire la acreditarea în consiliile electorale de circumscripție a observatorilor din partea Ligii Apărării Drepturilor Omului din Moldova (nr. 6, 23 noiembrie 2005).

573. Hotărîre cu privire la acreditarea în Consiliul electoral al circumscripției municipale Chișinău a observatorilor din partea Asociației obștești "Pentru alegerile corecte și legitime" (nr. 7, 23 noiembrie 2005).

574. Hotărîre cu privire la acreditarea în consiliile electorale de circumscripție a observatorilor din partea Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova (nr. 8, 23 noiembrie 2005).

575. Hotărîre cu privire la acreditarea în consiliile electorale de circumscripție a observatorilor din partea Confederației Organizațiilor Obștești Non-guvernamentale din Republica Moldova (nr. 30, 24 noiembrie 2005).

576. Hotărîre cu privire la acreditarea în Consiliul electoral al circumscripției municipale Chișinăunbsp; a observatorilor din partea Institutului pentru Inițiative Civile și Dezvoltare Informațională (nr. 31, 24 noiembrie 2005).

577. Hotărîre cu privire la acreditarea în consiliile electorale de circumscripție a observatorilor din partea Organizației Neguvernamentale Hyde Park (nr. 32, 24 noiembrie 2005).

578. Hotărîre cu privire la acreditarea în consiliile electorale de circumscripție a observatorilor din partea Asociației pentru Democrație Participativă (nr. 33, 24 noiembrie 2005).

579. Hotărîre cu privire la acreditarea în Consiliul electoral al circumscripției municipale Chișinău a observatorilor din partea Asociației Obștești "CASA NOASTRĂ - CHIȘINĂU" (nr. 38, 26 noiembrie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

580. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Națională a Moldovei de la bănci (nr. 356, 1 decembrie 2005).

581. Hotărîre privind modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova (nr. 358, 1 decembrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte