Nr. 168-171 16.12.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

818. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (proiectul Managementul Finanțelor Publice) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare
(nr. 337-IV, 6 decembrie 2005).

819. Lege privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (proiectul Managementul Finanțelor Publice) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 293-XVI, 16 noiembrie 2005).

820. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 342-IV, 8 decembrie 2005).

821. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 294-XVI, 17 noiembrie 2005).

822. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea științifică dintre Guvernul Republicii Moldova și INTAS - Asociația Internațională pentru Promovarea Cooperării cu Savanții din Statele Independente ale Fostei Uniuni Sovietice, semnat la Bruxelles la 16 mai 1995, inclusiv a acordurilor de prelungire a acestuia (nr. 338-IV, 6 decembrie 2005).

823. Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea științifică dintre Guvernul Republicii Moldova și INTAS - Asociația Internațională pentru Promovarea Cooperării cu Savanții din Statele Independente ale Fostei Uniuni Sovietice, semnat la Bruxelles la 16 mai 1995, inclusiv a acordurilor de prelungire a acestuia (nr. 295-XVI, 17 noiembrie 2005).

824. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la cereale și la certificatele de depozit pentru cereale (nr. 302-XVI, 1 decembrie 2005).

825. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 8 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 303-XVI, 1 decembrie 2005).

826. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 (nr. 304-XVI, 1 decembrie 2005).

827. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2006 (nr. 306-XVI, 1 decembrie 2005).

828. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăților periodice (nr. 308-XVI, 1 decembrie 2005).

829. Hotărîre cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar din Irak (nr. 310-XVI, 2 decembrie 2005).

830. Hotărîre privind alegerea unui membru al Comisiei pentru drepturile omului (nr. 315-XVI, 8 decembrie 2005).

831. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei pentru efectuarea votării secrete asupra sesizării Procurorului General privind ridicarea imunității și încuviințarea prealabilă a trimiterii cauzei penale în judecată în privința unui deputat în Parlament (nr. 316-XVI, 8 decembrie 2005).

832. Hotărîre privind sesizarea Procurorului General referitoare la ridicarea imunității și încuviințarea prealabilă a trimiterii în judecată pe cauză penală a unui deputat în Parlament (nr. 317-XVI, 8 decembrie 2005).

833. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1404-III din 28 iulie 2003 (nr. 339-IV, 6 decembrie 2005).

834. Decret privind numirea domnului Petru RAILEAN în funcția de judecător la Curtea de Apel Economică (nr. 340-IV, 6 decembrie 2005).

835. Decret privind eliberarea domnului Eduard R+DUCAN din funcția de șef al Serviciului petiții și audiență al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 341-IV, 6 decembrie 2005).

836. Decret privind numirea în funcție a șefului adjunct al Serviciului acte ale Președintelui al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 343-IV, 8 decembrie 2005).

837. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Ion BOJIC și doamnei Larisa BODRUG (nr. 344-IV, 9 decembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1365. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vasile Tarlev, Prim-ministru, în Rom`nia (București, 16 noiembrie 2005) (nr. 1187, 16 noiembrie 2005).

1366. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participarea la Summit-ul șefilor de guverne din statele membre ale Inițiativei Central Europene (Piestany, Republica Slovacă, 24-25 noiembrie 2005) (nr. 1193, 22 noiembrie 2005).

1367. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice (nr. 1194, 22 noiembrie 2005).

1368. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1238, 30 noiembrie 2005).

1369. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Agenției Medicamentului (nr. 1252, 1 decembrie 2005).

1370. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Titlului VI al Codului fiscal și a articolului 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal (nr. 1260, 5 decembrie 2005).

1371. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1261, 5 decembrie 2005).

1372. Hotărîre cu privire la Comisia interdepartamentală pentru apărarea secretului de stat (nr. 1263, 6 decembrie 2005).

1373. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1264, 6 decembrie 2005).

1374. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Mariana DURLEȘTEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Irlanda, prin cumul, cu reședința la Londra (nr. 1267, 6 decembrie 2005).

1375. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei și Reprezentant al Republicii Moldova la NATO (nr. 1271, 6 decembrie 2005).

1376. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1272, 6 decembrie 2005).

1377. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul Coreean de Informații Financiare al Republicii Coreea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2005 (nr. 1273, 6 decembrie 2005).

1378. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Biroul de Informații privind Spălarea Banilor al Republicii Estonia privind cooperarea în schimbul de informații referitor la spălarea banilor, finanțarea terorismului și infracțiunilor conexe și în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Tallinn la 29 septembrie 2005 (nr. 1274, 6 decembrie 2005).

1379. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectelor Strategiei de colaborare a statelor-membre ale C.S.I. în domeniul informatizării și Planului de acțiuni privind realizarea Strategiei de colaborare a statelor-membre ale C.S.I. în domeniul informatizării pentru perioada de pînă la anul 2010 (nr. 1275, 6 decembrie 2005).

1380. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind procedura de cooperare reciprocă la evaluarea igienică a producției potențial periculoase, importată în statele-membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Ciolpon-Ata la 16 aprilie 2004 (nr. 1276, 6 decembrie 2005).

1381. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea Codului electoral (nr. 1277, 6 decembrie 2005).

1382. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei Centrale de Rechiziții (nr. 1278, 6 decembrie 2005).

1383. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1279, 8 decembrie 2005).

1384. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind completarea Legii nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate (nr. 1280, 9 decembrie 2005).

1385. Hotărîre cu privire la compensarea pierderilor suportate în procesul exploatării terenurilor agricole situate după traseul Rîbnița-Tiraspol (nr. 1281, 9 decembrie 2005).

1386. Hotărîre cu privire la transmiterea unor obiecte de menire socială proprietate publică a statului în proprietate publică a unității administrativ-teritoriale (nr. 1282, 9 decembrie 2005).

1387. Hotărîre cu privire la baterea și emiterea unor monede jubiliare și comemorative (nr. 1286, 9 decembrie 2005).

1388. Hotărîre cu privire la atribuirea și modificarea destinației unor terenuri (nr. 1287, 9 decembrie 2005).

1389. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal și a specialistului în domeniul vămuirii (nr. 1290, 9 decembrie 2005).

1390. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea articolului 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1292, 9 decembrie 2005).

1391. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 468 din 19 mai 1997 (nr. 1293, 9 decembrie 2005).

1392. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor GAICIUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul |ărilor de Jos, prin cumul, cu reședința la Bruxelles (nr. 1294, 9 decembrie 2005).

1393. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri (nr. 1295, 9 decembrie 2005).

1394. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZ+R, ministru al economiei și comerțului al Republicii Moldova (nr. 1296, 9 decembrie 2005).

1395. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 1298, 9 decembrie 2005).

1396. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Constituția Republicii Moldova (nr. 1300, 9 decembrie 2005).

1397. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1301, 9 decembrie 2005).

1398. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1309, 12 decembrie 2005).

1399. Hotărîre cu privire la eliberarea materialelor de construcție din rezerva de stat (nr. 1310, 12 decembrie 2005).

1400. Hotărîre cu privire la organizarea Festivalului-concurs național al interpreților cîntecului popular Nicolae Sulac (nr. 1312, 12 decembrie 2005).

1401. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile STURZA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 1313, 12 decembrie 2005).

1402. Hotărîre cu privire la executarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 Modernizarea țării - bunăstarea poporului și acțiunile orientate spre asigurarea creșterii economice calitative și bunăstării populației (nr. 1314, 12 decembrie 2005).

1403. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ion FILIMON, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, în funcția de Reprezentant Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă organele statutare și alte organe ale Comunității Statelor Independente, prin cumul, cu reședința la Minsk (nr. 1315, 12 decembrie 2005).

1404. Hotărîre cu privire la organizarea acțiunilor de pregătire a formației Moldovei pentru participare la Concursul Internațional Eurovision-2006 (nr. 1318, 13 decembrie 2005).

1405. Hotărîre cu privire la măsurile organizatorice și condițiile necesare pentru participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar în Irak (nr. 1323, 14 decembrie 2005).

1406. Dispoziție (nr. 132-d, 6 decembrie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

582. Reguli și norme sanitare (RNS) privind cultivarea și prelucrarea postrecoltară a tutunului

583. Reguli și normative sanitaro-epidemiologice pentru materialele folosite în sectorul alimentar

584. Normative sanitaro-epidemiologice de stat privind conținutul de nitrați în produsele de origine vegetală .

Acte ale Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova

585. Modificări în cuantumul plății pentru persoanele fizice și juridice care practică pescuitul industrial în bazinele piscicole naturale

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie

586. Hotărîre (nr. 1785-RT, 12 septembrie 2005).

Acte ale Biroului Național de Statistică

587. Indicii prețurilor de consum al populației

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

588. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrilor nr. 42 din 30.08.2001 și nr. 48 din 05.03.2002 ale Consiliului de Administrație al ANRE (nr. 197, 28 noiembrie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

589. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor operate la Ordinul IFPS nr. 236 din 24.12.2004 privind aprobarea formularului Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (nr. 193, 28 noiembrie 2005).

590. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS Privind aprobarea formularului tip al Declarației cu privire la impozitul pe venit nr. 240 din 30 decembrie 2004 (nr. 199, 2 decembrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

591. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 47/1, 1 decembrie 2005).

592. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe Acțiuni Madlena (nr. 47/2, 1 decembrie 2005).

593. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății cu răspundere limitată ICF-Consulting-Service pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 47/4, 1 decembrie 2005).

594. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe Acțiuni Echipament (nr. 47/5, 1 decembrie 2005).

595. Hotărîre cu privire la tranzacțiile bursiere efectuate cu valorile mobiliare ale Băncii Comerciale Moldindconbank SA (nr. 47/6, 1 decembrie 2005).

596. Hotărîre cu privire la activitatea participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea cu răspundere limitată Registru-Ind Depozitarul Fondului (nr. 47/7, 1 decembrie 2005).

597. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/1 din 28.10.1999 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare (nr. 47/9, 1 decembrie 2005).

598. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor personale în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA Avicola Corlăteni (nr. 47/3-O, 1 decembrie 2005).

599. Ordonanță cu privire la sistarea acțiunii Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/1-O din 07.04.2005 (nr. 47/8-O, 1 decembrie 2005).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

600. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor locale noi în circumscripțiile electorale în care primarii unor localități au fost aleși la 27 noiembrie 2005 (nr. 39, 29 noiembrie 2005).

601. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele circumscripții electorale din 27 noiembrie 2005 și fixarea datei desfășurării turului doi de scrutin (nr. 40, 29 noiembrie 2005).

602. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău din 27 noiembrie 2005 (nr. 41, 29 noiembrie 2005).

603. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru pregătirea și desfășurarea votării repetate și a turului doi de scrutin din 11 decembrie 2005 (nr. 42, 29 noiembrie 2005).

604. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral pentru votarea repetată și turul doi de scrutin în unele circumscripții electorale (nr. 43, 29 noiembrie 2005).

605. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Concepției reflectării campaniei electorale pentru alegerile noi în funcția de primar în unele circumscripții electorale de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1145 din 24 mai 2005 (nr. 44, 29 noiembrie 2005).

606. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1352 din 20 octombrie 2005 Cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru alegerile locale noi (nr. 46, 29 noiembrie 2005).

607. Hotărîre cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor locale noi din 27 noiembrie 2005 (nr. 49, 2 decembrie 2005).

608. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1180 din 21 iunie 2005 Cu privire la aprobarea modelelor proceselor-verbale și a formularului special la alegerile locale noi (nr. 50, 2 decembrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte