Nr. 176-181 30.12.2005

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

866. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (nr. 350-IV, 15 decembrie 2005).

867. Lege cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (nr. 263-XVI, 27 octombrie 2005).

868. Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 (nr. 379-IV, 26 decembrie 2005).

869. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 (nr. 305-XVI, 1 decembrie 2005).

870. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova, a Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte și a Legii nr. 1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migrațiune (nr. 368-IV, 19 decembrie 2005).

871. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova, a Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte și a Legii nr. 1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migrațiune (nr. 309-XVI, 1 decembrie 2005).

872. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 383-XV din 18 noiembrie 2004 (nr. 387-IV, 27 decembrie 2005).

873. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 383-XV din 18 noiembrie 2005(nr. 338-XVI, 16 decembrie 2005).

874. Decret pentru promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2006 (nr. 381-IV, 26 decembrie 2005).

875. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2006 (nr. 339-XVI, 16 decembrie 2005). .................

876. Decret privind promulgarea Legii pentru prelungirea acțiunii Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 392-IV, 28 decembrie 2005).

877. Lege pentru prelungirea acțiunii Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 347-XVI, 22 decembrie 2005).

878. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (nr. 393-IV, 28 decembrie 2005).

879. Lege privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (nr. 353-XVI, 22 decembrie 2005).

880. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a salariilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (nr. 311-XVI, 8 decembrie 2005).

881. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 314-XVI, 8 decembrie 2005).

882 . Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 320-XVI, 15 decembrie 2005).

883. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea Codului electoral (nr. 321-XVI, 15 decembrie 2005). ..........

884. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 323-XVI, 15 decembrie 2005).

885. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (nr. 329-XVI, 16 decembrie 2005).

886. Hotărîre asupra proiectului Legii viei și vinului (nr. 333-XVI, 16 decembrie 2005).

887. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea cu destinație specială a mijloacelor bănești provenite din vînzarea a două terenuri, cu suprafața totală de 12 hectare, din hotarele administrativ-teritoriale ale orașului Codru (municipiul Chișinău), precum și din excluderea acestora din categoriile de terenuri cu destinație agricolă și din circuitul agricol (nr. 334-XVI, 16 decembrie 2005).

888. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 337-XVI, 16 decembrie 2005).

889. Hotărîre privind numirea în funcția de Președinte al Curții de Conturi (nr. 340-XVI, 22 decembrie 2005).

890. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 350-XVI, 22 decembrie 2005).

891. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 19-XV din 17 februarie 2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru susținerea sectorului agrar (nr. 359-XVI, 23 decembrie 2005).

892. Decret privind abrogarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova (nr. 370-IV, 19 decembrie 2005).

893. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Boris ERUĂEVSCHI (nr. 371-IV, 20 decembrie 2005).

894. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Nina MALCOVA (nr. 372-IV, 21 decembrie 2005).

895. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Valentina COJOCARU (nr. 373-IV, 21 decembrie 2005).

896. Decret privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Concepției securității naționale a Republicii Moldova (nr. 374-IV, 22 decembrie 2005).

897. Decret privind numirea domnului Ion FILIMON, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, în funcția de Reprezentant Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă organele statutare și alte organe ale Comunității Statelor Independente (nr. 375-IV, 22 decembrie 2005).

898. Decret privind conferirea gradului de calificare rectorului și vicerectorului Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 376-IV, 22 decembrie 2005).

899. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Anatolie POPUĂOI, Ghenadie ABAĂCHIN și Victor HVOROSTOVSCHI (nr. 377-IV, 23 decembrie 2005).

900. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe BORDEA din funcția de președinte al Judecătoriei Leova (nr. 378-IV, 23 decembrie 2005).

901. Decret privind rechemarea domnului Dumitru CROITOR din funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva și din cea de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană (nr. 382-IV, 26 decembrie 2005).

902. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 388-IV, 27 decembrie 2005).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

17. Hotărîre privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (6) din Legea insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 în redacția Legii nr. 573-XV din 26 decembrie 2003 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 24, 22 decembrie 2005).

18. Decizie pentru respingerea sesizării deputaților în Parlament Lidia Guțu și Iurie Bolboceanu privind interpretarea art. 71 din Constituția Republicii Moldova (22 decembrie 2005).

19. Decizie pentru controlul constituționalității prevederilor art. 126 alin. (3) din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 1, 22 decembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1446. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea și omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pentru utilizare în agricultură și silvicultură (nr. 1307, 12 decembrie 2005).

1447. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1322, 14 decembrie 2005).

1448. Hotărîre cu privire la eficientizarea activității expoziționale în Republica Moldova (nr. 1331, 15 decembrie 2005). .........

1449. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Titlului VI al Codului fiscal și a articolului 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal (nr. 1334, 16 decembrie 2005).

1450.nbsp; Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 952 din 15 octombrie 1999 (nr. 1335, 16 decembrie 2005).

1451. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1336, 16 decembrie 2005).

1452. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 (nr. 1338, 16 decembrie 2005).

1453. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1339, 16 decembrie 2005).

1454. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la construcția Complexului hotelier-turistic Nistru (nr. 1340, 16 decembrie 2005).

1455. Hotărîre cu privire la desfășurarea Concursului republican Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate (nr. 1342, 16 decembrie 2005).

1456. Hotărîre cu privire la transmiterea unei clădiri (nr. 1343, 16 decembrie 2005).

1457. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 15 mai 2002 (nr. 1344, 19 decembrie 2005).

1458. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1345, 19 decembrie 2005).

1459. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal (nr. 1346, 19 decembrie 2005).

1460. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Dumitru CROITOR din funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva, precum și din funcția deținută prin cumul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană (nr. 1347, 19 decembrie 2005).

1461. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Olga POALELUNGI, director general al Biroului Național Migrațiune (nr. 1348, 19 decembrie 2005).

1462. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu BOBU|AC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă Sfîntul Scaun, prin cumul, cu reședința la Budapesta (nr. 1349, 19 decembrie 2005).

1463. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției europene cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migranți, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1977 și semnată de Republica Moldova la
11 iulie 2002 (nr. 1350, 19 decembrie 2005).

1464. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1351, 19 decembrie 2005).

1465. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rom`niei privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la București la 1 noiembrie 2005 (nr. 1352, 20 decembrie 2005).

1466. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Larisa MICULE| în funcția denbsp; Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 1357, 22 decembrie 2005).

1467. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANОI, prim-viceprim-ministru
(nr. 1359, 22 decembrie 2005).

1468. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2006 (nr. 1360, 22 decembrie 2005).

1469. Hotărîre cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităților administrației publice (cu excepția legăturii telefonice guvernamentale (nr. 1362, 22 decembrie 2005).

1470. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1363, 23 decembrie 2005).

1471. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 103 din Titlul III al Codului fiscal nr. 1415-XIII din 17 decembrie 1997 (nr. 1364, 23 decembrie 2005).

1472. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea umanitară a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Kazan la 26 august 2005 (nr. 1365, 23 decembrie 2005).

1473. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 19 noiembrie 2001 (nr. 1367, 23 decembrie 2005).

1474. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 1368, 23 decembrie 2005).

1475. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul I al anului 2006 (nr. 1369, 23 decembrie 2005).

1476. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (Proiectul de Ameliorare a Competitivității) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la Washington la 14 noiembrie 2005 (nr. 1370, 23 decembrie 2005).

1477. Hotărîre cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condițiile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 1372, 23 decembrie 2005).

1478. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre (nr. 1373, 24 decembrie 2005).

1479. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 892 din 24 august 2005 (nr. 1378, 26 decembrie 2005).

1480. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 151 din 23 februarie 2001 (nr. 1381, 26 decembrie 2005).

1481. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă din luna ianuarie 2006 (nr. 1397, 28 decembrie 2005).

1481. Dispoziție (nr. 140-d, 19 decembrie 2005).

1482. Dispoziție (nr. 141-d, 21 decembrie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

621. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Construcții din Chișinău
(nr. 7.8.1., 22 decembrie 2005).

622. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Construcții din Hîncești
(nr. 7.8.2., 22 decembrie 2005).

623. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialităților/specializărilor din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău (nr. 7.8.3., 22 decembrie 2005).

624. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialității 1001. Drept cu specializarea 1001.01 Drept economic din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (nr. 7.8.4., 22 decembrie 2005).

625. Hotărîre cu privire la acreditarea Liceului Teoretic M. Eminescu, or. Sîngerei (nr. 7.8.5., 22 decembrie 2005).

626. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Ioan Vodă, or. Cahul (nr. 7.8.6., 22 decembrie 2005).

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

627. Normative igienice de migrare a elementelor toxice din confecțiile, care contactează cu produsele alimentare și metode de determinare.

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

628. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și dărilor de seamă în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (nr. 389/204-A, 27 decembrie 2004).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

629. Ordin despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale și a contactului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin amînarea sau eșalonarea plăților (nr. 143, 13 septembrie 2002).

630. Ordin privind completarea Ordinului nr. 133 din 15 iulie 2005 (nr. 185, 9 noiembrie 2005).

631. Ordin privind aprobarea formularului tip al Declarației cu privire la impozitul pe venit a nerezidentului și al Raportului privind activitatea desfășurată de reprezentanța nerezidentului (nr. 207, 22 decembrie 2005).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

632. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr. 53 din 14.04.1998 (nr. 85, 16 decembrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

633. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 49/2, 15 decembrie 2005).

634. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății cu răspundere limitată Revcont-Audit pentru dreptul de a desfășura activitatea de audit a participanților profesioniști pe piața valorilor mobiliare (nr. 49/3, 15 decembrie 2005).

635. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la registrul acționarilor și registrul posesorilor de obligații ai societăților pe acțiuni (nr. 49/7, 15 decembrie 2005).

636. Hotărîre cu privire la abrogarea, modificarea și completarea unor acte normative (nr. 49/8, 15 decembrie 2005).

637. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății cu răspundere limitată Intermedia-Grup pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de ținere a registrului (nr. 51/3, 27 decembrie 2005).

638. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Companiei Fiduciare Europa-Trust SRL (nr. 51/7, 27 decembrie 2005).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

639. Hotărîre cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor unor localități din Republica Moldova din 11 decembrie 2005 (nr. 66, 13 decembrie 2005).

640. Hotărîre cu privire la rezultatele votării repetate pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău din 11 decembrie 2005 (nr. 67, 13 decembrie 2005).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului

641. Decizie despre încălcarea legislației în vigoare privind difuzarea publicității de către studioul Euro TV Chișinău (nr. 93, 22 decembrie 2005).

642. Decizie despre anunțarea concursului pentru utilizarea canalelor TV disponibilizate (nr. 94, 22 decembrie 2005). .........

Acte ale Băncii Național a Moldovei

643. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la transferul de credit (nr. 373, 15 decembrie 2005).

644. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la debitarea directă (nr. 374, 15 decembrie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei și ale Biroului Naționale de Statistică

645. Hotărîre privind abrogarea hotărîrii comune a Băncii Naționale a Moldovei și a Departamentului Statisticii al Republicii Moldova cu privire la aprobarea formularului Aviz de plată în numerar nr. 54/21 din 13.03.1998
(nr. 379, 15 decembrie 2005, nr. 135, 15 decembrie 2005).

646. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine (nr. 397, 22 decembrie 2005, nr. 136, 22 decembrie 2005).

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

647. Hotărîre privind completarea Regulamentului cu privire la modul de calculare și plăta de către bănci a vărsămintelor și contribuțiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 38/2, 23 decembrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte