Nr. 1-4 06.01.2006

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui

Republicii Moldova

1. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 (nr. 400-IV, 29 decembrie 2005).

2. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 (nr. 318-XVI, 15 decembrie2005).

3. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor cerealiere (nr. 401-IV, 29 decembrie 2005).

4. Lege cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor cerealiere (nr. 319-XVI, 15 decembrie 2005).

5. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței (nr. 380-IV, 26 decembrie 2005).

6. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței (nr. 322-XVI, 15 decembrie 2005).

7. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 7 din Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova și a Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 402-IV, 29 decembrie 2005).

8. Lege pentru modificarea și completarea articolului 7 din Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova și a Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 324-XVI, 15 decembrie 2005).

9. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la activitatea de muncă și protecția socială a cetățenilor Republicii Moldova încadrați temporar în muncă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan și a cetățenilor Republicii Azerbaidjan încadrați temporar în muncă pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 403-IV, 29 decembrie 2005).

10. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la activitatea de muncă și protecția socială a cetățenilor Republicii Moldova încadrați temporar în muncă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan și a cetățenilor Republicii Azerbaidjan încadrați temporar în muncă pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 326-XVI, 15 decembrie 2005).

11. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Conferința Generală de Măsuri și Greutăți a Organizației Internaționale de Metrologie Convenția Metrului în calitate de membru asociat (nr. 404-IV, 29 decembrie 2005).

12. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Conferința Generală de Măsuri și Greutăți a Organizației Internaționale de Metrologie Convenția Metrului în calitate de membru asociat (nr. 327-XVI, 15 decembrie 2005).

13. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor părți la Acordul de bază multilateral privind transportul internațional pentru dezvoltarea coridorului Europa-Caucaz-Asia cu privire la finanțarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) (nr. 405-IV, 29 decembrie 2005).

14. Lege pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor părți la Acordul de bază multilateral privind transportul internațional pentru dezvoltarea coridorului Europa-Caucaz-Asia cu privire la finanțarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) (nr. 328-XVI, 15 decembrie 2005).

15. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (nr. 406-IV, 29 decembrie 2005).

16. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (nr. 330-XVI, 16 decembrie 2005).

17. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 389-IV, 28 decembrie 2005).

18. Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 331-XVI, 16 decembrie 2005).

19. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 390-IV, 28 decembrie 2005).

20. Lege pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 332-XVI, 16 decembrie 2005).

21. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 407-IV, 29 decembrie 2005).

22. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 335-XVI, 16 decembrie 2005).

23. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 12 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 391-IV, 28 decembrie 2005).

24. Lege pentru completarea articolului 12 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 336-XVI, 16 decembrie 2005).

25. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor (nr. 408-IV, 29 decembrie 2005).

26. Lege pentru modificarea Legii nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor (nr. 343-XVI, 22 decembrie 2005).

27. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 38 din Legea nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (nr. 409-IV, 29 decembrie 2005).

28. Lege pentru modificarea articolului 38 din Legea nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (nr. 345-XVI, 22 decembrie 2005).

29. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 410-IV, 29 decembrie 2005).

30. Lege privind modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 348-XVI, 22 decembrie 2005).

31. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova (nr. 411-IV, 29 decembrie 2005). .

32. Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova (nr. 357-XVI, 23 decembrie 2005).

33. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 126 din Codul electoral (nr. 412-IV, 29 decembrie 2005).

34. Lege pentru modificarea articolului 126 din Codul electoral (nr. 368-XVI, 23 decembrie 2005).

35. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii nr. 1293-XV din 25 iulie 2002 asupra rezultatelor controlului privind executarea Legii cu privire la drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor (nr. 344-XVI, 22 decembrie 2005).

36. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru completarea articolului 81 din Codul fiscal (nr. 346-XVI, 22 decembrie 2005).

37. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 349-XVI, 22 decembrie 2005).

38. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 351-XVI, 22 decembrie 2005).

39. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 88-XVI din 13 mai 2005 privind desemnarea componenț ei nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în unele organizații parlamentare internaționale (nr. 352-XVI, 22 decembrie 2005).

40. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 157-XVI din 21 iulie 2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (nr. 358-XVI, 23 decembrie 2005).

41. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 387-XV din 25 noiembrie 2004 privind transmiterea valorilor mobiliare și a cotelor de participare nesolicitate în condițiile Legii nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (nr. 364-XVI, 23 decembrie 2005).

42. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (nr. 365-XVI, 23 decembrie 2005).

43. Hotărîre asupra proiectului de Lege despre cultele religioase și părțile lor componente (nr. 366-XVI, 23 decembrie 2005).

44. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 369-XVI, 23 decembrie 2005).

45. Decret privind numirea doamnei Larisa MICULE| în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 394-IV, 28 decembrie 2005).

46. Decret privind numirea domnului Valeriu BOBU|AC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă Sfîntul Scaun (nr. 395-IV, 28 decembrie 2005).

47. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali de la Spitalul Clinic Republican pentru Copii Emilian Coțaga (nr. 396-IV, 29 decembrie 2005).

48. Decret privind conferirea medaliei jubiliare 60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă (nr. 397-IV, 29 decembrie 2005).

49. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 398-IV, 29 decembrie 2005).

50. Decret privind conferirea gradelor de calificare funcționarilor din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 399-IV, 29 decembrie 2005).

51. Decret privind numirea domnului Valerii DIOZU în funcția de șef al Direcției informativ-analitice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 413-IV, 30 decembrie 2005).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 1379, 26 decembrie 2005).

2. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Rom`ne din Ministerul Administrației și Internelor al Rom`niei privind schimbul de informații în scopul îndeplinirii misiunilor specifice, semnat la Chișinău la 22 noiembrie 2005 (nr. 1384, 27 decembrie 2005).

3. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind fondul piscicol, pescuitul și conservarea resurselor biologice acvatice (nr. 1389, 27 decembrie 2005).

4. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2006 (nr. 1396, 28 decembrie 2005).

5. Hotărîre cu privire la realizarea Programului național de acțiuni prioritare pentru redresarea situației privind securitatea circulației rutiere pe termen scurt - anii 2003-2004 și pe termen lung - pînă în anul 2008 (nr. 1398, 28 decembrie 2005).

6. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1399, 29 decembrie 2005).

7. Hotărîre cu privire la activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției întru realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției (nr. 1400, 30 decembrie 2005).

8. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1401, 30 decembrie 2005).

9. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administrației publice centrale în Republica Moldova (nr. 1402, 30 decembrie 2005).

10. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă și de canalizare a localităților din Republica Moldova pînă în anul 2015 (nr. 1406, 30 decembrie 2005).

11. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 1408, 30 decembrie 2005).

12. Hotărîre privind aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică pentru anul 2006 (nr. 1, 3 ianuarie 2006).

13. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 (nr. 2, 3 ianuarie 2006).

14. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea la Convenția cu privire la suprimarea cerinț ei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961 (nr. 3, 3 ianuarie 2006).

15. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 20, 5 ianuarie 2006).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1. Ordin (nr. 188, 17 noiembrie 2005).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor

Nestatale de Pensii

2. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Asigurărilor nr. 24 din 31.03.1997 (nr. 74, 27 octombrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

3. Hotărîre privind modificarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 51/6, 27 decembrie 2005).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

4. Hotărîre cu privire la modificarea Devizelor de cheltuieli pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor locale noi din 27 noiembrie 2005, pentru desfășurarea votării repetate și a turului doi de scrutin din 11 decembrie 2005 și privind salarizarea suplimentară a membrilor nedegrevați din funcție ai consiliilor și birourilor electorale (nr. 72, 13 decembrie 2005).

5. Hotărîre cu privire la finanțarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din municipiul Chișinău pentru salarizarea suplimentară a membrilor nedegrevați din funcție în ziua votării repetate din 11 decembrie 2005 și privind modificarea Devizului de cheltuieli pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor locale noi din 27 noiembrie 2005 (nr. 73, 20 decembrie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

6. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare (nr. 375, 15 decembrie 2005).

7. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță (nr. 376, 15 decembrie 2005).

8. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind operațiunile de casă în băncile din Republica Moldova (nr. 377, 15 decembrie 2005).

9. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar (nr. 380, 15 decembrie 2005).

10. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind documentele utilizate la reflectarea în evidența contabilă a operațiunilor interne ale băncii (nr. 381, 15 decembrie 2005).

11. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 405, 29 decembrie 2005).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte