Nr. 5-8 13.01.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

52. Hotărîre cu privire la Programul legislativ pentru anii 2005-2009 (nr. 300-XVI, 24 noiembrie 2005).

53. Hotărîre privind aprobarea devizului de cheltuieli al Parlamentului pentru anul 2006 (nr. 360-XVI, 23 decembrie 2005).

54. Hotărîre privind rezultatele controlului efectuat de Comisia parlamentară specială asupra situației preveniților ținuți în stare de arest în izolatorul de urmărire penală nr. 13 al Departamentului Instituțiilor Penitenciare ale căror dosare se află pe rol în instanțele judecătorești (nr. 370-XVI, 28 decembrie 2005).

55. Hotărîre pentru aprobarea Concepției privind cooperarea dintre Parlament și societatea civilă (nr. 373-XVI, 29 decembrie 2005).

56. Hotărîre privind numirea în funcție a unor membri ai Curții de Conturi (nr. 382-XVI, 29 decembrie 2005).

57. Hotărîre privind confirmarea în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi (nr. 383-XVI, 29 decembrie 2005).

58. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 383-IV, 26 decembrie 2005).

59. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 384-IV, 26 decembrie 2005).

60. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 385-IV, 26 decembrie 2005).

61. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 386-IV, 26 decembrie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Basarabeasca pe anul 2004 (nr. 76, 4 octombrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

16. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1371, 23 decembrie 2005).

17. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1375, 26 decembrie 2005).

18. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 și scutirea Serviciului Hidrometeorologic de Stat de compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol pentru construcția Stației meteorologice Chișinău, Stației aerologice și complexului administrativ (nr. 1376, 26 decembrie 2005).

19. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
(nr. 1377, 26 decembrie 2005).

20. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1380, 26 decembrie 2005).

21. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (nr. 1382, 27 decembrie 2005).

22. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 185 (revizuită) privind actele de identitate a personalului navigant, adoptată la Geneva, la 19 iunie 2003 (nr. 1383, 27 decembrie 2005).

23. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în complexul energetic și combustibil (nr. 1385, 27 decembrie 2005).

24. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Nicolae VÎLCU, director general al Serviciului Vamal (nr. 1386, 27 decembrie 2005).

25. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor |VIRCUN, ministru al educației, tineretului și sportului (nr. 1387, 27 decembrie 2005).

26. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1388, 27 decembrie 2005).

27. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 12 iunie 2002 (nr. 1391, 27 decembrie 2005).

28. Hotărîre pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 358-XV din 5 noiembrie 2004 cu privire la implementarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (nr. 1392, 27 decembrie 2005).

29. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1393, 27 decembrie 2005).

30. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului de stat (nr. 1394, 27 decembrie 2005).

31. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 1395, 27 decembrie 2005).

32. Hotărîre privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autoritățile administrației publice (nr. 1404, 30 decembrie 2005).

33. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1405, 30 decembrie 2005).

34. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2006 (nr. 4, 3 ianuarie 2006).

35. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Letone cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 5, 3 ianuarie 2006).

36. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 6, 3 ianuarie 2006).

37. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rom`niei privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la București la 16 noiembrie 2005 (nr. 7, 3 ianuarie 2006).

38. Hotărîre cu privire la unele măsuri de sporire a producției de culturi nucifere (nr. 8, 3 ianuarie 2006).

39. Hotărîre pentru aprobarea proiectului Legii apiculturii (nr. 9, 3 ianuarie 2006).

40. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 10, 3 ianuarie 2006).

41. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 12, 3 ianuarie 2006).

42. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 13, 3 ianuarie 2006).

43. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 14, 4 ianuarie 2006).

44. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 23 martie 2005 (nr. 15, 4 ianuarie 2006).

45. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Întreținere și Aprovizionare a Alianței Nord Atlantice (NAMSO) privind distrugerea pesticidelor și produselor chimice periculoase în Republica Moldova (nr. 16, 4 ianuarie 2006).

46. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați (nr. 17, 4 ianuarie 2006).

47. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 939 din 5 septembrie 2005 și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 941 din 5 septembrie 2005 (nr. 18, 4 ianuarie 2006).

48. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 22, 5 ianuarie 2006).

49. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 40, 11 ianuarie 2006).

50. Dispoziție (nr. 1-d, 4 ianuarie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

12. Anexele 1-9nbsp; la "Regulile și normele sanitare privind aditivii alimentari" 06.10.3.46 din 17.12.2001, aprobate prin Hotărîrea medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 05-00 din 17.12.2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 50-52 din 11.04.2002). nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații
și Informatică

13. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului prestări servicii de telefonie fixă (nr. 20, 30 decembrie 2005).

14. Hotărîre cu privire la modificarea "Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md" (nr. 21, 30 decembrie 2005).

15. Hotărîre cu privire la determinarea ratelor de acoperire geografică și a populației, numărului de abonați în rețelele de telefonie mobilă celulară GSM și operarea unor modificări în Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRTI nr. 02/1 din 04.02.2004 (nr. 22, 30 decembrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

16. Hotărîre cu privire la excluderea Registratorului independent "Regint" SA din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 49/4, 15 decembrie 2005).

17. Hotărîre cu privire la excluderea Agenției de Informații "Inform-Consult-Estim" SRL din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 49/5, 15 decembrie 2005).

18. Hotărîre cu privire la lichidarea genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - a companiei fiduciare desfășurat anterior de către Compania Fiduciară "Mobiastrast" SRL (nr. 49/6, 15 decembrie 2005).

19. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 51/1, 27 decembrie 2005).

20. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni "Mufi Group" (nr. 51/2, 27 decembrie 2005).

21. Hotărîre privind confirmarea Ordinului Președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 51/5, 27 decembrie 2005).

22. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a acțiunilor autorizate spre plasare și a dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni Magnific (nr. 2/1, 11 ianuarie 2006).

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

23. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității de Stat de Medicină și Farmacie
"
N. Testemițanu" (nr. 1/AC, 15 decembrie 2005).

24. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității de Stat din Moldova (nr. 2/AC, 22 decembrie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

25. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 61 din 11 septembrie 1997 privind aprobarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți de către băncile comerciale și direcțiile BNM (nr. 408, 29 decembrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte